Styrelsemöte: Naturskyddsarbetet fortgår!

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 10/3-2020. Styrelsen har nu skickat in ett yttrande på de nya planerna för Ekmarkspark, vari vi kompletterar våra tidigare yttranden och sammanfattar ett antal lagar, riktlinjer och översiktsplaner som exploateringen går emot. Läs detta genom att klicka här. Trots att NF Tranås vid årsskiftet fick besked […]

Läs mer

Styrelsemöte: Klimatsamarbeten

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/2-2020. Den 18 januari hölls en mycket lyckad träff i Jönköping om klimatfrågan. Förutom att en länsövergripande klimatgrupp grundades, skrevs även två motioner till NF:s riksstämma. Dessa handlade om att uppmana kommuner att samarbeta med föreningen Klimatkommunerna, samt att utifrån biskopsbrevet för klimatet försöka samarbeta med […]

Läs mer

Styrelsemöte: Gamla planer i det nya decenniet

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 7/1-2020. Programmet för 2020 är snart färdigplanerat och kommer sannolikt innehålla bland annat en resa till Store Mosse, en barnutflykt och en filmvisning. Nästa utflykt för seniorer inom projektet Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen har nu fastställts till den 26 april. Sedan tidigare är det beslutat att […]

Läs mer

Styrelsemöte: Vinterklimat

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 14/11-2019. NF Tranås seminarium om skyddet av sjön Sommen hölls den 13 november. Evenemanget blev uppskattat och en kortare eller längre sammanfattning kan läsas här på hemsidan. Årets sista klimatmanifestation på Tranås torg hölls den 29 november. Nu vilar vi upp oss, för att ta nya […]

Läs mer

Styrelsemöte: Med fokus på Sommen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 15/10-2019. Flera lyckade aktiviteter har hållits under september och oktober, däribland resan till Osaby säteri, FridaysForFuture den 27/9, utflykten till Rubban, samt utflykter i vårt projekt Fyra Generationer upptäcker Sommen-naturen. Läs mer om dessa i våra inlägg nedan! Sista inlämningsdag för projektets fototävling har flyttats fram […]

Läs mer

Styrelsemöte: Klimatmanifestation

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 3/9-2019. Vårt stora projekt Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen har startat och blivit omnämnt i tidningarna. Platser under hösten finns fortfarande till Barn- och Vuxengruppens utflykt till Lomsviken den 26 oktober. Så tipsa gärna de barnföräldrar ni känner om denna chans att lära sina barn mer om […]

Läs mer

Styrelsemöte: Fyra generationer upptäcker sjön Sommen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 20/5-2019. Vid NF Tranås årsmöte gjordes dessvärre ett felaktigt val av valberedare. Då anhörig till styrelseledamot enligt stadgarna inte kan sitta i valberedningen har denne avsagt sig uppdraget. Ingegerd Sundberg kvarstår därför som ensam valberedare. Vår klimatcirkel är nu tekniskt sett avslutad, i och med att […]

Läs mer

Styrelsemöte: #FridaysForFuture

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 25/2-2019. Programmet för 2019 är färdigt och har redan skickats ut till alla medlemmar. Många aktiviteter planeras, men medlemmar är varmt välkomna att komma med ytterligare idéer eller förslag på ärenden vi bör engagera oss i! Studiebesöket till Kraftvärmeverket i Tranås den 19/2 var mycket lyckat, […]

Läs mer

Styrelsemöte: Nytt år och nya parkplaner

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 22/1-2019. Programmet för 2019 håller på att utarbetas och flera naturutflykter och resor planeras. Detta kommer att skickas ut till alla medlemmar i slutet av februari. NF Tranås har blivit inbjudna till ett av Sommens fiskevårdsområdes styrelsemöten och vi har förstås tackat ja. Vi kommer där […]

Läs mer

Styrelsemöte: Julstök och vårplanering

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 14/11-2018. Den 7 november hölls aktiviteten ”En kväll med fokus på vatten”, där vi besökte både reningsverket och stadshuset. Kvällen var välbesökt och och intressant, men på en del områden visade sig vattenreningen i Tranås tyvärr vara sämre än genomsnittet i landet. I Dagens Nyheter den […]

Läs mer