Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Styrelsemöte: Fyra generationer upptäcker sjön Sommen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 20/5-2019.


  • Vid NF Tranås årsmöte gjordes dessvärre ett felaktigt val av valberedare. Då anhörig till styrelseledamot enligt stadgarna inte kan sitta i valberedningen har denne avsagt sig uppdraget. Ingegerd Sundberg kvarstår därför som ensam valberedare.

  • Vår klimatcirkel är nu tekniskt sett avslutad, i och med att besöket till ETC Solpark och alla manifestationer på torget är avklarade. Då det besök till SMHI som planerats dock fick lov att skjutas upp på grund av sjukdom kommer förhoppningsvis ett en resa dit att göras vid senare tillfälle.

  • NF Tranås planerar att närvara vid Tranås kommuns 100-årsjubilieum på föreningsdagen den 8 juni. Vi kommer där att ha ett bord med broschyrer och information, bland annat.

  • Ett antal ur styrelsen besökte årets rikskonferens i Kristianstad och deltog vid föreläsningar och workshops om bland annat gruvor och alternativ metallbrytning. En del nätverkande gjordes också, vilket till hösten planeras resultera i en träff för alla klimatintresserade i Jönköpings län.

  • Postkodstiftelsen har startat ett projekt där NF-kretsar och andra miljöföreningar som vill få ut fler människor i naturen kan ansöka om pengar, max 200.000 kr, för att finansiera lokala projekt under ett års tid. NF Tranås planerar att söka pengar för att förverkliga en idé om att engagera fyra generationer (barn, ungdomar, vuxna och äldre) till att upptäcka naturen kring sjön Sommen. Sista ansökningsdag är den 11 juni och projektmedlen delas ut innan den 1 augusti.

Mötet avslutas.

 

FridaysForFuture slut för i vår

I fredags, den 31 maj, hölls vårens sista manifestation för FridaysForFuture på Tranås torg. Ett antal kämpar har stått på torget nästan varje fredag och tilldelades medaljer för sin ihärdighet. Ett stort tack även till alla andra som slutit upp med oss, till alla som gjort skyltar och banderoller och till alla som bara pratat eller diskuterat med oss! Det är genom interaktion och konversation som vi kan få till en verklig – och välgrundad – förändring i klimatfrågan.

 

Bländande besök till ETC Solpark

Som en del av NF Tranås klimatcirkel besökte 29 glada deltagare ETC Solpark utanför Katrineholm söndagen den 19 maj. Resan avgick en mulen morgon i fullsatt buss och tog ca två timmar, exklusive rast. Väl på plats tog självaste Johan Ehrenberg – VD för tidningen ETC och grundare av parken – emot oss bland de blåskimrande panelerna, betande fåren och lustiga husen. Besöket inleddes i den kombinerade butiken och föreläsningssalen med vegetarisk lunch och en föreläsning av Johan, som i huvudsak handlade om energiproblematiken i världen och varför solenergi är framtiden. Bland annat visades flera olika sorters solpaneler upp. Många andra saker berördes dock också, såsom varför elbilar är bättre för miljön (något beroende på hur de tillverkas), moderna byggnadsmetoder baserade på trä (som lagrar koldioxid), samt problemen med konstgödsling och kompostering mot fördelen med att använda näring från fermenterat mat- och växtavfall – så kallad bokashi – som istället är klimatneutralt eller till och med koldioxidnegativt. Efter denna fullspäckade föreläsning gjordes en guidad tur i parken, där Johan visade upp olika experiment med hur man kan sätta upp solpaneler – paneler i väst och öst funkar exempelvis nästan lika bra som i syd och täcker vardagens energitoppar bättre. Även de olika byggnaderna, värmelösningarna, små vindkraftverken, elbilarna, växthusen och biokolsanläggningen visades. Parken var med andra ord en riktig uppfinnarverkstad. Efter rundvandringen hölls ytterligare en kort presentation av Johan och därefter var det fri lek. Många kikade närmare på de ekologiska produkterna i butiken eller småpratade med Johan, medan andra köpte böcker och njöt av solen som nu tittat fram. Något senare avtackades Johan med en konst- och miljömålsbok från NF Kinda-Ydre och därefter gick bussen hemmåt.

På vägen hem var stämningen i bussen god och alla verkade mycket nöjda med besöket. Många blev inspirerade av Johan och de olika lösningar, böcker och kurser som ETC erbjöd. Sammantaget kan vi därför varmt rekommendera en tur till parken!

 

Seminarium i riksdagen om gruvan i Norra Kärr

Som vi tidigare berättat om har LRF och NF i Östergötland ingått ett samarbete kring den planerade gruvan i Norra Kärr, genom vilket bland annat en hemsida med både nyheter och faktauppgifter skapats. Inom samarbetet har även en föreläsning om gruvan planerats hållas för riksdagsledamöter. Denna föreläsning genomfördes således den 7 maj tillsammans med Olov Holmstrand och Eva Charlotta Helsdotter, doktorer i teknisk geologi respektive mark- och vattenteknik, och LRF rapporterar om denna på sin hemsida! Läs deras artikel genom att klicka här. Sammanfattningsvis deltog 15 politiker från nästa alla partier och samtliga visade stort intresse.

 

Skog vid Tuta källa i Aneby kommun hotad!

