People for Future

Vi vill samla

ALLA FÖR KLIMATET

under parollen

Organisationen skriver följande:

”People for Future handlar om att kliva fram och visa mod och vilja, att ge barn och unga en bild av att vuxna inte bara är en del av problemet, utan också vill vara en del av lösningen. Livet är meningsfullt och värt att stå upp för.

Vuxna i alla åldrar går samman för att ta ansvar och verka för ett samhälle som möter kriserna som hotar vår miljö, klimatet och en trygg framtid för alla, med det allvar som krävs.

Tillsammans är vi många. Tillsammans kan vi mobilisera civilsamhället.”


Hur vill vi samverka för klimatet i Tranås?

Vi vill arrangera samling för klimatet under parollen People for Future för att informera om det allvarliga läget och visa på lösningar. Vi kommer även att bjuda in och samarbeta med andra lokala organisationer

Vi träffas på Tranås torg första fredagen i månaden från 1 april till 2 september, samt fredag 19 augusti. Vid flera tillfällen kommer talare och musikanter att delta, däribland:

– 1/4: Klimatspåret och Holavedsgymnasiet. Musik: Bernt Johansson, Märta Andersson
– 8/4: Tranås Cykelstrategi: Annsofie Sarenäs, Helén Uddenberg, Jon Forsärla
– 6/5: NF Tranås Klimatgrupp. Musik: Trillium Spelmän (Linköping)
– 3/6: Tranås kommuns Klimatarbete: Fredrik Skaghammar, Annsofie Sarenäs. Musik: Sommenbygdens folkhögskolas orkester
– 1/7: Klimatutfrågning med Tranåspolitiker. Musik: Maria Broman med vänner
– 5/8: Klimatutfrågning med Tranåspolitiker. Musik: Maria Broman med vänner
– 19/8: Frida Gårdmo, Klimathandläggare för Linköpings stift; Peter Andreasson, kyrkoherde i Ydre. Musik: Mariette Lagg
– 26/8: Anna Hägg-Sjöquist, riksordförande för Röda Korset.
– 2/9: Johanna Sandahl, riksordförande i Naturskyddsföreningen. Musik: Maria Broman med vänner

Samling sker vid Stadshuset kl 11.30 eller på Hylands torg kl 12:00, med information, talare och musik. Avslutning senast kl 14:00. Polistillstånd beviljat.

Vill ni vara med? Kontakt:
Torsten Svärd 070-697 25 37 torsten.svard@outlook.com


Inom People for Future arbetar vi för:

1. Så snabba utsläppsminskningar som möjligt
2. Stopp för expansion av och snabb utfasning av fossil bränsleproduktion
3. Tillräckliga resurser och verkliga lösningar för både människor och natur
4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum
5. Förändringar och omställning som stärker genuin demokrati

Se mer på peopleforfuture.se

Varför vill Naturskyddsföreningen samverka med andra om klimatet?

2021 antog Naturskyddsföreningen en motion på riksstämman om att lokala kretsar och länsförbund skulle ta initiativ till samverkan med Sveriges klimatkommuner samt Svenska kyrkan, som i Biskopsbrevet uppmanat sin organisation till klimatarbete. Naturskyddsföreningens stämma beslöt vid antagandet att lägga till att även andra samfund och organisationer skulle kontaktas för detta samarbete.


Uttalanden från vår egen och andra organisationer:

  • 2021 Naturskyddsföreningen: ”Budskapet i FN´s senaste rapport är kristallklart – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Ett direkt hot mot livet på jorden. Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken som driver på extremväder”
  • 2020 Röda korset: ”Fler än 100 miljoner människor drabbas varje år av klimatrelaterade katastrofer. Klimatkrisen är redan här, den drabbar redan de hårdast utsatta”
  • 2019 Svenska kyrkan, i ’Ett Biskopsbrev för klimatet’: ”Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet med denna kris måste få genomslag i flera olika politikerområden och samhällssektorer. Den påverkar oss alla som lever under samma himmel, på samma jord. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa”

Dokument:

Alla för klimatet, People for Future, 2022-02-14
Affisch, People for Future, 2022-03-21

Nyheter inom projektet:

People for Future-manifestationer, 2022-03-28
Alla för Klimatet: 6 maj, 2022-05-01
Politikerutfrågning på Tranås torg, 2022-06-28
Klimatmanifestationer innan Valet!, 2022-07-25
Manifestationer med Svenska Kyrkan och Röda Korset, 2022-08-28
People for Future: Johanna Sandahl på Tranås torg, 2022-09-10


 

 


Projektet har fått bidrag från: