Styrelsemöte: Gamla planer i det nya decenniet

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 7/1-2020. Programmet för 2020 är snart färdigplanerat och kommer sannolikt innehålla bland annat en resa till Store Mosse, en barnutflykt och en filmvisning. Nästa utflykt för seniorer inom projektet Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen har nu fastställts till den 26 april. Sedan tidigare är det beslutat att […]

Läs mer

Ungdomsvandring vid Lomsviken

Som start på det nya året rapporterar vi om höstens utflykt för skolungdomar i vårt projekt Fyra generationer upptäcker Sommen-naturen. Om du eller någon du känner är intresserad av att delta i projektet under våren så klicka på texten ovan! Den 24 september arrangerades två naturexkursioner för ungdomar från Holavedsgymnasiet till Lomsviken. Tillsammans med lärare, […]

Läs mer