När NF Tranås den 5 maj höll sin planerade utflykt till fågelsjön Ruppen och Åsens naturskog upptäcktes något upprörande. I området kring Tuta källa, som ägs av Linköpings stift, hade någon röjt underväxten och satt snitselband i den gamla granskogen. Detta skvallrade tydligt om att en förestående slutavverkning är i görningen. Området kring källan innehåller stora naturvärden i de våtmarksbetonade källmiljöerna – så pass att nyckelbiotopsklass bedöms uppnås – då flertalet signalarter och mycket död ved återfinns här. Det finns även välbesökta vandringsleder som leder vidare till Ruppens naturstation och det närliggande naturreservatet, samt till Åsens by. Tuta källa har i sig fornminnesstatus, då det tidigare troligen varit en offerkälla.

I den östra delen av området, som ligger en bit från källmiljöerna, finns ett mindre skogsbestånd som är angripet av granbarkborre. NF Tranås föreslår därför en begränsad avverkning, där en väl tilltagen skyddzon lämnas mot Tuta källa, och där större hänsyn tas till övriga naturvärden och till vandringslederna. Ett yttrande och en beskrivning av biotopen, inklusive förslag på hänsynsåtgärder vid avverkning, har skrivits tillsammans med Haurida hembygds- och fritidsförening. Dessa dokument har skickats till stiftet, samt till Skogsstyrelsen i Jönköping och Aneby kommun. Läs dessa genom att klicka i texten. Alla berörda eller engagerade i området kring Ruppen eller Åsens by uppmanas även att höra av sig till stiftet och kommunen, för att motivera dem till att bevara skogen!

 

Plattform om gruvan i Norra Kärr – ett samarbete mellan LRF och NF

Som många säkert vet är kampen mot en gruva i Norra Kärr utanför Gränna inte över. Det senaste som hänt är att Tasman i början på året kompletterade sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – efter ett första yttrande från Länsstyrelsens som ställt krav på detta – med en kort skrivelse som menade att de redan redogjort för all naturpåverkan i sin ursprungliga rapport. Länsstyrelsen har i sin tur den 8 mars svarat på denna komplettering med ett nytt yttrande. I denna skrivelse underkänner Länsstyrelsen återigen Tasmans MKB och avstyrker att en ny bearbetningskoncession ges till företaget. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten, som kan besluta för eller emot.

För alla er som vill hålla er uppdaterade om gruvan, eller som helt enkelt vill läsa mer om projektet, finns nu en tydlig plattform för detta. I ett samarbete med LRF i Östergötland har Naturskyddsföreningen hjälpt till att skapa en hemsida där både grundläggande information och uppdaterade lägesrapporter finns. Kanske viktigast av allt: det finns namninsamlingar för att i miljöbalken införa kommunala veton mot gruvetableringar och för att ändra minerallagen. Så besök sidan, lär dig mer och engagera dig genom att skriva under! Klicka här eller på bilden ovan.

FridaysForFuture fortsätter!

Lystring! NF Tranås klimatgrupp vill tipsa om att de varje fredag fram till slutet av maj kl 13 till 14 står på Tranås torg under banderollen #FridaysForFuture för att manifestera för klimatet. Om du liksom vi tycker att klimatförändringarna är en ödesfråga och att detta bör uppmärksammas mer i kommunen, så uppmanar vi dig att sluta upp tillsammans med oss de fredagar du kan! Ta gärna med fika och njut av solen, samtidigt som du manifesterar för en viktig sak. Plakat finns att låna.

 

Invigning av Forsnäs fiskväg

NF Tranås vill tipsa om en trevlig aktivitet som Tranås Energi arrangerar, nämligen invigningen av Forsnäs nybygda fiskväg den 13 maj! De kommer bjuda på mat och informera om biologisk mångfald, samt erbjuda en rundtur i vattenkraftstationen. Under kvällen kommer även Sportfiskarna berätta om djurlivet i vattnen och Naturum Sommen hjälpa barn och vuxna att håva in småkryp. Anmälan senast den 9 maj till info@tranasenergi.se .

 

Länsstämma och Romanäsutflykt

 

I Lördags, den 13 april, samlades Jönköpings läns kretsar i Tranås för den årliga länsstämman. Dagen började med en guidad utflykt till Romanäs udde, som var öppen för alla, där 11 kretsar och ca 40 personer deltog. Biolog Tomas Fasth guidade runt i reservatet och vi tittade bland annat på en ca 300-årig ek.

Stämman hölls därefter i Seglarvik och ordförande var David Hultman. Anders Berthling och Märta Svärd omvaldes till ordförande respektive vice ordförande för länsförbundet. Utöver formalian redogjorde även länsförbundets övergripande arbetsgrupper ”Värna Vätterns och Sommens vatten” och ”Järnvägsgruppen” för sitt arbete under året. En glad nyhet var även att antalet NF-medlemmar i Jönköpings län ökat med nästan 1000 personer de tre senaste åren.

Länsstämman avslutades med att anta ett uttalande om vikten av ett fortsatt politiskt engagemang för klimatfrågan, samt med en påminnelse om NF Tranås klimatcirkel som det fortfarande finns platser kvar till. Läs om uttalandet här och om studiecirkeln här.

 

Tack för klädbytet!

I Lördags, den 6 april, höll NF Tranås i föreningens årliga klädbytardag. I ABF:s fina lokal på Storgatan tog vi emot både kläder och nyfikna människor mellan 10 och 14. Ungefär 180 plagg bytte ägare och flera besökare tog med sig medlemskort att skriva på. Kul att så många är intresserade av att förnya garderoben på ett mer miljövänligt sätt och vill engagera sig i föreningen! Nästa år hoppas vi förstås på ännu större uppslutning! Kläderna som blev över skänktes till föreningen Vänner emellan i Boxholm som har både loppis och arrangerar hjälpsändningar till Litauen.