Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor kan skickas till våra kontaktpersoner, som hittas längst ned på sidan.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Styrelsemöte: Tranås koldioxidbudget

Nedan följer ett försenat sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 17/1-2023.


 • Den 10/1 träffade flera av höglandets kretsar för en Klimatgruppsträff i Tranås. De närvarande delade med sig av erfarenheter av klimatarbete och fick en presentation från Riks om årets kampanj ”Rättvisa utsläppsminskningar”.
 • Tranås kommuns koldioxidbudget finns att tillgå på nätet och styrelsen har tittat närmare på denna. Den största utsläppsboven är inrikes transporter, vari personbilar utgör den största delen. För att hålla budgeten måste kommunen minska sina utsläpp med 13,6% per år till 2030! Klimatgruppen kommer träffa kommunen framöver för att diskutera detta.
 • Planärendegruppen kommer granska den nya detaljplanen för Tostås, där samrådstiden löper till den 28 februari.
 • Programmet för 2023 håller på att arbetas fram! Under året kan vi bl.a. se fram emot en klädbytardag, utflykt till Svensbo lövskog och studiebesök med tema självhushållning.
 • En medlemskommitté har instiftats med syfte att engagera nytillkomna medlemmar och informera om föreningen. En introträff planeras till våren, till vilken alla intresserade medlemmar är välkomna!
 • Nästa möte: den 7/3 kl 18:30 i källarlokalen på Ydrevägen 5, Tranås.

Mötet avslutas.

 

Spårningstur till Häradsbäcken med Natursnokarna

 

Årets första natursnoksutflykt blev en spårningstur till Häradsbäcken den 4 februari. Med lupparna i högsta hugg, varm choklad i termosen och nyfiken blick begav sig 30 personer, varav hälften barn (plus en hund) ut i den vintriga skogen. En del spår hittade vi och många fina småsaker beskådades i lupparna.

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn-med-vuxen-aktivitet där generationer tillsammans upptäcker och lär sig om naturen. Aktiviteterna är helt gratis. Nästa utflykt blir i april då vi ska skåda fåglar vid Säbysjön, kanske ses vi då?!

/Natursnoksledarna Matilda, Anna, Hanna & Mimmi

 

Styrelsemöte: Årsavslutning

Nedan följer ett försenat sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 22/11-2022.


 • En ny upplaga av Klimatspåret, en tävling för gymnasieungdomar, är igång! Elever i årskurs 1 på Holavedsgymnasiet kommer under kursen Naturkunskap få skapa alster som beskriver beteenden som är positiva eller negativa för klimatet.

 • Tranås kommun håller på att utforma en koldioxidbudget som är tänkt att leda kommunens arbete framåt. NF Tranås kommer att granska denna närmare.

 • Årets sista natursnoksutflykt gick till Illern den 6/11, där barnen fick följa ett reflexspår, svara på frågesport och grilla korv. Fler utflykter kommer under nästa år!

 • Arbetet med aktiviteter till föreningens Program för 2023 är påbörjat! Har ni förslag på aktiviteter ni hade önskat att vi genomförde? Tipsa då oss!

 • Styrelsen planerar för att under nästa år arrangera en uppstartsträff för nya medlemmar, där vi berättar om föreningen och hur man kan engagera sig. Våra styrelsemöten kommer dock även fortsatt vara öppna för medlemmar att delta vid!

 • Nästa möte: den 17/1 kl 18:30 i källarlokalen på Ydrevägen 5, Tranås.

Mötet avslutas.

 

Styrelsemöte: Barnkonventionen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 18/10-2022.


 • Den 26/11 kl 10-16 i Nässjö bjuder Länsförbundet in medlemmar in att diskutera förslaget på föreningens nya nationella ”Framtidsstrategi”, för att staka ut vägen för NF de kommande åren.

 • Natursnokarna genomförde sin fladdermusspaning den 24/9, vilken blev välbesökt! Man fick se en del fladdermöss, som emellertid inte var överförtjusta i alla sökande ficklampor.

 • Svamputflykten utanför Aneby den 8/10, för att hitta ängssvampar, blev också den en trevlig tillställning! Bl.a. hittade man 19 olika arter av vaxskivlingar.

 • För att kunna ta del av bidrag från kommunen har styrelsen författat en Policy för Barnkonventionen, där vi beskriver hur föreningen ska arbeta för att beakta barns rättigheter vid våra aktiviteter. Läs den här!

 • Styrelsen kan nu, bl.a. med hjälp av länets nyligen instiftade Skogsgrupp, hjälpa till med att bedöma inventeringsbehovet i skyddsvärd avverkningsanmäld skog! Efter anmälan har man 6 veckor på sig att undersöka om området är skyddsvärt. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp!

 • Nästa möte: den 22/11 kl 18:30 vid Falla Spelt & Bagarbod.

Mötet avslutas.

 

Årets sista Natursnoksutflykt!

Natursnokarna gör nu sin sista utflykt för 2022! Söndagen den 6/11 kl 16:00-18:00 går färden till sjön Illern, där vi samlas vid parkeringen vid Rås gård. Vi kommer gå en reflexrunda med ficklampor samt en tipspromenad i skogen. Därefter grillar vi korv tillsammans.

Ta med något att grilla och ficklampa! Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna med!
Hanna, Matilda, Mimmi och Anna
Vid frågor: 073-061 50 40

 

Styrelsemöte: Sommarrapport

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 13/9-2022.


