Styrelsemöte: Vårvinster

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/5-2021. Bergsstaten har avslagit Tasmans bearbetningskoncession! Detta då företaget inte inkommit med någon ansökan om Natura 2000-tillstånd inom rimlig tid. Detta är en mycket stor seger för alla som engagerat sig för Norra Kärr! Företaget kan dock överklaga till regeringen. Länsstämman för Jönköpings län hölls den […]

Läs mer