Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

 

Styrelsemöte: Gruvligt varmt

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 16/5-2018.


 • Långloppisen i Tranås den 5 maj, som NF Tranås deltog vid, var mycket trevlig och framförallt trädgårdssaker såldes fort. Föreningen fick både in lite pengar och ca 70 underskrifter på vår namninsamling mot en höghastighetsbana över sjön Sommen. Saker som blev över skänktes till loppisen i Hestra.

 • Yttranden mot gruvan i Norra Kärr har nu skickats in av alla berörda parter till både Bergsstaten och länsstyrelsen. Aneby och Jönköpings kommun säger båda mer eller mindre tydligt nej till gruvan. Tranås kommuns yttrande är också kritiskt mot Tasmans ansökan, men är inte lika tydligt avståndstagande till en gruvetablering.

 • NF Tranås kommer tillsammans med flera experter och i samarbete med LRF Östergötland att informera om gruvan i Norra Kärr i riksdagen den 30 maj.

 • En ny avverkning har skett vid industriområdet intill Borraren. Även här har hasselticka hittats (dock först efter att avverkningen genomförts), men enligt kommunen är denna avverkning tillåten då marken är privatägd.

 • Efter att byggnadsnämnden i Tranås upphävt beslutet att säga nej till en detaljplan för byggnationen i Ekmparkspark, ligger nu ärendet hos kommunstyrelsen – varför höghusen fortfarande kan komma att bli av. NF Tranås kommer dock fortsatt att bevaka ärendet noga och motsätta oss exploatering av parken!

 • NF Tranås kommer att närvara vid Klimatveckan i Tranås, den 15 september.

 • Styrelsen planerar att inför höstens val hålla i en öppen politikerutfrågning i Tranås, där partiernas åsikter i lokala miljö- och naturfrågor ska kunna presenteras. En inbjudan har skickats ut och datum har fastställts till den 21 augusti, kl 18, i Församlingshemmet i Tranås. Läs mer här.

Mötet avslutas.

 

Styrelsemöte: Vårvindar och flygblad

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 18/4-2018.


 • Klädbytardagen, som hölls den 14 april, var också i år ett trevligt arrangemang, med många unga besökare. 98 plagg byttes ut och vi blev även intervjuade av SVT.

 • NF Tranås har pratat med Tranås kommun angående att instifta ett naturvårdsråd i kommunen, men de var i dagsläget inte intresserade av detta.

 • Valprojektet är igång och vi har funnits på torget i Tranås flera fredagar, samt även deltagit vid långloppisen.

 • Vi har tagit fram ett nytt flygblad om höghastighetståget, med en karta över dragningen över sjön Sommen, och även utformat en namnlista mot höghastighetsbanan och för en mer naturvänlig snabbana, som kan hittas vid vårt bord på torget eller genom att klicka här.

 • NF Tranås har deltagit vid möten hos både Sommens Sjöråd och Boets hembygdsförening, samt på Sommenbygdens folkhögskola, där vi informerat om gruvan i Norra Kärr och höghastighetsbanan, med mera.

 • Styrelsen har diskuterat två planärenden. Dels en utökning av industriområdet vid Höganloft, som vi inte anser oss ha några synpunkter på, samt planerna för kvarteret Vitsippan i Tranås. Det senare området har inte några särskilda naturvärden och man tänker spara en del av tallskogen som finns där idag, varför styrelsen inte anser sig ha något att påpeka.

 • Naturskyddsföreningens riksstämma börjar närma sig och flera från styrelsen kommer att närvara. Om någon medlem också är intresserad går det bra att höra av sig, så diskuterar vi anmälan och samåkning! Sista anmälningsdag är den 31 maj.

Mötet avslutas.

 

Tack för loppisen!

I Lördags, den 5 maj, hölls den årliga långloppisen i Tranås och NF Tranås fanns såklart där med fanor, flygblad och återbrukbara ting. Trivsamt väder, trevligt folk och ett stort engagemang förgyllde dagen! Vi vill även tacka alla som skrev på vår namninsamling mot höghastighetståget. Vi fick in väldigt många underskrifter som kommer att vara mycket viktiga i arbetet för att bevara sjön Sommen! Glöm inte att vi även kommer finnas på torget i Tranås den 11 och 18 maj, samt även i höst, ifall ni vill diskutera naturfrågor eller skriva under.

 

Sommarläger

Upp till kamp för miljön! Vi vill tipsa om ett spännande sommarläger för ungdomar mellan 16 och 23, med miljö- och klimatfokus. Föreläsningar, workshops, debatter med samtliga partier och exkursioner i naturen; mellan den 27-30 juni på Osaby utanför Växjö. Låter det intressant? Läs mer och anmäl dig genom att klicka här!

 

Yttrande angående Tasmans ansökan

Den 16 april skickade Gunilla Högberg Björck in sitt yttrande mot Tasman Metals ansökan om ny bearbetningskoncession i Norra Kärr till Bergsstaten. Hon företräder med detta 4 länsförbund och 7 separata kretsar i Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Urbergsruppen Grenna, samt 38 sakägare. Yttrandet har laddats upp här på hemsidan och finns att läsa genom att klicka här.

