Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Skog vid Tuta källa i Aneby kommun hotad!

När NF Tranås den 5 maj höll sin planerade utflykt till fågelsjön Ruppen och Åsens naturskog upptäcktes något upprörande. I området kring Tuta källa, som ägs av Linköpings stift, hade någon röjt underväxten och satt snitselband i den gamla granskogen. Detta skvallrade tydligt om att en förestående slutavverkning är i görningen. Området kring källan innehåller stora naturvärden i de våtmarksbetonade källmiljöerna – så pass att nyckelbiotopsklass bedöms uppnås – då flertalet signalarter och mycket död ved återfinns här. Det finns även välbesökta vandringsleder som leder vidare till Ruppens naturstation och det närliggande naturreservatet, samt till Åsens by. Tuta källa har i sig fornminnesstatus, då det tidigare troligen varit en offerkälla.

I den östra delen av området, som ligger en bit från källmiljöerna, finns ett mindre skogsbestånd som är angripet av granbarkborre. NF Tranås föreslår därför en begränsad avverkning, där en väl tilltagen skyddzon lämnas mot Tuta källa, och där större hänsyn tas till övriga naturvärden och till vandringslederna. Ett yttrande och en beskrivning av biotopen, inklusive förslag på hänsynsåtgärder vid avverkning, har skrivits tillsammans med Haurida hembygds- och fritidsförening. Dessa dokument har skickats till stiftet, samt till Skogsstyrelsen i Jönköping och Aneby kommun. Läs dessa genom att klicka i texten. Alla berörda eller engagerade i området kring Ruppen eller Åsens by uppmanas även att höra av sig till stiftet och kommunen, för att motivera dem till att bevara skogen!

 

Plattform om gruvan i Norra Kärr – ett samarbete mellan LRF och NF

Som många säkert vet är kampen mot en gruva i Norra Kärr utanför Gränna inte över. Det senaste som hänt är att Tasman i början på året kompletterade sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – efter ett första yttrande från Länsstyrelsens som ställt krav på detta – med en kort skrivelse som menade att de redan redogjort för all naturpåverkan i sin ursprungliga rapport. Länsstyrelsen har i sin tur den 8 mars svarat på denna komplettering med ett nytt yttrande. I denna skrivelse underkänner Länsstyrelsen återigen Tasmans MKB och avstyrker att en ny bearbetningskoncession ges till företaget. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten, som kan besluta för eller emot.

För alla er som vill hålla er uppdaterade om gruvan, eller som helt enkelt vill läsa mer om projektet, finns nu en tydlig plattform för detta. I ett samarbete med LRF i Östergötland har Naturskyddsföreningen hjälpt till att skapa en hemsida där både grundläggande information och uppdaterade lägesrapporter finns. Kanske viktigast av allt: det finns namninsamlingar för att i miljöbalken införa kommunala veton mot gruvetableringar och för att ändra minerallagen. Så besök sidan, lär dig mer och engagera dig genom att skriva under! Klicka här eller på bilden ovan.

FridaysForFuture fortsätter!

Lystring! NF Tranås klimatgrupp vill tipsa om att de varje fredag fram till slutet av maj kl 13 till 14 står på Tranås torg under banderollen #FridaysForFuture för att manifestera för klimatet. Om du liksom vi tycker att klimatförändringarna är en ödesfråga och att detta bör uppmärksammas mer i kommunen, så uppmanar vi dig att sluta upp tillsammans med oss de fredagar du kan! Ta gärna med fika och njut av solen, samtidigt som du manifesterar för en viktig sak. Plakat finns att låna.

 

Invigning av Forsnäs fiskväg

NF Tranås vill tipsa om en trevlig aktivitet som Tranås Energi arrangerar, nämligen invigningen av Forsnäs nybygda fiskväg den 13 maj! De kommer bjuda på mat och informera om biologisk mångfald, samt erbjuda en rundtur i vattenkraftstationen. Under kvällen kommer även Sportfiskarna berätta om djurlivet i vattnen och Naturum Sommen hjälpa barn och vuxna att håva in småkryp. Anmälan senast den 9 maj till info@tranasenergi.se .

