Klimatspåret

Engagemangsprojekt för åk 1 på Holavedsgymnasiet


Arrangörer:


 

Bakgrund

Med FN: s klimatrapport IPCC bekräftas att tiden för att nå Parismålet rinner ut och att den globala temperaturhöjningen sannolikt blir högre än den målsatta på 1,5°C. Hur mycket högre beror på vilka åtgärder som sätts in och som hinner verka.
För att klara att bromsa temperaturhöjningen krävs samarbete på alla fronter men grunden för detta samarbete är att medvetenhet och engagemang ökar dramatiskt, hos alla. Det behöver vi satsa på här i Tranås.

Projektsyfte

 • Öka medvetenhet och engagemang för klimat- och miljöfrågor hos boende i Tranås och omgivande kommuner i allmänhet och unga studenter i synnerhet
 • Skapa förståelse för att ansvaret för att vi ska få en bra framtid vilar på oss alla och att det brådskar med att vända på trenden.
 • Vi vill jobba långsiktigt för ökad klimatmedvetenhet och har som ambition att projektet ska bli årligt återkommande.

 

Projektform 2022-2023

Alla elever i årskurs 1 på Holavedsgymnasiet inbjuds att delta med ett bidrag som överensstämmer med Klimatspårets syfte. Bidragens fokus för detta år är ”beteende”, dvs:

 • Identifiera och beskriva ett beteende som har negativ eller positiv påverkan på klimatet
 • Lämna förslag på hur man ska kunna ändra beteendet om det är negativt eller förstärka om det är positivt
 • Praktiskt genomföra åtgärder för att påverka beteendet

Bidragets uttrycksform väljs av deltagarna själva, det kan t.ex. vara:

 • Skrivet, såsom novell, öppet brev, debattartikel, etc
 • Drama
 • Konstverk
 • Presentation av en klimatförbättrande innovation som förenklar ett gott klimatbeteende eller förbättring av befintlig lösning
 • Musik
 • Film
 • Aktion
 • Annan uttrycksform

 


 

Stipendium och priser

Upplevelse- och utvecklingsstipendium, värde ca 5000 kr
Stipendiet delas ut till 5 bidrag i enlighet med juryns beslut. En del i bidragsuppgiften är att redogöra för vad man ska använda stipendiet till om man vinner. Användandet ska vara förenligt med projektets syfte, dvs motverka klimatförändringar eller vara så klimatneutralt som möjligt.

Deltagarpris
10 priser lottas ut bland de bidrag som inte erhållit stipendium och består av består ett stipendium värt 1000 kr. Även för dessa priser gäller kriteriet att man ska ha redogjort för användning av priset och det ska ligga i linje med projektets syfte.

Tidsplan 2022-2023

Tävlingsperiod: 17/10 2022 till 13/1 2023
Temavecka på Holavedsgymnasiet: 17/10 till 23/10
Jurytid: Kvalificeringsprocess 14/1 till 31/1, Prisjury 1/2 till 28/2
Presentation och prisutdelning: 17/3 2023 på Holavedsgymnasiet

Jury

En första gallringsjury består av lärare på Holavedsgymnasiet. De lämnar resultatet vidare till en stipendiumjury bestående av Anders Berg (Holavedsgymnasiet), Fredrik Skaghammar (Tranås kommun), Anne Skoglund (Skapa Värde AB / Rotary) samt Peter Sterne (Naturskyddsföreningen).

Presentation och prisutdelning

Bidragen kommer att presenteras för allmänheten i mässformat på Holavedsgymnasiet den 17/3 2023. Då sker också utdelning av stipendier samt utlottning av priser bland de andra bidragen.

Holavedsgymnasiet kommer också att anordna en klimat-temavecka den 17-23/10 2022. I projektets övergripande kostnader finns en budget för intressanta föreläsare till denna vecka.

 


 

Vinnare i Klimatspåret 2022-2023

 

Klimatspårets andra upplaga gick av stapeln hösten 2022 och våren 2023 och riktade sig till alla elever i årskurs 1 på Holavedsgymnasiet i Tranås. Detta andra år inkom 17 bidrag, nästan dubbelt så många som året innan! Eleverna kunde skicka in flera bidrag, utforma dem i grupp eller ensamma och alstren vara skrivna, drama, musikaliska, praktiska eller annan form. Bidragen skulle detta år fokusera på beteende, dvs beteenden med positiv eller negativ inverkan på klimatet, och hur man praktiskt kan förstärka eller förändra dessa.

