Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor kan skickas till våra kontaktpersoner, som hittas längst ned på sidan.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Gruvan i Norra Kärr och European Critical Raw Materials Act

Nu finns en ny film med uppdaterad information om den planerade gruvan i Norra Kärr, utanför Gränna, uppe på vår Youtube-kanal!

Den nya EU-lagstiftningen ”European Critical Raw Materials Act” (”Akten om kritiska råvaror”) möjliggör ett snabbspår i tillståndsprocessen för gruvor som bryter ”kritiska råvaror” för den gröna omställningen, vilket får ta max 24 månader. Detta kommer underlätta för etablering av gruvor. Greena Mineral AB håller nu på med avgränsningssamråd, där synpunkter ska vara inne senast i början på Juli, för att kunna arbeta fram en ny miljökonsekvensbeskrivning och ansöka på nytt om bearbetningskoncession.

Naturskyddsföreningen i Tranås och många andra engagerade organisationer runt Vättern kommer fortsatt arbeta mot en gruvetablering, tillsammans med miljöjurist Gunilla Högberg Björck. Viktigt är dock också den folkliga opinionen. Så se filmen nedan, kontakta politiker och ansvariga, och tyck till!

 

Mat & mångfald – en inspirationsdag om hållbart lantbruk

 

Den 28 september kl 12-16 arrangerar Naturskyddsföreningens länsförbund i Jönköpings län och Östergötland en workshop med tema Hållbart jordbruk! Plats är Församlingshemmet i Tranås, Majorsgatan 1. Anmälan krävs.

När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit?

Workshopen innehåller lika delar föredrag, presentationer och grupparbete för dig som vill komma vidare i det lokala arbetet med jordbruk, mat, mångfald, ekologiskt och livsmedelsstrategier. Naturskyddsföreningens rikskansli berättar vad som är på gång och hur det jobbas för att mobilisera medlemmar kring frågor om mat och mångfald. Du får en introduktion från Naturskyddsföreningens rapport ”Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden”. Andra halvan av dagen gör vi ett grupparbete som syftar till att komma vidare i det lokala arbetet, på hemmaplan i kretsarna. Här får du inspiration om vad andra gjort och projekt som görs, samt vad du själv kan göra lokalt!

Deltar gör Pim Bendt, enhetschef för odlingslandskap och gruvor på Naturskyddsföreningens rikskansli, lantbrukarna Bengt-Åke Karlsson, Motala, och Kalle Sand, Eksjö.

PROGRAM
12.00 – Registrering och lunch
12.50 – Inledning & om projektet – Alex & Bosse
13.00 – Mat & mångfald – Hur får vi till det på hemmaplan? – Pim
13.30 – Inspiration – Ekologiska lantbrukarna – Bengt-Åke och Kalle
14.00 – Workshop smågrupper – Pim
15.00 – Fika
15.30 – Redovisning workshop
16.00 – Avslutning

Varmt välkomna! Anmälan senast den 21/9 på följande länk: https://forms.office.com/e/2zuWsEA1ME

 

Styrelsemöte: Framtiden för Europa

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöten den 7/5 och 28/5-2024.


 • Klimatsöndagen den 7/4 bjöd vi in våra medlemmar, grannkretsar och alla intresserade från allmänheten för att diskutera klimat och utsläpp. Till och med Tranås kommunalråd Mats Holmstedt deltog och presenterade kort kommunens klimatplan. Stort tack alla som deltog för god dialog och diskussion! Det finns mycket mer som kan göras för att tackla utsläppen, men kommunikation är vägen dit.

 • Natursnokarnas utflykt till Hembygdsparken i Tranås den 28/4 var mycket lyckad, med så många som 11 barn som lekte, busade och fikade tillsammans med sina vuxna. Kul!

 • Naturskyddsföreningens höll sin Rikskonferens den 3-5/5, vid vilken NF Tranås höll i tre uppskattade föredrag om gruvan i Norra Kärr, Klimatspåret och vår politikerdialog utanför Stadshuset. Flera andra föreläsningar, workshops och middag arrangerades också. Mycket roligt att träffa så många andra engagerade naturskyddare!