Det finns ännu tid att yttra sig till Länsstyrelsen i Jönköpings län, där sista dag är den 15 maj. Mall för att skicka in synpunkter finns i vårt tidigare inlägg som ni hittar här.

 

Torgdagar och långloppis

Vill du träffa och diskutera natur- och miljöfrågor med oss i NF Tranås? Eller är du redan medlem och vill bli av med några gamla prylar? Läs då vidare, för under våren och en bit av hösten kommer vi att finnas på torget i Tranås för att prata om lokala miljöfrågor inför valet. Några av våra arbetsgrupper kommer att ansvara för två tillfällen var och ha med sig informationsblad om både höghastighetsbanan och gruvan i Norra Kärr, bland annat. Vi kommer även att hålla i en namninsamling, mot höghastighetsbanan över sjön Sommen och för en ny flexibel stambana.

Den 5 maj kommer vi som en del av detta även att delta vid Tranås långloppis! Vi kommer här att ha två bord och alla medlemmar är välkomna att lämna saker till försäljning. Intäkterna kommer att gå till föreningen och överblivna saker i första hand att skänkas till second hand och loppisar i stan. Om du vill hjälpa till under dagen eller bidra med saker, kontakta Torsten Svärd på 070-697 25 37 eller totte1922@live.se .

De datum som vi kommer att finnas på torget är:
20 april – Programgruppen
27 april – Järnvägsgruppen
5 maj – Långloppis
11 maj – Värna Vattnet
18 maj – Naturspaningsgruppen
3 augusti – Handla miljövänligt-gruppen
10 augusti – Värna Vattnet
17 augusti – Järnvägsgruppen
25 augusti – Programgruppen
31 augusti – Naturspaningsgruppen
8 september – Samtliga grupper

Hoppas att vi ses!

 

”Tasmans ansökan ytterst bristfällig”

I dagens Jönköpings-Posten har en glädjande artikel publicerats! Tidningen rapporterar om tekniska nämnden i Jönköpings kommuns beslut att säga nej till Tasman Metals kompletterade miljökonsekvensbeskrivning och ansökan för Norra Kärr, som de anser är ytterst bristfällig. Den helt eniga nämnden menar att ansökan inte är tillräckligt allsidig och inte tar hänsyn till Vätterns mycket viktiga roll som dricksvattentäkt. Den 26/3 träffade nämnden Olov Homstrand, Prof. em. Chalmers, som NF Tranås haft stor hjälp av i gruvfrågan och som nämnden till viss del citerat i sitt svar, vilket man ovanligt nog även skickat direkt till Bergsstaten!

Läs några av Olovs gruvkritiska texter här på hemsidan, eller läs tidningsartikeln (premiuminnehåll) i Jönköpings-Posten genom att klicka här.

 

Synpunkter på ansökan om ny bearbetningskoncession i Norra Kärr

Ett viktigt meddelande till alla enskilda personer som berörs av gruvplanerna i Norra Kärr! Tiden för att skicka in yttranden och synpunkter på Tasmans kompletterade ansökan om bearbetningskoncession för Norra Kärr börjar lida mot sitt slut. Synpunkter till Bergsstaten ska ha inkommit senast den 16 april och synpunkter till Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 15 maj. Man kan dock yttra sig innan sista datum och meddela att man vill lämna synpunkter senare, ifall man inte hinner formulera något i tid.

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck, som för Naturskyddsföreningens (med fleras) talan i frågan, har på grund av detta utarbetat mallar för yttranden från enskilda medborgare – de som berörs av en eventuell etablering, såsom mark- eller vattenägare, boende längs sjöar och vattendrag som påverkas, samt de som tar sitt dricksvatten från Svartåsystemet eller Vättern. Det finns alltså många enskilda personer som kan och som vi uppmanar att yttra sig!

Klicka på länkarna nedan, för att komma till respektive mall:
Mall för yttrande till Bergsstaten gällande Norra Kärr, GBH Miljörätt
Mall för yttrande till Länsstyrelsen gällande Norra Kärr, GBH Miljörätt

Om ni vill läsa Tasmans komplettering till Bergsstaten eller våra tidigare synpunkter på gruvetableringen, kan ni klicka här för att komma till vår drive-mapp med dessa dokument. Ni kan med fördel även läsa vårt tidigare inlägg i frågan genom att klicka här.

 

Årsmöte 2018

Den 25 mars höll NF Tranås sitt årsmöte vid Falla Spelt & Bagarbod. 21 medlemmar, inklusive styrelsen, närvarade. Ordförande för mötet var Ann-Britt Trygg och sekreterare Suzanne Schöblom. Samtliga 9 tidigare ledamöter omvaldes, samt ordförande Märta Svärd, och ett nyval av Carl Hermelin från Aneby gjordes.

De närvarande antog ett uttalande från mötet om ett inrättade av ett naturvårdsråd i Tranås, något som i dagsläget saknas men som finns i flera andra kommuner i länet. En kort summering av NF Tranås segrar, delsegrar och framgångar under 2017 lästes även upp och godkändes. Läs uttalandet om ett naturvårdsråd genom att klicka här och om föreningens framgångar här.