Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Styrelsemöte: Höghastighetståg och gruvliga besked

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 1/3-2017.


 • NF Tranås årsmöte kommer att hållas den 19 mars, kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Bland annat kommer föreningens verksamhetsberättelse för 2016 att presenteras här.

 • Planärendegruppen har skrivit ett uttalande om Ekmarkspark, som styrelsen beslutat att skicka till kommunstyrelsen och Tranås tidningar. Arbetsgruppen berättar även om Tranås Uniteds förtätningskarta, där man kan se Ekmarkspark och andra områden där man eventuellt vill bygga.

 • Arbetsgruppen Värna Vattnet berättar att Tasman AB fått ett nytt undersökningstillstånd för Norra Kärr godkänt i Sundsvalls kammarrätt. Företaget måste även under våren lämna in en kompletterad miljökonsekvensbeskrivning till Bergsstaten.

 • Värna Sommens studiecirkel har nått sitt slut och man planerar nu inför en utställning vid Naturum på Torpön, bland annat. Man förbereder även frågor att ställa vid föreläsningen med Trafikverket den 14 mars.

 • Inför föreläsningen med Trafikverket har en intervjurunda med Sommenbygdens politiska partier gällande höghastighetsbanan genomförts. Svaren kommer att publiceras så snart de godkänts och sammanställts. Många av politikerna har emellertid tyckt att vi vid dessa möten bidragit med ny och viktig information.

 • I Trafikverkets senaste rapport (se t.ex. s.110-111), publicerad för allmänheten den 1 mars, beskrivs ”omfattande negativa effekter för människors hälsa” som kommer att påverka Tranås befolkning om höghastighetsbanan dras genom tätorten. Det handlar bland annat om buller och vibrationer, men även om att man kommer tvingas riva bostäder och att banan kommer att försämra tillgängligheten i staden.

Mötet avslutas.

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. NF Tranås håller Söndagen den 21 maj i en naturutflykt till Romanäs naturreservat (se vårt program eller klicka på denna länk), men det finns även många andra aktiviteter runt om i Sverige att närvara vid. Klicka HÄR för att komma till Natursidan.se, läsa mer om dagen och redan nu planera in en utflykt i naturen nära dig!

Vi kommer självklart även att påminna om Biologiska mångfaldens dag 22 maj längre fram.

 

Årsstämma: Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Länsförbundets ordförande Henrik von Zweigbergk meddelar:

Inbjudan till årsstämma med Naturskyddsföreningen i Jönköpings län den 8 april 2017, kl. 09. 30 vid Stora Segerstad naturbrukscentrum utanför Reftele i Gislaveds kommun.

Gislavedkretsen står som arrangör. Stora Segerstad naturbrukscentrum ligger några kilometer sydväst om Reftele i Gislaveds kommun. Adressen är 330 21 Reftele.

Program
09.30 Incheckning, kaffe och fralla, samling i konferenslokal.
10.00 Välkomstanförande, information – Stämman öppnas, sedvanliga förhandlingar.
Cirka 12.30 Lunch.
13.30 Utflykt utomhus
Cirka 15.00 Avslutning med kaffe

För mer information om Stora Segerstad naturbrukscentrum, se: http://rjl.se/StoraSegerstadnaturbrukscentrum/

Vägbeskrivning till Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Välkomna till stämman vid Stora Segerstad önskar styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län!


Fem ombud från NF Tranås får närvara. Dessa kommer att utses på vårt årsmöte den 19 mars. Anmälan och eventuell specialkost skickas därefter in gemensamt.

För att se dagordningen för årsstämman, klicka här.

 

Program 2017

NF Tranås program för 2017 är nu publicerat och finns att läsa i vårt arkiv här på hemsidan! Klicka här för att läsa det direkt. Programmet har även tryckts och skickats via brev till våra medlemmar.

Vi kommer under 2017 att bland annat hålla i föreläsningar om höghastighetsbanan, arrangera en klädbytardag, göra en utflykt till Romanäs udde, besöka Zinkgruvans gruvmuseeum utanför Askersund och anordna en föreläsning med journalisten Arne Müller.

KORRIGERING: En uppdatering angående datum, tid och plats har emellertid gjorts för programaktiviteten ”Naturseminarium om hyggesfritt skogsbruk” i detta digitala program. Denna aktivitet kommer att äga rum vid Fällan Hallingstorp, utanför Tranås, den 8e maj, med samling och samlad åkning från Säby kyrka kl 18:00. Skriv gärna in detta i era fysiska program.

Titta igenom programmet och förbered er för flera trevliga och lärorika upplevelser i och om naturen!

 

Styrelsemöte: Hög hastighet i Tranås?

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 1/2-2017.


