Arbetsgrupper


Värna Vattnet – Skydd av Vättern, Sommen och Svartåns flöden:

Arbetsgrupp med uppgift att arbeta mot en gruvetablering i Norra Kärr, samt värna om Vättern, Sommen och Svartåns flöden.

Aktuella frågor:
 • Gruvan i Norra Kärr
 • Försvarets skjutningar i Vättern
 • Götalandsbanan och dess dragning över Sommen
Relevanta länkar:

Dokument, Värna Vattnet
Dokument, Värna Sommen
Filmer, Värna Vattnet mot gruva i Norra Kärr
Plattform om gruvan i Norra Kärr – ett samarbete mellan LRF och NF

Informationsblad, Föreläsning med Trafikverket, 2017-03-14
Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07
Till berörda kommuner angående planerad gruva i Norra Kärr, 2018-03-12

Kontaktpersoner:

Troels Hoffmann
0140-31 11 43
Märta Svärd
072-381 04 42
marta.svard@outlook.com
Torsten Svärd
070-697 25 37
totte1922@live.se


Planärendegruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och till styrelsen rapportera om naturpåverkande planärenden i vårt lokalområde.

Aktuella frågor:
 • Aktuella planärenden
 • Tranås kommuns Översiktsplan
Relevanta länkar:

Dokument, Planärendegruppen
Översiktsplan Tranås, Yttrande NF Tranås, 2020-11-27
Bevara och utveckla Ekmarkspark, 2017-03-01

Kontaktpersoner:

Suzanne Schöblom
0140-610 70
schoblomsuzanne@yahoo.se
Sven-Olof Wahlström
070-664 87 17
fallabagarbod@outlook.com

 


Handla miljövänligt-gruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och informera om miljö och hållbar konsumtion – rörande bland annat kemikalier, Fairtrade och ekologiska produkter.

Aktuella frågor:
 • Klädbytardagen
 • Miljövänliga veckan
 • Butiksgranskning och miljömärkning
Relevanta länkar:

Miljövänliga veckan
Handla Miljövänligt-nätverket

Kontaktpersoner:

Ann-Britt Trygg
073-023 47 89
abc.trygg@gmail.com
Anneli Gustafsson
070-608 04 74
anneli54.gustafsson@hotmail.se

 


Järnvägsgruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att verka för en ny flexibel järnväg för snabbtåg, istället för en höghastighetsjärnväg som innebär stora natur-, kultur- och miljöintrång – samt motarbeta broar eller tunnlar vid sjön Sommen.

Aktuella frågor:
 • Götalandsbanan / Höghastighetsbanan
 • Höghastighetståg kontra Snabbtåg
Relevanta länkar:

Dokument, Götalandsbanan
Politikersvar om höghastighetsjärnväg, 2017-04-26
Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07

Kontaktpersoner:

Kjell-Åke Trygg
070-655 81 95
kajake.trygg@gmail.com
Göran Swanström
070-393 76 68
bigswan@bredband.net

 


Klimatgruppen:

Arbetsgrupp med mål att få till stånd en förändring i hur vi tänker kring och hanterar jordens resurser, så att vi kan minska utsläppen och bromsa den globala uppvärmningen – för att skydda naturen och allas vår framtid.

Aktuella frågor:
 • #FridaysForFuture
 • Klimatförändringarna, lokalt och globalt
 • Tranås kommuns miljö- och klimatprogram
Relevanta länkar:

Dokument, Klimatgruppen
Naturskyddsföreningen: Klimat
Godkännande av Parisavtalet, Regeringen.se, 2016-09-22
Akutläge för Tranås kommuns klimatarbete, NF Tranås, 2020-09
Fempunktsprogram för Klimatet, NF Tranås, 2021-01-19

Kontaktpersoner:

Troels Hoffmann
0140-31 11 43
Torsten Svärd
070-697 25 37
totte1922@live.se

 


Naturspaningsgruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och vid tillfälle inventera skyddsvärda naturområden i vårt närområde.

Aktuella frågor:
 • Naturguidning
 • Bevakning av naturområden
Relevanta länkar:

Angående beslutad avverkning i Romanäs naturreservat, 2018-01-13
Kompletteringar till skötselplan för Romanäs naturreservat, 2018-01-12
Angående slutavverkning vid Tuta Källa, Aneby kommun, 2019-05-08
Beskrivning av Åsens nyckelbiotop vid Tuta källa, Tomas Fasth, 2019-05-08

Kontaktpersoner:

Bo Håkansson
070-365 42 24
bo.thomas.hakansson@telia.com

 

 

 


Natursnokar:

Upptäckarglädje för stora och små! Alla barn kring 5-10 år, i sällskap av vuxen, är välkomna att delta i våra spännande naturutflykter.

Aktuellt:
 • Guidade utflykter för barn och deras vuxna
Relevanta länkar:

Natursnoksuppstart, 2020-09-28
Skattjakt för Natursnokar, 2020-10-17
Projekt: Fyra generation upptäcker Sommen-naturen, 2019-2020

Kontaktpersoner:
Anna Sjöberg Eklund
073-061 50 40
anna.sjoberg.eklund@icloud.com
Hanna Bengtsson
hannamaria.bengtsson@outlook.com
Matilda Forsärla
073-939 43 87
m.forsarla@gmail.com

 

 


Programgruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att utforma och planera föreningens program och aktiviteter, samt hålla kontakt med medlemmar.

Aktuella frågor:
 • Program 2020
Relevanta länkar:

Dokument, Program

Kontaktpersoner:

Simon Söderstedt
070-585 34 09
soderstedt.s@gmail.com
Anders Stenqvist
0140-414 19
anders.basarp@telia.com

 

 


Se även Om NF Tranås