Projektet drevs från Holavedsgymnasiets sida av två lärare, Kjell Johansson och Cristina Persson Golander, och från Naturskyddsföreningen i Tranås sida av Peter Sterne och Troels Hoffmann. Finansiering skedde genom ett stort antal sponsorer där de största var Tranås Energi, Länsförsäkringar, Bosch, Tranås Cementvarufabrik/Watersystems och Rotary. Årets totala stipendiesumma blev 38 000 kr fördelat på 18 stipendier, 5st om 5000kr (Alfa-stipendie) och 13st om 1000kr (Beta-stipendie) samt tre bonusar som gick till UF-företag med klimat- och miljöfokus.

Den 31/3 var det final för projektet med en Klimatmässa och stipendieutdelning till de vinnande bidragen. Varje bidrag presenterades på Holavedsgymnasiets scen där det också var uppträde med elever från estetprogrammet. Följande bidrag kom in till Klimatspåret och tilldelades pris vid Klimatmässan:

Alfa-stipendiater:

Beta-stipendiater:

 • ”Individens inställning” (Målning) av Josefine Engvall, ES22
 • ”Kläder, sy om istället för att slänga” av Nellie Karlsson, Lisa Rosgren, NA22
 • ”Konsumtion – minska och upplys om CO2 på kvitto” av Defne Aksu, NA22
 • ”Mikroplast i vatten” av Jakob Lundgren, NA22
 • ”Regnvatten, uppsamling” av Gustav Tell, NA22
 • ”Rising waters” av Gustav Brolin, NA22
 • ”Påslagen utrustning som ej används” av Sofia Ernfridsson, Alice Martinsson, HV22
 • ”Planscher; smart jul, egna presenter, bin” av Anna Peterson, Anne Vermeulen, Jochel Davidsson, Linnéa Holgersson, NA22
 • ”Öka klimatmedvetenheten genom dikt” av Anna Peterson, Anne Vermeulen, Jochel Davidsson, Linnéa Holgersson, NA22
 • ”Öka klimatmedvetenhet genom en sång” av Emanuel Granström, NA22

 


 

Vinnare i Klimatspåret 2021-2022

Vid Klimatmässan på Holavedsgymnasiet den 25/3 2022 utsågs Alma Hûbsch och Tyra Sedin i klass ES20 till bästa bidrag, med sin filmade dramatisering av dikten ”Varm-Sval”. Motiveringen från juryn löd:

Vinnaren – når fram till oss med sitt budskap på ett sätt som berör på djupet! Med stor inlevelse och engagemang har de tagit sig an projektet och gjort en video med sig själva i huvudrollen och med ett huvudbudskap som är riktat till oss alla! Enkelheten i budskapet får oss att komma ihåg det! Vem är du?  Vem vill du vara? Vad gör du?

Genom att sprida sin video på hemsidor som reddit & discord, platser besökta av ungdomar, har de nått ut till ungdomar även utanför Holavedsgymnasiet.

Se Almas och Tyras bidrag genom att klicka här! På Holavedsgymnasiets hemsida går det även att ta del av samtliga bidrag och läsa mer om dagen på följande länk.

Samtliga bidrag som tilldelades stipendium var: Alma Hûbsch och Tyra Sedin, ES20 (Bidrag 7), Michelle Sparv Helgesson och Greta Lindvall, SA20b (Bidrag 4), Natalie Karlsson, AHV18 (Bidrag 1).

 


 

Ekonomi

Projektet drivs ideellt, men kräver sponsring för stipendier och vinster.

Vi bedömer att vi behöver få in ca 70 000 kr till projektet för 2022-2023 och söker därför sponsorer. Vi vänder oss till företag, privatpersoner och organisationer med miljömedvetenhet som vill arbeta för att nå klimatmålen och även vill synas i sammanhang där ungdomars idéer för klimatet kommer fram.

Sponsorer 2021-2022:

Donationer från privatpersoner: Mats Hoffman och Plamenko Mahic

 


 

Projektgrupp

I projektgruppen arbetar Cristina Persson Golander och Kjell Johansson från Holavedsgymnasiet, samtTroels Hoffmann och Peter Sterne från Naturskyddsföreningen. Har ni frågor eller vill ni sponsra projektet? Kontakta:

Peter Sterne
070-628 20 41
peter@sterne.se

 

Projektnyheter

Klimatmässa på Holavedsgymnasiet, 2022-03-21
Elever leder oss in på rätt Klimatspår, Holavedsgymnasiet, 2021-11-18
Tyra och Alma utsedda till vinnare i Klimatspåret, Holavedsgymnasiet, 2022-03-29
Klimatspåret: Stipendiater och inspirationsprisvinnare utsedda, 2022-04-01
Tranås Tidning, Här är alla stipendiater som prisades i Klimatspåret, 2023-03-31

Projektpresentation

Projektpresentation till presumtiva sponsorer, Klimatsparet, v2, 2021-2022
Projektpresentation, Klimatsparet, 2022-2023