Arbetsgrupper

Värna Vattnet – Skydd av Vättern och Svartåns flöden:

Arbetsgrupp med uppgift att arbeta mot en gruvetablering i Norra Kärr, samt värna om Svartåns flöden och sjön Vättern – som dricksvattentäkt och naturområde.

Aktuella frågor:
  • Gruvan i Norra Kärr
  • Försvarets skjutningar i Vättern
Relevanta länkar:

Dokument, Värna Vattnet
Filmer, Värna Vattnet
Naturkontakt: Gruvor och mineral

NF Pojke vid vattenKontaktpersoner:

Troels Hoffmann
0140-31 11 43
Torsten Svärd
070-697 25 37
totte1922@live.se

 

 


Värna Sommen – Sommen Natura 2000:

Arbetsgrupp med uppgift att skydda sjön Sommen och arbeta för en Natura 2000-klassificering av området.

Aktuella frågor:
  • Götalandsbanan och dess dragning över Sommen
  • Natura 2000-klassificering av Sommen
Relevanta länkar:

Dokument, Värna Sommen
Informationsblad, Föreläsning med Trafikverket, 14-03-2017
Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07

cd-3-00013-kopieraKontaktpersoner:

Torsten Svärd
070-697 25 37
totte1922@live.se

 

 

 


Planärendegruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och till styrelsen rapportera om naturpåverkande planärenden i vårt lokalområde.

Aktuella frågor:
  • Östanåparken i Tranås
  • Ekmarkspark i Tranås
Relevanta länkar:

Dokument, Planärendegruppen
Bevara och utveckla Ekmarkspark, 01-03-2017
Yttrande gällande planprogram-samråd Östanåparken, 11-01-2017

Kontaktpersoner:

Ingegerd Sundberg
076-391 31 66
ingegerd.k.sundberg@gmail.com

 

 

 


Se även Om NF Tranås.