 • En uppdaterad film om gruvan i Norra Kärr har även producerats. Den innehåller bl.a. ny information kring ansökningsprocessen, i och med den nya EU-lagstiftningen som underlättar för gruvetablering. Kommer inom kort upp på våra hemsidor!

 • Utflykten till Tranås kommuns växthus den 8/5 var mycket lärorik. Både parkavdelningen och griftegårdschef Mikael Åhman pratade, och informerade bl.a. om att kommunen arbetar med en ny grönstrukturplan till 2026.

 • Den 11/5 deltog vi vid Anebydagen på Fredstorget, med information om föreningen och EU-valet. Roligt att så många kom fram och pratade med oss! Tipsa oss gärna om fler aktiviteter som vi kan arrangera i Aneby.

 • Vår kampanj kring EU-valet är fortfarande igång, med både annonsering på Facebook och deltagande på torget i Tranås för att uppmana folk att rösta. Vi har träffat många som velat ta del av NF:s granskning av partierna och som velat diskutera. Fortsätt så! #Använd Din Röst

 • NF Tranås aktiviteter under hösten är under planering. Vi planerar bl.a. att ha en samverkansperiod med Tranås kyrkor och Röda Korset, att åka ut med Boxholm II och att delta vid ringmärkning. Håll utkik under sommaren för mer info!

 • Nästa möte: den 20/8 kl 18:00 vid Falla Spelt & Bagarbod.

Mötet avslutas.

 

Kommer du att rösta i EU-valet?

EU-valet är vår chans att påverka vad som sker i vår omvärld. Tillsammans kan vi nu bestämma hur Europa ska formas och påverka vilka lagar som ska gälla här i Sverige. Den 9 juni, eller tidigast den 22 maj om du förtidsröstar, kan du välja de 21 ledamöter som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Detta val är avgörande för om EU ska kunna fullfölja sitt klimatpaket ”Fit For 55” till 2030. Använd din röst.

NF Tranås vill uppmana alla våra medlemmar, men även allmänheten, att använda sin röst i EU-valet! Vi kommer stå på Hylands torg eller på Tranås torg längs med Storgatan alla fredagar kl 10-13 och lördagar kl 10-14 till och med den 8 juni, för att uppmana människor att rösta. Vi kommer bl.a. att dela med oss av Naturskyddsföreningens granskning av partiernas tidigare engagemang i natur- och miljöfrågor.

Kom gärna förbi och prata med oss, eller ställ frågor! Läs och sprid även gärna vår informationstext nedan!

 

Årsmöte 2024

Den 17/3 hölls NF Tranås-Anebys årsmöte vid Falla Spelt & Bagarbod. Hela 31 medlemmar slöt upp för att välja ny styrelse och ta del av det goda fikat från bagarboden. Årsmötet började med ett föredrag av Märta Svärd om det nya läget för gruvan i Norra Kärr. I och med den nya EU-lagstiftning som antagits (European Critical Raw Materials Act) så ses mineralerna REE som återfinns i Norra Kärr som en kritisk resurs för den gröna omställningen i Europa. Detta gör att gruvetableringar som avser utvinna dessa ”kritiska mineraler” får ett snabbspår genom tillståndprocessen, med ett maximalt tidsförlopp för denna på 24 månader. Detta kommer leda till lägre miljökrav och mindre samråd. Årsmötet beslutade därför att anta ett uttalande baserat på detta, där NF Tranås-Aneby fortsatt avser att med all kraft motverka en gruvetablering i Norra Kärr för att värna Vätterns och Svartåsystemets vatten. Bland annat genom att uppmärksamma politiker och allmänhet på riskerna med gruvan, och genom att uppdatera den Youtube-film om gruvan som föreningen tidigare låtit producera. Hela uttalandet från årsmötet kan läsas här.

Efter föredraget följde årsmötesförhandlingarna, där den föregående styrelsen gavs ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen kom att bestå av ordförande Simon Söderstedt, vice ordförande Gunnar Eklund, kassör Yvonne Jarl, samt ledamöterna Gabriella Fjordmark Lerne, Anneli Gustafsson, Bo Håkansson, Suzanne Schöblom, Peter Sterne, Torsten Svärd, Sven-Olof Wahlström, och suppleanterna Kristofer Gustavsson, Fuji Hoffmann.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som kom och Falla Spelt & Bagarbod för förträffligt fika! Välkomna till våra aktiviteter under året.

