Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Torgdagar och långloppis

Vill du träffa och diskutera natur- och miljöfrågor med oss i NF Tranås? Eller är du redan medlem och vill bli av med några gamla prylar? Läs då vidare, för under våren och en bit av hösten kommer vi att finnas på torget i Tranås för att prata om lokala miljöfrågor inför valet. Några av våra arbetsgrupper kommer att ansvara för två tillfällen var och ha med sig informationsblad om både höghastighetsbanan och gruvan i Norra Kärr, bland annat. Vi kommer även att hålla i en namninsamling, mot höghastighetsbanan över sjön Sommen och för en ny flexibel stambana.

Den 5 maj kommer vi som en del av detta även att delta vid Tranås långloppis! Vi kommer här att ha två bord och alla medlemmar är välkomna att lämna saker till försäljning. Intäkterna kommer att gå till föreningen och överblivna saker i första hand att skänkas till second hand och loppisar i stan. Om du vill hjälpa till under dagen eller bidra med saker, kontakta Torsten Svärd på 070-697 25 37 eller totte1922@live.se .

De datum som vi kommer att finnas på torget är:
20 april – Programgruppen
27 april – Järnvägsgruppen
5 maj – Långloppis
11 maj – Värna Vattnet
18 maj – Naturspaningsgruppen
3 augusti – Handla miljövänligt-gruppen
10 augusti – Värna Vattnet
17 augusti – Järnvägsgruppen
25 augusti – Programgruppen
31 augusti – Naturspaningsgruppen
8 september – Samtliga grupper

Hoppas att vi ses!

 

”Tasmans ansökan ytterst bristfällig”

I dagens Jönköpings-Posten har en glädjande artikel publicerats! Tidningen rapporterar om tekniska nämnden i Jönköpings kommuns beslut att säga nej till Tasman Metals kompletterade miljökonsekvensbeskrivning och ansökan för Norra Kärr, som de anser är ytterst bristfällig. Den helt eniga nämnden menar att ansökan inte är tillräckligt allsidig och inte tar hänsyn till Vätterns mycket viktiga roll som dricksvattentäkt. Den 26/3 träffade nämnden Olov Homstrand, Prof. em. Chalmers, som NF Tranås haft stor hjälp av i gruvfrågan och som nämnden till viss del citerat i sitt svar, vilket man ovanligt nog även skickat direkt till Bergsstaten!

Läs några av Olovs gruvkritiska texter här på hemsidan, eller läs tidningsartikeln (premiuminnehåll) i Jönköpings-Posten genom att klicka här.

 

Synpunkter på ansökan om ny bearbetningskoncession i Norra Kärr

Ett viktigt meddelande till alla enskilda personer som berörs av gruvplanerna i Norra Kärr! Tiden för att skicka in yttranden och synpunkter på Tasmans kompletterade ansökan om bearbetningskoncession för Norra Kärr börjar lida mot sitt slut. Synpunkter till Bergsstaten ska ha inkommit senast den 16 april och synpunkter till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 15 maj. Man kan dock yttra sig innan sista datum och meddela att man vill lämna synpunkter senare, ifall man inte hinner formulera något i tid.

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck, som för Naturskyddsföreningens (med fleras) talan i frågan, har på grund av detta utarbetat mallar för yttranden från enskilda medborgare – de som berörs av en eventuell etablering, såsom mark- eller vattenägare, boende längs sjöar och vattendrag som påverkas, samt de som tar sitt dricksvatten från Svartåsystemet eller Vättern. Det finns alltså många enskilda personer som kan och som vi uppmanar att yttra sig!

Klicka på länkarna nedan, för att komma till respektive mall:
Mall för yttrande till Bergsstaten gällande Norra Kärr, GBH Miljörätt
Mall för yttrande till Länsstyrelsen gällande Norra Kärr, GBH Miljörätt

Om ni vill läsa Tasmans komplettering till Bergsstaten eller våra tidigare synpunkter på gruvetableringen, kan ni klicka här för att komma till vår drive-mapp med dessa dokument. Ni kan med fördel även läsa vårt tidigare inlägg i frågan genom att klicka här.

 

Årsmöte 2018

Den 25 mars höll NF Tranås sitt årsmöte vid Falla Spelt & Bagarbod. 21 medlemmar, inklusive styrelsen, närvarade. Ordförande för mötet var Ann-Britt Trygg och sekreterare Suzanne Schöblom. Samtliga 9 tidigare ledamöter omvaldes, samt ordförande Märta Svärd, och ett nyval av Carl Hermelin från Aneby gjordes.

De närvarande antog ett uttalande från mötet om ett inrättade av ett naturvårdsråd i Tranås, något som i dagsläget saknas men som finns i flera andra kommuner i länet. En kort summering av NF Tranås segrar, delsegrar och framgångar under 2017 lästes även upp och godkändes. Läs uttalandet om ett naturvårdsråd genom att klicka här och om föreningens framgångar här.

 

Brev till kommuner angående gruvan i Norra Kärr

Som vi tidigare informerat om har Tasman Metals AB inkommit med kompletterande uppgifter för sin ansökan om bearbetningskoncession i Norra Kärr. De kompletterande dokumenten är långa och många, men erinringar ska göras senast den 16 april till Länsstyrelsen i Jönköpings län, varför vi nu, tillsammans med länsförbunden och miljöjurist Gunilla Högberg Björck, skickat ett brev till alla berörda kommuner med en uppmaning att yttra sig i frågan om gruvetableringen.

