Styrelsemöte: Sommarmotioner

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 8/6-2021. Naturskyddsföreningens digitala Riksstämma genomfördes den 26/5-2/6. Våra motioner om förbättrade medlemsutskick, mer samarbete med Svenska kyrkan och att påverka Postkodstiftelsen att arbeta mer klimatvänligt blev i stort besvarade eller fick bifall. I övrigt beslutades medlemsavgiften höjas något nästa år och mer fokus läggas på skogsfrågan. […]

Läs mer

Styrelsemöte: Vårvinster

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/5-2021. Bergsstaten har avslagit Tasmans bearbetningskoncession! Detta då företaget inte inkommit med någon ansökan om Natura 2000-tillstånd inom rimlig tid. Detta är en mycket stor seger för alla som engagerat sig för Norra Kärr! Företaget kan dock överklaga till regeringen. Länsstämman för Jönköpings län hölls den […]

Läs mer

Styrelsemöte: Vinnande vindar

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 25/2-2021. NF Tranås årsmöte kommer att hållas den 11 april kl 15:00, digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Detta p.g.a. Coronapandemin. Kallelse skickas ut snarast och medlemmar som behöver hjälp att få tekniken att fungera är välkomna att höra av sig i förväg! Valberedningen tar emot förslag inför […]

Läs mer

Styrelsemöte: Håll i, håll ut och gå ut i naturen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 19/1-2021. Styrelsen har beslutat att inte ge ut något program för aktiviteter i år, i och med planeringssvårigheter under Corona. Vi kommer dock att arrangera flera roliga aktiviteter som istället publiceras på hemsidan och Facebook när de väl är genomförbara och fastlagda. Så håll utkik här […]

Läs mer

Styrelsemöte: Klimatet i kommunen

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 10/11-2020. Styrelsen har nu godkänt och skickat in slutrapporten för Fyra generation upptäcker Sommen-naturen till Postkodstiftelsen. Projeket är därmed officiellt avslutat. Vi vill än en gång tacka alla som engagerat sig och deltagit i projektet och dess utflykter! Vinnande bilder och information kommer fortsatt finnas här […]

Läs mer

Styrelsemöte: Ändrade planer

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 2/9-2020. Styrelsen har äntligen återupptagit sina sammanträden efter en lång paus p.g.a. Corona. Förhoppningen är att under hösten kunna hålla fysiska styrelsemöten med avstånd. NF Tranås framflyttade årsmöte kommer hållas den 27/9 kl 14:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Soppa och ostkaka kommer bjudas till ett […]

Läs mer

Styrelsemöte: Naturskyddsarbetet fortgår!

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 10/3-2020. Styrelsen har nu skickat in ett yttrande på de nya planerna för Ekmarkspark, vari vi kompletterar våra tidigare yttranden och sammanfattar ett antal lagar, riktlinjer och översiktsplaner som exploateringen går emot. Läs detta genom att klicka här. Trots att NF Tranås vid årsskiftet fick besked […]

Läs mer

Styrelsemöte: Klimatsamarbeten

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/2-2020. Den 18 januari hölls en mycket lyckad träff i Jönköping om klimatfrågan. Förutom att en länsövergripande klimatgrupp grundades, skrevs även två motioner till NF:s riksstämma. Dessa handlade om att uppmana kommuner att samarbeta med föreningen Klimatkommunerna, samt att utifrån biskopsbrevet för klimatet försöka samarbeta med […]

Läs mer

Styrelsemöte: Gamla planer i det nya decenniet

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 7/1-2020. Programmet för 2020 är snart färdigplanerat och kommer sannolikt innehålla bland annat en resa till Store Mosse, en barnutflykt och en filmvisning. Nästa utflykt för seniorer inom projektet Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen har nu fastställts till den 26 april. Sedan tidigare är det beslutat att […]

Läs mer

Styrelsemöte: Vinterklimat

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 14/11-2019. NF Tranås seminarium om skyddet av sjön Sommen hölls den 13 november. Evenemanget blev uppskattat och en kortare eller längre sammanfattning kan läsas här på hemsidan. Årets sista klimatmanifestation på Tranås torg hölls den 29 november. Nu vilar vi upp oss, för att ta nya […]

Läs mer