 

Länsstämma och Romanäsutflykt

 

I Lördags, den 13 april, samlades Jönköpings läns kretsar i Tranås för den årliga länsstämman. Dagen började med en guidad utflykt till Romanäs udde, som var öppen för alla, där 11 kretsar och ca 40 personer deltog. Biolog Tomas Fasth guidade runt i reservatet och vi tittade bland annat på en ca 300-årig ek.

Stämman hölls därefter i Seglarvik och ordförande var David Hultman. Anders Berthling och Märta Svärd omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för länsförbundet. Utöver formalian redogjorde även länsförbundets övergripande arbetsgrupper ”Värna Vätterns och Sommens vatten” och ”Järnvägsgruppen” för sitt arbete under året. En glad nyhet var även att antalet NF-medlemmar i Jönköpings län ökat med nästan 1000 personer de tre senaste åren.

Länsstämman avslutades med att anta ett uttalande om vikten av ett fortsatt politiskt engagemang för klimatfrågan, samt med en påminnelse om NF Tranås klimatcirkel som det fortfarande finns platser kvar till. Läs om uttalandet här och om studiecirkeln här.

 

Tack för klädbytet!

I Lördags, den 6 april, höll NF Tranås i föreningens årliga klädbytardag. I ABF:s fina lokal på Storgatan tog vi emot både kläder och nyfikna människor mellan 10 och 14. Ungefär 180 plagg bytte ägare och flera besökare tog med sig medlemskort att skriva på. Kul att så många är intresserade av att förnya garderoben på ett mer miljövänligt sätt och vill engagera sig i föreningen! Nästa år hoppas vi förstås på ännu större uppslutning! Kläderna som blev över skänktes till föreningen Vänner emellan i Boxholm som har både loppis och arrangerar hjälpsändningar till Litauen.

 

Lyckad klimatmanifestation

Trots att vi inte fick stå utanför stadshuset, blev fredagen den 15 mars en lyckad dag med stor uppslutning! Både unga och gamla samlades tillsammans med oss för att vid fontänen nedanför Tranås torg visa sitt engagemang för klimatet. Många fina skyltar med viktiga budskap hölls högt och många personer ville diskutera både klimatfrågan och kommunens agerande. När vi från Parkhallen vandrade förbi stadshuset, stod till och med en ”vakt” i reflexväst på trappan. Manifestationen uppmärksammades både i Tranås Tidning, Tranås-Posten och av SVT Jönköping, så vi kan bara hoppas att budskapet ändå nått fram till våra politiker!

 

Kommunen avvisar klimatfika!

Tråkiga nyheter gällande vår klimatmanifestation imorgon, som en del av Fridays For Future! Tranås kommun tillåter oss inte att stå i närheten av stadshuset utan hänvisar oss istället till ”Ica fontänen”.

De tre alternativa platser invid stadshuset vi ansökte om att få stå på godkändes av polisen, men avstyrktes av kommunen (HR-chef, huvudskyddsombud och KS). Polisen har därför skickat oss ett nytt tillstånd där de hänvisar till kommunens förslag. Skälet som kommunen anger är att Stadshuset är en arbetsplats 07:30 -16:30 och att det kan anses störande för personal och obekvämt för besökare. Läs även SVT:s artikel om beslutet.

Märkligt att vårt ansökta alternativ 3 – trädäcket på motsatta sidan av Svartån vid stadshuset (vid skottkärran) – anses sämre än att stå uppe vid ICA-entrén. Där tycker vi det är mer olämpligt – vid den röriga Ågatan/Torggatan och parkeringsplatsen vid ICA. Det är dessutom en arbetsplats för ICA-personal och torghandlare. Besökare till butiker och torg kanske även dom kan uppleva det ”obekvämt”.

