Dokument


Program

Program 2024 Vår, NF Tranås
Program 2023, NF Tranås
Program 2022, NF Tranås
Program 2020, NF Tranås
Program 2019, NF Tranås
Program 2018, NF Tranås
Program 2017, NF Tranås
Program 2016, NF Tranås

 


Årsmöten

Stadgar & Policys:

Kretsstadgar, NF Tranås, 2015-03-29
Policy för Barnkonventionen, NF Tranås, 2022-11-13

2024:

Årsmötesprotokoll, NF Tranås, 2024-03-17
Uttalande, NF Tranås årsmöte 2024, Gruvan i Norra Kärr, 2024-03-18

2023:

Årsmötesprotokoll, NF Tranås, 2023-03-25

2022:

Årsmötesprotokoll, NF Tranås, 2022-04-23

2021:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2021-04-11

2020:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2020-09-27

2019:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2019-03-24

2018:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2018-03-25
Valberedning NF Tranås, 2018-03-25
Tranås behöver ett Naturvårdsråd, Uttalande vid årsmöte, 2018-03-25
Segrar, delsegrar och framgångar i Tranås-Aneby under 2017, 2018-03-25

2017:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2017-03-19
Valberedning NF Tranås, 2017-03-14

2016:

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 2016-03-20
Valberedning NF Tranås, 2016-03-15

 


Naturskyddspris – Kriterier

Naturskyddspris, NF Tranås, 2021-02-25

 


Vårt engagemang – en tidlinje om NF Tranås arbete från 2012-2022

Vårt engagemang – en tidlinje, NF Tranås, 2023-03-12

 


Värna Vattnet – Skydd av Vättern och Svartåns flöden

Debattartiklar:

Debattartikel om beabetningskoncession i Norra Kärr, NF Riks, 2017-05-17

Initiativet till artikeln kom från Naturskyddsföreningen i Tranås och kontakter i NF Ödeshög. Förberedande arbete gjordes av NF Tranås i samråd med NF Riks tjänstemän på NF:s Rikskonferens i Skövde 12-14 maj 2017. Artikeln skrevs den 17 maj och skickades för publicering till Corren, Jönköpings-Posten, Nerikes och Skaraborgs allehanda, samt SVT Jönköping.

Den 22 maj meddelar Bergsstaten att Tasman fått sitt tredje anstånd, till den 2 januari 2018! Sammantaget innebär detta att hotet mot Vätterns, Svartåns och Sommen vatten kvarstår beträffande planerad storskalig gruvdrift.

Nyhetsbrev inom nätverket Värna Vattnet:

Nyhetsbrev 1, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 2, Endast affischtext
Nyhetsbrev 3, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 4, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 5, Värna Vattnet – NF Tranås

Norra Kärr:

Gruva i Norra Kärr, Olov Holmstrand, 2015-01-31
Uppskattat utsläpp från Norra Kärr till Adelövsån, Olov Holmstrand, 2015-04-18
Till berörda kommuner angående planerad gruva i Norra Kärr, 2018-03-12

  Tasmans kompletterade ansökan om bearbetningskoncession:

PM, Komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Kärr, 2018-01-10
Komplettering av bearbetningskoncession Norra Kärr nr 1, Tasman Metals AB, 2018-01-15  (Samtliga dokument.)
Yttrande till Bergsstaten angående Tasman Metals ansökan för området Norra Kärr, GBH Miljörätt, 2018-04-18
Yttrande till Länsstyrelsen angående Tasman Metals ansökan för området Norra Kärr, GBH Miljörätt, 2018-05-14

Grand Finale, Solviken: Avslutande seminarie för projektet Värna Vattnet – mot gruva i Norra Kärr:

Inbjudan Grand Finale, Solviken, 2016-02-04

  Anteckningar av arbetsgrupper:

Attityder och påverkan, Johan Elwing – Solviken, 2016-04-03
Vattnets väg, Stellan Hamrin – Solviken, 2016-04-03
Sammanfattning, Anteckningar av arbetsgrupper – Solviken, 2016-04-03

  Uttalande:

