Arbetsgrupper


Värna Vattnet – Skydd av Vättern, Sommen och Svartåns flöden:

Arbetsgrupp med uppgift att arbeta mot en gruvetablering i Norra Kärr, samt värna om Vättern, Sommen och Svartåns flöden.

Aktuella frågor:
 • Gruvan i Norra Kärr – arbete mot ny EU-lagstiftning
 • Bevakning av planärenden runt sjön Sommen
Länkar och tidigare arbeten:

Dokument, Värna Vattnet
Dokument, Värna Sommen
Filmer, Värna Vattnet mot gruva i Norra Kärr
Yttrande, Nej till höghastighetsbana – Ja till nytt snabbspår, 2017-06-07
Till berörda kommuner angående planerad gruva i Norra Kärr, 2018-03-12

Kontaktpersoner:

Troels Hoffmann
070-862 57 50
Märta Svärd
072-381 04 42
marta.svard@outlook.com
Torsten Svärd
070-697 25 37


Planärendegruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och till styrelsen rapportera om naturpåverkande planärenden i vårt lokalområde.

Aktuella frågor:
 • Aktuella planärenden (hanteras löpande)
Länkar och tidigare arbeten:

Dokument, Planärendegruppen
Bevara och utveckla Ekmarkspark, 2017-03-01
Översiktsplan Tranås, Yttrande NF Tranås, 2020-11-27
Synpunkter på detaljplan för Torpa 1-72 mfl, Ydre, 2023-04-23

Kontaktpersoner:

Suzanne Schöblom
0140-610 70
schoblomsuzanne@yahoo.se
Sven-Olof Wahlström
070-664 87 17
fallabagarbod@outlook.com
Torsten Svärd
070-697 25 37
torsten.svard@outlook.com

 


Klimatgruppen:

Arbetsgrupp med mål att få till stånd en förändring i hur vi tänker kring och hanterar jordens resurser, så att vi kan minska utsläppen och bromsa den globala uppvärmningen – för att skydda naturen och allas vår framtid.

Aktuella frågor:
 • Påverkan och samarbete med företag och politiker i klimatfrågan
 • People for Future-manifestationer på Tranås torg
 • Samverkan med Svenska kyrkan, Löfstadkyrkan och Röda Korset
Länkar och tidigare arbeten:

Dokument, Klimatgruppen
Projektsidor, PFF och Klimatspåret
Akutläge för Tranås kommuns klimatarbete, NF Tranås, 2020-09
Fempunktsprogram för Klimatet, NF Tranås, 2021-01-19
Alla för klimatet, People for Future, 2022-02-14

Kontaktpersoner:

Torsten Svärd
070-697 25 37
torsten.svard@outlook.com
Gunnar Eklund
gunnar.eklund@icloud.com
Peter Sterne
peter@sterne.se

 


Skogsgruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och bevara skogsområden med höga naturvärden i vårt närområde, genom inventeringar på plats samt genom synpunkter på skötselplaner och avverkningsansökningar.

Aktuella frågor:
 • Bevakning av avverkningsansökningar i Tranås och Aneby kommun
 • Inventering i fält
Länkar och tidigare arbeten:

Skogsnätverket Jönköpings län
Angående beslutad avverkning i Romanäs naturreservat, 2018-01-13

Kontaktpersoner:

Gabriella Fjordmark
g.fjordmark@gmail.com
Sven-Olof Wahlström
070-664 87 17
fallabagarbod@outlook.com

 

 


Natursnokar:

Upptäckarglädje för stora och små! Alla barn kring 5-10 år, i sällskap av vuxen, är välkomna att delta i våra spännande naturutflykter.

Aktuellt:
 • Utflykter för barn och deras vuxna (ca 6 aktiviteter årligen)
Länkar och tidigare arbeten:

Projektsida, Fyra generation upptäcker Sommen-naturen, 2019-2020
Natursnoksuppstart, 2020-09-28
Spårningstur till Häradsbäcken med Natursnokarna, 2023-02-04

Kontaktpersoner:
Anna Sjöberg Eklund
073-061 50 40
anna.sjoberg.eklund@icloud.com
Hanna Bengtsson
hannamaria.bengtsson@outlook.com
Mimmi Davidsson

 

 


Handla miljövänligt-gruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att bevaka och informera om miljö och hållbar konsumtion – rörande bland annat kemikalier, Fairtrade och ekologiska produkter.

Aktuella frågor:
 • Klädbytardagen (årligen)
 • Miljövänliga veckan (årligen v40)
Länkar:

Miljövänliga veckan
Handla Miljövänligt-nätverket

Kontaktpersoner:

Ann-Britt Trygg
073-023 47 89
abc.trygg@gmail.com
Anneli Gustafsson
070-608 04 74
anneli54.gustafsson@hotmail.se

 


Programgruppen:

Arbetsgrupp med uppgift att utforma och planera föreningens program och aktiviteter, samt hålla kontakt med medlemmar.

Aktuella frågor:
 • Aktivitetsprogram (årligen)
 • Introträffar för nya medlemmar
Länkar och tidigare arbeten:

Dokument, Program
Introträff för nya medlemmar, 2023-03-13

Kontaktpersoner:

Simon Söderstedt
070-585 34 09
soderstedt.s@gmail.com

 

 


Se även Om NF Tranås