Att KS och tjänstemän i Tranås nekar oss att hålla aktiviteten utanför stadshuset eller i dess närhet är anmärkningsvärt. På över 100 platser i Sverige hålls denna aktivitet. Flertal utanför stads-/kommunhusen. På mer än 1000 platser i världen, till och med i Kina och Sovjetunionen, anordnas detta. I Greta Thunbergs anda och uppmaning, stöttar vi de ungas kamp för en framtid. Syftet är ju att få våra lokala politiker att ta situationen på allvar och vidta konkreta lokala klimatåtgärder snarast. Både kommunalrådet Wilander och oppositionsrådet Stenqvist har förhinder, men Stenqvist är positiv och Wilander hänvisar till klimatarbete som pågår.

Vi träffas alltså som planerat vid Parkhallens parkering kl 12:50 och vandrar därefter mot Ica. Vi är fast beslutna att visa att klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och hoppas att så många som möjligt kan delta!

 

Styrelsemöte: #FridaysForFuture

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 25/2-2019.


  • Programmet för 2019 är färdigt och har redan skickats ut till alla medlemmar. Många aktiviteter planeras, men medlemmar är varmt välkomna att komma med ytterligare idéer eller förslag på ärenden vi bör engagera oss i!

  • Studiebesöket till Kraftvärmeverket i Tranås den 19/2 var mycket lyckat, då ca 20 personer deltog och Tranås Energi gav en väldigt intressant och trevlig guidning.

  • Under #FridaysForFuture träffas vi den 15/3 kl 12:50 vid Parkhallen för att kl 13 sätta oss utanför Tranås stadshus och klimat-fika, för att demonstrera för klimatet. Läs mer om evenemanget genom att klicka här!

  • Den föreläsning om klimatet som först planerades hållas av Pär Holmgren och sedan Mikael Karlsson har stött på patrull. Då även Mikael fått förhinder finner vi oss återigen utan föreläsare. Då det i dagsläget inte finns tid till att boka in någon ny person kommer föreläsningen därför mest troligt ställas in. Vi hoppas dock kunna hålla i ett liknande evenemang senare i år!

  • NF Tranås styrelse har nu skickat in synpunkter på den nya detaljplanen för byggnationen i Ekmarkspark. Vi säger fortsatt nej till denna exploatering och skrivelsen finns att läsa här.

  • Styrelsen har även skickat in en insändare till Tranås Tidning, som svar på det flertal krönikor och insändare som kritiserat föreningen. Vi påpekar bland annat att vi företräder allmänna intressen rörande miljö, planärenden och kultur, och inte enbart särintressen, som en del påstår.

  • Tasman har nyligen skickat in en komplettering till sin miljökonsekvensbeskrivning för gruvan i Norra Kärr, som länsstyrelsen tidigare underkände. Denna komplettering är fyra sidor lång och uttrycker att företaget redan anser sig ha redogjort för all naturpåverkan och att man därför inte behöver komplettera med fler uppgifter.

  • Till dagens möte bjöds Anette Bergqvist, som berättade om den planerade vindkraftparken i Lönnhult, utanför Aneby. Just nu inväntar ärendet prövning i Svea hovrätt, efter överklagan från företaget, och NF Tranås har redan skickat in ett yttrande.

  • NF Tranås årsmöte den 24 mars närmar sig och några ändringar kommer att göras i styrelsen. Ordförande för mötet kommer att vara Ann-Britt Trygg och valberedningen består av Kjell-Åke Trygg och Göran Swanström. Medlemmar är varmt välkomna att delta och fika kommer att bjudas!

Mötet avslutas.

 

Länsstyrelsen avstyrker ny bearbetningskoncession i Norra Kärr

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck delar med sig av goda nyheter:

”Glädjande besked! Länsstyrelsen avstyrker att bearbetningskoncession meddelas för Norra Kärr. Enligt 8 kap 1 § minerallagen ska bergmästaren, när det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Enligt 8 kap 2 § minerallagen ska bergmästaren hänskjuta frågan till regeringen om bergmästaren vid tillämpningen av 3 eller 4 kap miljöbalken finner skäl att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit. Får se vad Bergsstaten gör nu….”