Läs brevet till kommunerna, samt en sammanfattning av de kompletterande uppgifterna till miljökonskvensbeskrivningen (Bilaga 1 i brevet), genom att klinka på länkarna här nedan.

Till berörda kommuner angående planerad gruva i Norra Kärr, 2018-03-12
PM, Komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Kärr, 2018-01-10

Om ni vill titta igenom eller läsa hela företagets komplettering, så kan ni hitta samtliga filer i vår drive-mapp genom att klicka här.

 

Styrelsemöte: Ett miljöval?

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 21/2-2018.


  • NF Tranås hade vid årsskiftet för första gången över 500 medlemmar! Detta är förstås väldigt kul och vi vill gärna engagera fler i våra hjärtefrågor. Klicka här för att komma till Naturskyddsföreningens medlemsregistrering.

  • Programmet för 2018 är, som nämnt, utskickat. Kontaktuppgifter till alla våra arbetsgrupper finns nu i slutet av häftet, så tveka inte att kontakta dessa med frågor eller förslag!

  • NF Tranås har nu fått regelbunden tillgång till en lokal i centrala Tranås på tisdagar, för studiecirklar eller träffar.

  • Vår Järnvägsgrupp har varit till Stockholm och träffat NF:s generalsekreterare och ordförande för en diskussion om höghastighetsbanan. Mötet var givande och vi väntar nu på ett tydligare ställningstagande från riksföreningen.

  • Planärendegruppen har varit på möte rörande exploateringen och byggnationsplanerna i Granelund, där en skola ska byggas. Naturvärdena i området bedöms inte vara särskilt höga och man har lämnat kvar ganska mycket träd, vilket är bra. En gammal gravplats har dock hittats, som vi anser att man bör visa särskild hänsyn till.

  • I Illernreservatet har avverkningar skett, vilka vi ställer oss kritiska till. Vid ett möte uppgav emellertid kommunen att man följt skötselplanen, att området kommer snyggas till innan sommaren och att man i framtiden kommer att informera bättre om avverkningsplaner. Det skidspår med konstsnö som planerats i reservatet har också lagts på is.

  • Styrelsen har antagit en ny punkt till föreningens stadgar; att ordförande för kretsen inte bör ha någon hög position inom ett politiskt parti, länsstyrelse eller myndighet. Detta för att minska risken för jäv. Vi hoppas att även andra kretsar och länsförbund vill anta detta, varför vi skickat in en motion till årets riksstämma.

  • NF Tranås har fått projektmedel till att under våren och början av hösten delta vid ett antal av Tranås torgdagar, för att inför valet diskutera och informera om natur- och miljöfrågor. Som en del av detta kommer vi även att delta vid långloppisen i Tranås den 5 maj. Vill du hjälpa till med detta eller vara säker på att få träffa oss på plats? Hör i så fall gärna av dig!

Mötet avslutas.

 

Romanässkog räddad!

Glada nyheter för alla som tycker om gammelskog och Romanäs! I onsdagens upplaga av Tranås-Posten meddelas att Teknik- och griftegårdsnämnden beslutat att spara de ca 2ha som var planerade att avverkas i Romanäs naturreservat. Detta efter att man tagit till sig de synpunkter som skickats in från oss och andra engagerade. Se även vårt tidigare inlägg.

Vi är förstås mycket glada över denna seger och kommer att fira detta vid Årsmötet den 25 mars, dit alla medlemmar är välkomna! Vi är även positiva till att kommunen i framtiden  säger sig vilja informera tydligare och mer långsiktigt vid dessa typer av projekt.

 

Program 2018

NF Tranås styrelse är glada att meddela att 2018 års program har skickats ut och kommer att komma brevledes till alla medlemmar som fanns registrerade hos föreningen den 31 december 2017. Årets program innehåller många utflykter och lärorika träffar, och den första aktiviteten är en studiecirkel om hållbar konsumtion. Under tre måndagsträffar kommer vi där att prata om miljömärkning, ekologiska odlingar och transporter, med mera. Sista anmälningsdag är den 1 mars, så se till att höra av er snarast om ni är intresserade!

För er som blivit medlemmar under 2018, eller er som föredrar en digital kopia, finns också programmet att läsa här på hemsidan, bland våra dokument. I annat fall kan ni höra av er till oss, så ser vi till att ni får ett pappersexemplar.

 

Delseger i Östra Hult!

Foto: Olivia Eklund

En viktig delseger har vunnits rörande exploateringsplanerna för fastigheten Östra Hult 1:1 i Ydre kommun, vars detaljplan vi tillsammans med NF Kinda-Ydre och NF Mjölby-Boxholm tidigare skickat in synpunkter på. Vi var då väldigt kritiska till att planen var otydlig och ”öppen för tolkning”, samt att strandskyddet och skyddet för riksintresset sjön Sommen inte togs tillräcklig hänsyn till.

Länsstyrelsen i Östergötland har nu beslutat att i sin helhet upphäva kommunfullmäktige i Ydre kommuns beslut att godkänna detaljplanen för Östra Hult. De uppger bland annat att det inte finns giltiga skäl att upphäva strandskyddet i området, samt att det berörda riksintresset Sommen – och särskilt aspekten av friluftsliv – inte tillräckligt har beaktats.

Vi är mycket glada att det vackra området, och sjön Sommen, skyddas och bevaras! Beslutet kan dock överklagas till regeringen, varför vi kommer att fortsätta att bevaka ärendet framöver.