 • På grund av NF Tranås stora medlemsengagemang och framgång i flera frågor har NF Rikskansli tillfrågat styrelsen om vi kan hålla i ett seminarium, där vi berättar om föreningens arbete och om sjön Sommen, under rikskonferensen i Skövde, den 12-14 maj. Styrelsen är förstås väldigt glad för detta erbjudande!

 • Programmet för 2017 är klart och kommer att skickas ut snarast. Styrelsen vill även påminna om årsmötet den 19 mars och att man kan nominera medlemmar till styrelsen fram till den 2 mars.

 • Den 25 februari är det kretskonferens i Skillingaryd och flera ur styrelsen kommer att närvara. Nomineringar till länsförbundets styrelse kommer att ske under konferensen och gratis förtäring kommer att bjudas på. Medlemmar är varmt välkomna att följa med.

 • Värna Sommen har spikat föreläsningen med Trafikverket den 14 mars, kl 18:00 i Församlingshemmet i Tranås. Roger Sivert, projektledare, och Jeanette Svensson, miljöspecialist, kommer att informera om planerna för höghastighetsbanan och Sommenbygdens NF-kretsar och politiker är inbjudna.

 • Värna Vattnet har bland annat diskuterat samarbeten med Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna. Arbetsgruppen är även bekymrad över det förestående CETA-avtalet och har uppmanat NF Riks att granska det.

 • Facebook-sidan växer sakta men säkert. Styrelsen uppmanar dock medlemmar att fortsatt sprida den, då justeringar av aktiviteter och viktig information bland annat kommer att publiceras här.

 • Till detta möte bjöds även representanter från Aktion Rädda Vättern, som berättade om deras aktuella ärenden. Diskussioner hölls om skjutningarna och andra hot mot Vättern, samt om ett utökat samarbete mellan föreningarna.

Mötet avslutas.

 

Styrelsemöte: Nytt år, nya möjligheter

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/1-2017.


 • Styrelsen har beslutat att NF Tranås årsmöte ska hållas den 19 mars kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Medlemmar är varmt välkomna. Förtäring kommer att bjudas på och anmälan (samt specialkost) skickas till marta.svard@outlook.com.

 • Programgruppen arbetar med programmet för 2017 och siktar på att släppa det i mitten av februari. Samarbeten med kretsarna Kinda-Ydre och Mjölby-Boxholm har även förekommit gällande aktiviteterna.

 • Planärendegruppen har tagit del av planer gällande Strömsholmen, samt har med styrelsens stöd yttrat sig i frågan om Östanåparken. De anser bland annat att det är konstigt att åtgärder redan skett, även fast samrådstiden inte är slut, samt att man bör vara varsam med naturen i området.

 • Arbetsgruppen Värna Sommen planerar att den 14 mars arrangera en öppen föreläsning med Trafikverket om höghastighetsbanan, samt bjuda in Sommenbygdens politiska partier. Som förberedelse inför detta kommer även samtliga partier att frågas ut angående sina kunskaper om banan och den planerade dragningen över sjön Sommen.

 • Valberedningen arbetar just nu med de val och omval till styrelsen som kommer att ske på årsmötet. Nomineringar till styrelsen tas gärna emot och kan ske fram till den 2 mars. Dessa skickas till kajake.trygg@gmail.com eller kew@telia.com.

 • Styrelsen har beslutat att publicera NF Tranås nya Facebook-sida, som kommer att användas som komplement till hemsidan. Respons eller förslag gällande sidan tas gärna emot. Styrelsen letar även efter fler redaktörer som kan tänka sig att hjälpa till med att skapa inlägg och hålla Facebook-sidan aktiv.

Mötet avslutas.

 

Kretskonferens för Jönköpings län

Länsförbundets styrelse, genom Henrik von Zweigbergk, meddelar:

Lördagen den 25 februari blir det kretskonferens för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län. Vi kommer att vara vid Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd. Förhoppningsvis kan så många som möjligt av er i kretsarna vara med!

Programmet är som följer:

 • 09.30-10.00 Fika
 • 10.00-12.00 Kretsinformation (10 minuter per krets för att berätta om sin verksamhet och ta upp eventuella dilemman som kan diskuteras)
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-15.00 Diskussion om föreningens framtida verksamhetsriktlinjer (nuvarande verksamhetsriktlinjer: VRL-2015-20181)
 • 15.00 Fika och avslutning

Själva kretskonferensen inklusive fika och mat är kostnadsfri. Ersättning för resor får respektive krets själv stå för. Observera att vi under förmiddagen ger varje krets 10 minuter att beskriva sin egen verksamhet och lyfta eventuella dilemman!