Uttalande från gruvseminarium på Solviken, om gruva i Norra Kärr, 2016-04-03

Kretsöverskridande arbetsgrupp för skydd av Vättern och närliggande vatten:

Kretsöverskridande träff om Vättern, 2017-04-09

Karins Lexéns besök till Kleven och Norra Kärr:

Program för Karin Lexéns besök till Kleven, 2017-10-08
Vårt engagemang för att Värna Vattnet, Presentation av NF Tranås, 2017-10-04

 


Värna Sommen

Protokoll från gruppmöten:

Mötesprotokoll Värna Sommen, 2016-10-04

Götalandsbanan:

Ang Höghastighetsbanan vid Sommen, till Tranås kommun, 2016-05
Politikersvar om höghastighetsjärnväg, 2017-04-26
Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07
Yttrande gällande Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, 2017-06-17
Folder om höghastighetsbanan, 2018-04-14

  Föreläsning med Trafikverket om höghastighetsjärnväg över sjön Sommen:

Affisch, Föreläsning med Trafikverket, 2017-03-14
Informationsblad, Föreläsning med Trafikverket, 2017-03-14

  Arbete för nya stambanor istället för höghastighetsjärnväg:

Synpunkter på NF Riks yttrande över den nationella transportplanen, 2017-11-02
Analys av nya stambanor, Lunds Naturskyddsförening, 2017-11-02
Yttrande över nationell transportplan, NF Riks, 2017-12-04
Pressmeddelande, Ny stambana för Snabbtåg kontra Höghastighetståg, 2017-12-13

NF Tranås förslag om en miljövänlig, flexibel och ny stambana, istället för en höghastighetsjärnväg som bland annat tänkts dras över sjön Sommen, kulminerade i ett stort lobbyingarbete. Med hjälp av bland annat Lunds Naturskyddsförening lyckades vi efterhand få 14 länsförbund att stödja förslaget och tillslut även riksföreningen. Detta medförde att NF Riks yttrande över den nationella transportplanen tog med våra viktigaste punkter: 1. Nya stambanor för högst 250km/h. 2. Flexibla banor som även möjliggör för mer godsstrafik. 3. Stor miljöhänsyn genom stränga krav. Se länkar ovan.

Sjön Sommen:

Yttrande gällande detaljplan för Östra Hult, Ydre, 2017-10-31
Synpunkter på detaljplan vid Stora Bianäset, Ydre, 2018-03-18
Upphävande av detaljplan för Bianäset, Mål 3753-18, Dom, 2019-01-02
Synpunkter på detaljplan för Torpa 1-72 mfl, Ydre, 2023-04-23
PM, Detaljplan för Torpa 1-72 mfl, Ydre, 2023-04-16
Samrådsyttrande Norrabynäs, 2024-02-27

Seminarium: Hur mår sjön Sommen och hur skyddas den bäst?:

Seminarium, Hur mår sjön Sommen, NF Tranås, 2019-11-13
Sammanfattning av seminarium, Hur mår sjön Sommen och hur skyddas den bäst, Solviken, 2019-11-13
Vattendirektivet, Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland, 2019-11-13

 


Planärendegruppen

Skrivelser och uttalanden:

Förslag till Tranås kommuns bostadsförsörjningsprogram, 2017-03-01
Översiktsplan Tranås, Yttrande NF Tranås, 2020-11-27
Synpunkter på granskningsyttrande för Översiktsplan, Tranås kommun, 2022-01-31

  Ekmarkspark:

Bevara och utveckla Ekmarkspark, 2017-03-01
Skrivelse Ekmarkspark, 2017-04-26
Synpunkter på planprogram för Ekmarkspark, 2017-05-05
Synpunkter på ny detaljplan för Ekmarkspark, 2019-02-25
Yttrande på ny detaljplan för Ekmarkspark, 2020-03-06

  Östanåparken:

Yttrande gällande planprogram-samråd Östanåparken i Tranås stad, 2017-01-11

 


Klimatgruppen

Skrivelser och uttalanden:

Akutläge för Tranås kommuns klimatarbete, NF Tranås, 2020-09
Fempunktsprogram för Klimatet, NF Tranås, 2021-01-19
Kommentarer till Politikersvar på klimatfrågor, NF Tranås, 2021-01-20
Sammanställning politikersvar, Akutläge för Tranås kommuns klimatarbete, NF Tranås, 2021-03-24
Låt klimatinsikt och klimatoro bli till handlingskraft, Klimatartikel, 2021-09-19
Inför budgetbeslut i kommunfullmäktige, Klimatbrev, 2021-10-24
Remissvar, Strategi för ekologisk hållbarhet, Tranås kommun, 2021-11-15

Länkar och omnämnaden:

Nya projektet: Klimattävling ska engagera Tranåselever, Tranås tidning, 2021-11-07

Fridays/People For Future:

Alla för klimatet, People for Future, 2022-02-14

 


Tranås

Romanäs naturreservat:

Angående beslutad avverkning i Romanäs naturreservat, 2018-01-13
Kompletteringar till skötselplan för Romanäs naturreservat, 2018-01-12

Klimatcirkel:

Klimatcirkel 2019 NF Tranås, 2018-12-18

 


Aneby

Vindkraftspark vid Bordsjö i Aneby kommun:

Synpunkter på planerad vindpark vid Bordsjö, 2016-12-02
Överklagan till Förvaltningsrätten gällande vindpark vid Bordsjö, 2017-05-18

Avverkning vid Tuta källa, invid sjön Ruppen i Haurida socken:

Angående slutavverkning vid Tuta Källa, Aneby kommun, 2019-05-08
Beskrivning av Åsens nyckelbiotop vid Tuta källa, Tomas Fasth, 2019-05-08

 


Uttalanden

Tranås:

Ang Höghastighetsbanan vid Sommen, till Tranås kommun, 2016-05
Förslag till Tranås kommuns bostadsförsörjningsprogram, 01-03-2017
Angående beslutad avverkning i Romanäs naturreservat, 2018-01-13
Tranås behöver ett Naturvårdsråd, Uttalande vid årsmöte, 2018-03-25
Naturskyddsföreningen – på naturens sida, Insändare till Tranås Tidning, 2019-02-25

  Ekmarkspark:

Bevara och utveckla Ekmarkspark, 2017-03-01
Synpunkter på planprogram för Ekmarkspark, 2017-05-05
Synpunkter på ny detaljplan för Ekmarkspark, 2019-02-25

Sverige:

  Vattenfalls brunkolsaffär:

Ang Brunkol, till Regeringskansliet, 2016-05-23
Uttalanden från Naturskyddsföreningen i Jönköpings läns årsstämma, 2016-04-23
Naturskyddsföreningens riksstämma kräver att regeringen stoppar Vattenfalls brunkolsaffär, 2016-06-19

Det uttalande som gjordes på Länsförbundets stämma i Nässjö 23 maj om Vattenfalls brunkolsaffär, tillkom på initiativ och utformades av vår styrelsemedlem Troels Hoffmann. Detta uttalande låg sedan till grund för Naturskyddsföreningens Riksstämmas uttalande den 19 juni. Se länkar ovan.

  CETA-avtalet:

Svensk lagstiftning och miljö i fara genom CETA, 2017-06-07

  Götalandsbanan:

Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07
Pressmeddelande, Ny stambana för Snabbtåg kontra Höghastighetståg, 2017-12-13

Övrigt:

Uttalande från gruvseminarium på Solviken, om gruva i Norra Kärr, 2016-04-03
Hög tid för en tuffare klimatpolitik, Uttalande från länsstämma, 2019-04-13
Till SNFs möte om Skogsutredningen, 2020-02-05

 


Projekt

Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen, 2019-2020:

Generell affisch, Fyra generationer
Barn- och Vuxengruppen, Fyra generationer
Seniorgruppen, Fyra generationer
Fototävlingsinstruktion, Fyra Generationer

Fridays For Future – Klimatmanifestationer:

FridaysForFuture NF Tranås, 2019-09-27
FridaysForFuture NF Tranås, 2019-11-29

 


Information inom NF

Länsförbundet i Jönköpings län:

Årsmötesprotokoll, NF Jönköpings län, 2017-04-08