Styrelsemöte: Sommarmotioner

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 8/6-2021. Naturskyddsföreningens digitala Riksstämma genomfördes den 26/5-2/6. Våra motioner om förbättrade medlemsutskick, mer samarbete med Svenska kyrkan och att påverka Postkodstiftelsen att arbeta mer klimatvänligt blev i stort besvarade eller fick bifall. I övrigt beslutades medlemsavgiften höjas något nästa år och mer fokus läggas på skogsfrågan. […]

Läs mer