Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Seniorvandring i Romanäs

Söndagen den 29:e september var det dags för seniorvandring i NF Tranås projekt Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen. Efter samlingen i Tranås for vi i gemensam buss ut till Romanäs. Det låg förväntan i luften! 25 deltagare följde vår guide Tomas och fotograf Gunnar och fick massor av ny kunskap och inspiration om natur och fotografering.

Vi följde gångvägen, men fann allt spännande på holmarna i betesmarkerna – verklig upptäckarglädje! Vi fick lära om skogslind och gamla ekar. Skogslindarna står stadigt bland klippblock och mindre stenar. Ekarna är hemvist för insekter, fåglar, lavar, mossor och svampar.

Det fanns också tid för samtal både mellan gamla vänner och nya bekantskaper. Regnet, som kom lagom till fikapausen, gick att följa som ett skådespel över viken. Så även det blev en upplevelse – en dag som i övrigt bjöd på sol! Slutkommentaren kunde vi alla dela: ”Kan vi inte vrida tillbaka klockan, så vi kan börja nu.”

Det blev en härlig dag vid Romanäs udde! Tack till Tomas och Gunnar! Och till Märta och Torsten som berättade om Romanäs.

Gruppledare Gudrun och Ingegerd

 

Stor uppslutning för FridaysForFuture!

Igår, den 27 september, hölls runt om i världen demonstrationer för klimatet. Så även i Tranås – och vilken uppslutning det blev! Unga som gamla, musikanter som talare, och tillsammans blev vi fler än 120 personer på torget. Många hade gjort egna fina plakat med olika budskap och ett var även personligen medtaget från klimatstrejken i Berlin den 20 september. Som utlovat spelade musiklinjen från Sommenbygdens Folkhögskola ett blandat urval av svängiga låtar och delar av NF Tranås styrelse höll tal. I dessa talades bland annat om vad vi som enskilda personer kan göra för klimatet, men även om hur vi inte kan vänta med att själva börja minska vårt klimatavtryck, lika lite som vi kan vänta på politiker och andra att vidta åtgärder. Summa summarum: vi måste alla agera nu!

Vi riktar ett stort tack till alla personer och föreningar som slöt upp på torget, samt till Sommenbygdens Folkhögskola för musiken och klimatpromenaden! Den stora uppslutningen ger hopp inför framtiden!

 

Styrelsemöte: Klimatmanifestation

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 3/9-2019.


  • Vårt stora projekt Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen har startat och blivit omnämnt i tidningarna. Platser under hösten finns fortfarande till Barn- och Vuxengruppens utflykt till Lomsviken den 26 oktober. Så tipsa gärna de barnföräldrar ni känner om denna chans att lära sina barn mer om både naturen och fotografering!

  • Styrelsen planerar inför klimatmanifestationen på Tranås torg den 27 september och har fått lov att använda tidigare projektpengar till marknadsföring. Musikstudenter från Sommenbygdens Folkhögskola kommer spela och vi hoppas att uppslutningen på torget blir stor – för klimatets skull!

  • Styrelsen har yttrat sig om två planärenden. Dels om utökningen av industriområdet vid Höganloft, där vi anser att det är bra att expandera på ett redan exploaterat område, samt om byggnationen av den nya skolan i Granelund. Här uppmanar vi istället kommunen till att använda etableringen som ett pilotprojekt för klimatsmarta metoder och naturbevarande.

  • Delar av styrelsen arbetar på en skrivelse till Tranås kommun, om att införa ett naturvårdsråd eller föreningsforum med inriktning mot klimat- och hållbarhetsfrågor.

  • Utflykten till Osaby säteri genomfördes den 15 september och nästa programaktivitet är Höstutflykten till Rubban, den 13 oktober. Häng gärna med ut i det vackra naturreservatet och leta svamp med oss!

Mötet avslutas.

 

Tillförordnad ordförande

Viktig information.

På grund av hälsoskäl har NF Tranås ordinarie ordförande tagit en paus från styrelsearbetet – dock med förhoppning om att återkomma senare. Tillsvidare har därför styrelsen utsett en tillförordnad ordförande och en vice ordförande. Vid kontakt med NF Tranås styrelse framöver ombeds alla därför kontakta vår tillförordnade ordförande eller sekreterare via kontaktuppgifterna nedan. Det går även bra att maila till föreningens mailadress: nf.tranas@gmail.com

Tillförordnad ordförande:
Sven-Olof Wahlström
070-664 87 17
fallabagarbod@outlook.com

Sekreterare:
Simon Söderstedt
070-585 34 09
soderstedt.s@gmail.com

 

Styrelsemöte: Fyra generationer upptäcker sjön Sommen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 20/5-2019.


  • Vid NF Tranås årsmöte gjordes dessvärre ett felaktigt val av valberedare. Då anhörig till styrelseledamot enligt stadgarna inte kan sitta i valberedningen har denne avsagt sig uppdraget. Ingegerd Sundberg kvarstår därför som ensam valberedare.

  • Vår klimatcirkel är nu tekniskt sett avslutad, i och med att besöket till ETC Solpark och alla manifestationer på torget är avklarade. Då det besök till SMHI som planerats dock fick lov att skjutas upp på grund av sjukdom kommer förhoppningsvis ett en resa dit att göras vid senare tillfälle.

  • NF Tranås planerar att närvara vid Tranås kommuns 100-årsjubilieum på föreningsdagen den 8 juni. Vi kommer där att ha ett bord med broschyrer och information, bland annat.

  • Ett antal ur styrelsen besökte årets rikskonferens i Kristianstad och deltog vid föreläsningar och workshops om bland annat gruvor och alternativ metallbrytning. En del nätverkande gjordes också, vilket till hösten planeras resultera i en träff för alla klimatintresserade i Jönköpings län.