 

Styrelsemöte: Klimatsöndag

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 27/2-2024.


 • NF Tranås årsmöte sker den 17/3. Styrelsen kommer väljas och föreningens verksamhet under det gångna året presenteras. Innan mötet kommer en genomgång av det aktuella läget för gruvan i Norra Kärr hållas och efter mötet bjuder vi på fika! Välkomna!

 • Den 6/2 hölls en föreläsning med Anders Wijkman i Nässjö om problemen med ekonomisk tillväxt i förhållande till hållbar utveckling. Föreläsningen var mycket intressant och argumenterade bl.a. för att BNP som mått borde bytas ut för att mäta tillväxt.

 • Den 7/4 planeras Klimatsöndagen, en träff med alla miljö- och klimatintresserade i länet, i Församlingshemmet i Tranås. Även medlemmar och allmänhet är välkomna att delta denna dag! Lunch, fika och en föreläsning om energi och klimat erbjuds. Läs mer i kalendern eller vårt program. Anmälan krävs.

 • Programmet för våren 2024 är nu klart och finns här på hemsidan och i vår kalender, samt på biblioteket och Röda Korset i Tranås.

 • Planärendegruppen har skickat in ett yttrande om de nya planerna för Norrabynäs. Vi tycker bl.a. att en MKB måste tas fram för att utreda miljöpåverkan på sjön Sommen och att planen i sin nuvarande form bör avslås. Inverkan på strandlinjen och sjön i sin helhet är för stor.

 • Nästa möte: Årsmöte och konstituerande styrelsemöte den 17/3 kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod.

Mötet avslutas.

 

Ydres Miljö- och klimatveckor

Vecka 11 till 12 arrangeras Ydres miljö- och klimatveckor, ett samarbete mellan Ydre kommun, Svenska kyrkan och flera föreningar i bygden! Man arrangerar flera intressanta föreläsningar på temat mat och klimat, hur vi finner hopp i klimatkrisens tid, samt en utflykt med Spår i Skogen med fokus på kultur- och miljövård. Se affischen nedan för alla aktiviteter.

 

Spår i Skogen: Familjedag i Gällerstena

Följ med Spår i Skogen till Gällerstena för att lära mer om kulturhistoria, eldning och traditionellt skogsbruk! Den 23 mars bjuder man in till en heldag med flertalet roliga och lärorika aktiviteter. Välkommen att delta i aktiviteter som gynnar biologisk mångfald och kulturarv! Tag gärna med matsäck, varma oömma arbetskläder, handskar och skor. Och om du har: kniv, yxa eller såg. Eld kommer finnas för grillning.

Program
10.00-13.00 Eldskola. Lär dig göra upp eld smidigt, elda säkert och laga kolbullar. Prova att använda eldstål och göra upp eld med pinnar. Vuxna och barn från 8 år.
11.30 Mulmholkar/insektshotell
13.00 Lyssna till musik/sång/text
13.30 Var med och röj fram stenrösen, viktiga miljöer för många arter.

Anmäl dig till eldskolan genom att mejla info@spariskogen.se senast den 21 mars. Övriga aktiviteter är öppna och du är varmt välkommen att delta utan föranmälan!

Läs mer om upplägget och samlingsplats genom att klicka här.

 

Program Våren 2024

Nu finns NF Tranås-Anebys program för våren 2024 publicerat på hemsidan! Vi planerar bl.a. flera aktiviteter i samband med EU-valet, utflykter till Holkåsa och Omberg, samt erbjuder flera roliga aktiviteter för barn tillsammans med vår Natursnoksgrupp! Läs programmet genom att gå in bland våra dokument, via vår kalender här till höger, eller genom att klicka här.

Som tidigare nämnt har styrelsen beslutat att ge ut aktivitetsprogrammet halvårsvis, för att göra planeringen lättare. Programmet för hösten kommer att publiceras kring augusti månad.