Tips om föreläsning i Nässjö!

Är ständig tillväxt förenligt med hållbar utveckling? Om inte, vad är betyder det för vårt samhälle? Häng med på en föreläsning i Nässjö den 6/2 kl 18-20 med Anders Wijkman, som föreläser om de stora ekologiska och sociala utmaningar mänskligheten står inför. Däribland klimatförändringen, utarmningen av viktiga ekosystem samt den fortsatt stora fattigdomen i låginkomstländerna […]

Läs mer