Dokument


2017

Program

Program 2017, NF Tranås

Årsmöte

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 19-03-2017
Valberedning NF Tranås, 14-03-2017

 


2016

Program

Program 2016 för NF Tranås

Årsmöte

Årsmötesprotokoll NF Tranås, 20-03-2016
Valberedning NF Tranås, 15-03-2016

 


Värna Vattnet – Skydd av Vättern och Svartåns flöden

Nyhetsbrev inom nätverket Värna Vattnet:

Nyhetsbrev 1, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 2, Endast affischtext
Nyhetsbrev 3, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 4, Värna Vattnet – NF Tranås
Nyhetsbrev 5, Värna Vattnet – NF Tranås

Grand Finale, Solviken: Avslutande seminarie för projektet Värna Vattnet – mot gruva i Norra Kärr:

Inbjudan Grand Finale, Solviken, 04-02-2016

  Anteckningar av arbetsgrupper:

Attityder och påverkan, Johan Elwing – Solviken, 03-04-2016
Vattnets väg, Stellan Hamrin – Solviken, 03-04-2016
Sammanfattning, Anteckningar av arbetsgrupper – Solviken, 03-04-2016

  Uttalande:

Uttalande från gruvseminarium på Solviken, om gruva i Norra Kärr, 03-04-2016

Kretsöverskridande arbetsgrupp för skydd av Vättern och närliggande vatten:

Kretsöverskridande träff om Vättern, 2017-04-09

 


Värna Sommen – Sommen Natura 2000

Protokoll från gruppmöten:

Mötesprotokoll Värna Sommen, 04-10-2016

Götalandsbanan:

Ang Höghastighetsbanan vid Sommen, till Tranås kommun, 05-2016

  Föreläsning med Trafikverket om höghastighetsjärnväg över sjön Sommen:

Affisch, Föreläsning med Trafikverket, 14-03-2017
Informationsblad, Föreläsning med Trafikverket, 14-03-2017

 


Planärendegruppen:

Skrivelser och uttalanden:

Förslag till Tranås kommuns bostadsförsörjningsprogram, 01-03-2017

  Ekmarkspark:

Bevara och utveckla Ekmarkspark, 01-03-2017
Skrivelse Ekmarkspark, 26-04-2017
Synpunkter på planprogram för Ekmarkspark, 05-05-2017

  Östanåparken:

Yttrande gällande planprogram-samråd Östanåparken i Tranås stad, 11-01-2017

 


Uttalanden

Tranås:

Ang Höghastighetsbanan vid Sommen, till Tranås kommun, 05-2016

  Ekmarkspark:

Bevara och utveckla Ekmarkspark, 01-03-2017
Synpunkter på planprogram för Ekmarkspark, 05-05-2017

Vattenfalls brunkolsaffär:

Ang Brunkol, till Regeringskansliet, 23-05-2016
Uttalanden från Naturskyddsföreningen i Jönköpings läns årsstämma, 23-04-2016
Naturskyddsföreningens riksstämma kräver att regeringen stoppar Vattenfalls brunkolsaffär, 19-06-2016

Det uttalande som gjordes på Länsförbundets stämma i Nässjö 23 maj om Vattenfalls brunkolsaffär, tillkom på initiativ och utformades av vår styrelsemedlem Troels Hoffmann. Detta uttalande låg sedan till grund för Naturskyddsföreningens Riksstämmas uttalande den 19 juni. Se länkar ovan.

Övrigt:

Uttalande från gruvseminarium på Solviken, om gruva i Norra Kärr, 03-04-2016

 


Information inom NF

Kansli Sydost:

Information från Kansli Sydost, Mailutskick, 30-11-2016