 • Föreningens årliga Höstfest hölls den 21/8 och var en mycket trevlig tillställning! Ett 20-tal deltagare lekte lekar, åt gott och deltog vid prisutdelning. Peter Sterne och Troels Hoffmann tilldelades NF Tranås Naturskyddspris för sitt ambitiösa arbete med ungdomsprojektet Klimatspåret.

 • Den 25/7 till 5/8 vandrade en budkavle runt Vättern, för att uppmärksamma sjön som dricksvattentäkt. NF Tranås representerades av en ledamot, som deltog vid två etapper.

 • Klimatgruppen har nu genomfört alla sina planerade klimatmanifestationer på Tranås torg. Ett stort jobb, med många fina gäster och överlag god uppslutning. Styrelsen upplever att klimatfrågan tack vare detta lyfts och medvetandegjorts på ett bra sätt inför valet!

 • Planärendegruppen kommer yttra sig om ett planärende på Norrabynäs, där man planerar att bygga ett flervåningshus.

 • Leading Edge Materials, som planerar att etablera en gruva i Norra Kärr, har nyligen dragit tillbaka sitt överklagande av Bergsstatens avslag på deras bearbetningskoncession. Detta då de nu planerar att först ansöka om ett Natura 2000-tillstånd innan de ansöker på nytt, enligt ett nytt prejudikat. Nya samråd kommer att hållas i samband med detta.

 • Länsförbundet har efter en inventeringsutbildning den 10/9 startat upp en Skogsgrupp, som kommer hjälpas åt att inventera och skydda skogar i länet.

 • Länsförbundet har även anställt en verksamhetsutvecklare, Bo Bergenholtz, som är tänkt att arbeta för att hjälpa kretsar i Jönköpings län.

 • Nästa möte: den 18/10 kl 18:30 vid Falla Spelt & Bagarbod.

Mötet avslutas.

 

Natursnokarna: Fladdermusspaning i Ekmarkspark 🦇

Följ med NF Tranås Natursnokar den 24e september kl 19-21 för att lyssna efter fladdermöss! Alla barn ca 5-10 år i vuxens sällskap är välkomna att följa med. Samling vid skateparken intill Ekmarkspark i Tranås. Medtag gärna ficklampa. Vi tar med fladdermusdetektor.

Vid regn eller kyla, då fladdermössen inte vill äta insekter, flyttar vi fram träffen. Detta kommer i så fall meddelas på Facebook samt via mail till dem vi har mailadresser till.

Kontakt:
Matilda Forsärla m.forsarla@gmail.com
Hanna Bengtsson hannamaria.bengtsson@outlook.com
Anna Sjöberg Eklund anna.sjoberg.eklund@icloud.com

 

People for Future: Johanna Sandahl på Tranås torg!

 

Naturskyddsföreningens i Tranås projekt Alla för klimatet – People for future har hållits vid 9 tillfällen på Hylands torg, från 1 april till 2 september 2022. Den 2a september avslutades projektet med besök av Naturskyddsföreningens riksordförande Johanna Sandahl. Musiker för dagen var Maria Broman och Magnus Lind.

Det var den största uppslutningen hittills under sommaren, med ca 85 åhörare samt förbipasserande som stannade till. Det lagom varma och soliga vädret bidrog till en härlig stämning!

Johanna Sandahls budskap var tydligt: att frågor som berör klimat och natur måste få fokus i valrörelsen och styra våra val när vi röstar. Klimatkrisen är redan här, inte något som händer i framtiden. Den kommer att bli allt värre. Johanna tog också upp hur naturen påverkas av både klimatförändringar och av spridning av giftiga kemikalier i miljön.

Det finns dock hopp om att vi fortfarande kan mildra klimat-effekterna. Men det förutsätter politiska beslut och att enskilda individer tar ansvar för och minskar sin egen klimatpåverkan.

Efter manifestationen samlades 11 av NF Tranås medlemmar tillsammans med Johanna Sandahl för en gemensam lunch. Vi hade ett trevligt samtal och berättade hur vi i Tranås ändå lyckats få politikerna att lyfta klimatfrågan, från att tidigare år ha varit en icke existerande fråga.

Vi diskuterade även hur vi alla upplever motstånd, ointresse och t.o.m. motarbete från delar av allmänheten, organisationer och politiken.

Sammantaget är vi i People for Future-gruppen dock mycket nöjda med sommarens aktiviteter, även om det krävt mycket arbete och engagemang!

Märta Svärd, Klimatgruppen

 

Ändrade höstaktiviteter!

Upplysning! Programaktiviteten Skogens många värden – att bruka med naturhänsyn den 17/9 är tyvärr inställd! Vi beklagar detta och kommer titta på att ersätta den med en annan skogsaktivitet.

Även aktiviteten Svamputflykt till Furulid den 8/10 har ändrat form och innehåll något. Utflykten kommer nu handla om ängssvampar, som indikatorarter för värdefulla ängs- och hagmarker, och hålls vid Råby ängar, invid Ralången strax norr om Aneby. Se vår kalender för mer info och exakt plats!

 

Manifestationer med Svenska Kyrkan och Röda Korset

 

Stort tack till alla som deltagit och talat vid våra två senaste klimatmanifestationer! Den 19/8 talade bl.a. Frida Gårdmo ( klimathandläggare för Linköpings stift) och Peter Andreasson (kyrkoherde i Ydre), medan Mariette Lagg stod för musik. Den 26/8 höll Anna Hägg-Sjöquist (riksordförande för Röda Korset) ett engagerade tal om klimatet som en humanitär kris.

Missa inte den sista manifestationen, med NFs riksordförande Johanna Sandahl, den 2/9!