Sista anmälningsdag är fredagen den 17 februari. Anmäl även speciella matönskemål och allergier. Anmälan görs till Lisbeth Karlsson (lissen.carlsson@gmail.com).

Varmt välkomna!

 

Föreläsning av Stefan Edman, Sävjsö

Bild på NF Sävsjös ordförande Britt-Marie Andersson och Stefan Edman, efter föreläsningen.


Den 18 januari höll Sävsjö Naturskyddsförening, i samarbete med Sävsjö kommun, i en föreläsning av Stefan Edman. NF Tranås ordförande rapporterar från föreläsningen:

Kulturhusets aula i Sävsjö var helt fylld; till hälften av skolelever, resten av medlemmar i NF och övriga intresserade. Utöver Sävsjö var kretsarna från Tranås, Eksjö och Nässjö representerade. Sävsjös kommunalråd, utvecklingschefen samt miljö- och hållbarhetsstrategen medverkade. Stefan fängslade publiken, även de unga, med sina grundliga kunskaper och pedagogiska förmåga att beskriva både hot och möjligheter. Han beskrev klimathot, såsom växthuseffekter, mat, konsumtion och transporter, men beskrev även framgångar på klimatmötena i Paris 2015 och Marocko 2016. Positiva utvecklingar på många områden finns i utvecklingsländer.

Ett särskilt fokus lades på påståendet att kor släpper ut massor av metangas, som är starkt förvrängt. Metangas utgör 5% av världens klimatpåverkan, men allt kommer inte från korna. Största delen gas från nötkreatur neutraliseras i naturens kretslopp och tas upp av växterna på nytt. Vill man vara klimatsmart ska man äta mindre kött, men gärna svenskt ekologiskt. Svensk mjölkproduktion har även 44% lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Minskade transporter är ett annat plus för svensk produktion.

 

NF Tranås på Facebook

NF Tranås styrelse beslutade vid styrelsemötet den 11/1-2017 att publicera föreningens nya Facebook-sida. Denna sida kommer att användas som ett komplement till hemsidan, för att på ett enklare sätt nå ut till både medlemmar och andra. Nyheter kommer att publiceras på båda sidorna, men dokument och filmer, samt utförligare information om föreningen, kommer framförallt att samlas här på hemsidan. Facebook-sidan kan nås genom att antingen söka efter Naturskyddsföreningen i Tranås på Facebook, klicka på Facebook-ikonen ovanför kalendern här på hemsidan eller följa följande länk.

Gå gärna in och gilla, samt dela, Facebook-sidan – för ökad synlighet.

 

Styrelsemöte: På räls mot framtiden

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 30/11-2016.


 • En grupp har utsetts som ska ta fram NF Tranås program för 2017. Aktiviteter som har föreslagits för det kommande året är bl.a. utflykter till Naturum Tåkern och Zinkgruvan i Askersund, samt anordning av en klädbytardag och en studiecirkel om kemikalier. Programmet kommer troligen att publiceras i slutet av januari.
 • Vid Försjön utanför Aneby planeras en vindkraftpark. Sjön är ett Natura 2000-område, med stora naturvärden, där även Storlom och Fiskgjuse i dagsläget häckar. NF Tranås styrelse har, på länsförbundets inrådan, valt att engagera sig i frågan och att bl.a. skriva ett yttrande till vindkraftsföretaget.
 • En ny arbetsgrupp med uppgift att övervaka naturpåverkande planärenden i Tranås med omnejd har tillsatts. I dagsläget kommer gruppen främst att arbeta med planerna för Östanåparken och Ekmarkspark i Tranås, men har även till uppgift att hålla uppsikt över framtida ärenden.
 • Arbetsgruppen Värna Sommen har nu startat en studiecirkel om bevarandet av sjön Sommen. Läs det tidigare publicerade inlägget för mer information. Värna Sommen har även beslutat att publicera sina mötesprotokoll på hemsidan, se våra dokument.
 • För att göra det enklare för medlemmar att hålla sig uppdaterade om NF Tranås förehavanden, samt för att locka fler ungdomar, har styrelsen beslutat att en Facebook-sida ska skapas för föreningens räkning. Förhoppningsvis kommer denna sida att finnas tillgänglig i början av 2017.
 • Styrelsen är fortsatt starkt engagerad i frågan om höghastighetsbanan, de olika dragningsalternativen och dessas påverkan på Sommen. Det har bl.a. beslutats att en tidningsartikel ska publiceras (se Tranås-Posten den 7/12-2016) och att en skrivelse ska skickas till Trafikverket och Tranås kommun.
 • Styrelsen vill också framhålla att styrelsemötena är öppna även för medlemmar. Anmälan till marta.svard@outlook.com krävs emellertid, för planering av fika och platser. Se kalendern för kommande möten.

Mötet avslutas.