  • Postkodstiftelsen har startat ett projekt där NF-kretsar och andra miljöföreningar som vill få ut fler människor i naturen kan ansöka om pengar, max 200.000 kr, för att finansiera lokala projekt under ett års tid. NF Tranås planerar att söka pengar för att förverkliga en idé om att engagera fyra generationer (barn, ungdomar, vuxna och äldre) till att upptäcka naturen kring sjön Sommen. Sista ansökningsdag är den 11 juni och projektmedlen delas ut innan den 1 augusti.

Mötet avslutas.

 

FridaysForFuture slut för i vår

I fredags, den 31 maj, hölls vårens sista manifestation för FridaysForFuture på Tranås torg. Ett antal kämpar har stått på torget nästan varje fredag och tilldelades medaljer för sin ihärdighet. Ett stort tack även till alla andra som slutit upp med oss, till alla som gjort skyltar och banderoller och till alla som bara pratat eller diskuterat med oss! Det är genom interaktion och konversation som vi kan få till en verklig – och välgrundad – förändring i klimatfrågan.

 

Bländande besök till ETC Solpark

Som en del av NF Tranås klimatcirkel besökte 29 glada deltagare ETC Solpark utanför Katrineholm söndagen den 19 maj. Resan avgick en mulen morgon i fullsatt buss och tog ca två timmar, exklusive rast. Väl på plats tog självaste Johan Ehrenberg – VD för tidningen ETC och grundare av parken – emot oss bland de blåskimrande panelerna, betande fåren och lustiga husen. Besöket inleddes i den kombinerade butiken och föreläsningssalen med vegetarisk lunch och en föreläsning av Johan, som i huvudsak handlade om energiproblematiken i världen och varför solenergi är framtiden. Bland annat visades flera olika sorters solpaneler upp. Många andra saker berördes dock också, såsom varför elbilar är bättre för miljön (något beroende på hur de tillverkas), moderna byggnadsmetoder baserade på trä (som lagrar koldioxid), samt problemen med konstgödsling och kompostering mot fördelen med att använda näring från fermenterat mat- och växtavfall – så kallad bokashi – som istället är klimatneutralt eller till och med koldioxidnegativt. Efter denna fullspäckade föreläsning gjordes en guidad tur i parken, där Johan visade upp olika experiment med hur man kan sätta upp solpaneler – paneler i väst och öst funkar exempelvis nästan lika bra som i syd och täcker vardagens energitoppar bättre. Även de olika byggnaderna, värmelösningarna, små vindkraftverken, elbilarna, växthusen och biokolsanläggningen visades. Parken var med andra ord en riktig uppfinnarverkstad. Efter rundvandringen hölls ytterligare en kort presentation av Johan och därefter var det fri lek. Många kikade närmare på de ekologiska produkterna i butiken eller småpratade med Johan, medan andra köpte böcker och njöt av solen som nu tittat fram. Något senare avtackades Johan med en konst- och miljömålsbok från NF Kinda-Ydre och därefter gick bussen hemmåt.

På vägen hem var stämningen i bussen god och alla verkade mycket nöjda med besöket. Många blev inspirerade av Johan och de olika lösningar, böcker och kurser som ETC erbjöd. Sammantaget kan vi därför varmt rekommendera en tur till parken!

 

Seminarium i riksdagen om gruvan i Norra Kärr

Som vi tidigare berättat om har LRF och NF i Östergötland ingått ett samarbete kring den planerade gruvan i Norra Kärr, genom vilket bland annat en hemsida med både nyheter och faktauppgifter skapats. Inom samarbetet har även en föreläsning om gruvan planerats hållas för riksdagsledamöter. Denna föreläsning genomfördes således den 7 maj tillsammans med Olov Holmstrand och Eva Charlotta Helsdotter, doktorer i teknisk geologi respektive mark- och vattenteknik, och LRF rapporterar om denna på sin hemsida! Läs deras artikel genom att klicka här. Sammanfattningsvis deltog 15 politiker från nästa alla partier och samtliga visade stort intresse.

 

Skog vid Tuta källa i Aneby kommun hotad!

När NF Tranås den 5 maj höll sin planerade utflykt till fågelsjön Ruppen och Åsens naturskog upptäcktes något upprörande. I området kring Tuta källa, som ägs av Linköpings stift, hade någon röjt underväxten och satt snitselband i den gamla granskogen. Detta skvallrade tydligt om att en förestående slutavverkning är i görningen. Området kring källan innehåller stora naturvärden i de våtmarksbetonade källmiljöerna – så pass att nyckelbiotopsklass bedöms uppnås – då flertalet signalarter och mycket död ved återfinns här. Det finns även välbesökta vandringsleder som leder vidare till Ruppens naturstation och det närliggande naturreservatet, samt till Åsens by. Tuta källa har i sig fornminnesstatus, då det tidigare troligen varit en offerkälla.

I den östra delen av området, som ligger en bit från källmiljöerna, finns ett mindre skogsbestånd som är angripet av granbarkborre. NF Tranås föreslår därför en begränsad avverkning, där en väl tilltagen skyddzon lämnas mot Tuta källa, och där större hänsyn tas till övriga naturvärden och till vandringslederna. Ett yttrande och en beskrivning av biotopen, inklusive förslag på hänsynsåtgärder vid avverkning, har skrivits tillsammans med Haurida hembygds- och fritidsförening. Dessa dokument har skickats till stiftet, samt till Skogsstyrelsen i Jönköping och Aneby kommun. Läs dessa genom att klicka i texten. Alla berörda eller engagerade i området kring Ruppen eller Åsens by uppmanas även att höra av sig till stiftet och kommunen, för att motivera dem till att bevara skogen!