Skrivelse om Ekmarkspark

Planerna på byggnation i Ekmarkspark fortskrider, men vi och många med oss fortsätter att kämpa för att bevara parken grön. Nedan följer en skrivelse antagen på NF Tranås styrelsemöte den 26/4-2017, som skickats till Tranås kommun och lokaltidningarna tillsammans med våra synpunkter på planprogrammet för Ekmarkspark. Läs gärna även dessa synpunkter för en mer utförlig argumentation om varför parken bör skyddas.

Ekmarkspark är en liten park.
Samtidigt är det Tranås största parkområde! (Östanå är en skog).
In och ut ur en park ska det vara lätt att komma och det ska vara fri sikt åt
alla håll.
Nu kan man strosa längs stigarna, bland de fint anlagda och upphöjda
växtbäddarna, eller över gräsmattorna och njuta.
Man kan samtidigt:
Åt söder följa Svarståns slingrande väg mot Stadshuset och Östanåskogen.
Åt norr åns väg mot Ydrebron och det vackra Tingshuset.

Var rädd om detta – ostördheten och den fria sikten!
Hus längs Frejavägen handlar inte om 10% av parkytan. Det tar allt som
gör en park till en oas att njuta i. Allt av en lugn och tillgänglig park nära
stadskärnan!
Den fria sikten försvinner.
Liksom avskildheten – när 80 inglasade balkonger stirrar ner mot allt som
rör sig.

Tänk redan hårdgjord mark, tänk hyresrätter!
Bygg det som behövs och där det finns lämplig byggmark.

2017-04-26
Naturskyddsföreningen i Tranås

 

En viktig träff om skydd av Vättern och närliggande vattendrag och sjöar

Lördag eftermiddag den 29 april träffades fem kretsar härrörande runt södra och östra delarna av Vättern. Mötet tillkom på initiativ av Tranåskretsens medlem Torsten Svärd. Det var 13 NF- medlemmar närvarande från kretsarna Bankeryd, Jönköping, Huskvarna/Gränna, Tranås/Aneby, samt Ödeshög. Fler var inbjudna men hade förhinder.

De hot som togs upp mot våra vatten Vättern, Munksjön, Svartån och Sommen var i första hand Gruvan i Norra Kärr, men även försvarsmaktens skjutningar, mikroplaster, dioxiner, kemikalier, avlopp från reningsverk, latriner från båtar, plaster från konstgräs och bildäck på E4:an, plastpåsar som vittrar, desinfektionsmedel i sköljvatten, samt låga grund- och sjövattennivåer m.m. Även CETA-avtalets hot mot våra svenska lagar och olika miljöskydd diskuterades. Om avtalet godkänns i riksdagen kommer det att underlätta för exploatörer såsom exempelvis gruvbolag att etablera sig, men även att begära skadestånd om de inte får göra som de vill.

Tanken är att bland dessa kretsar skapa en gemensam arbetsgrupp med uppgift att arbeta för att bevara regionens olika vatten. Vi diskuterade namn på arbetsgruppen och ska besluta vad det blir utifrån flera förslag på nästa möte.

Nästa möte blir den 17 juni och då ska samtliga NF-kretsar runt Vättern bjudas in.

Märta Svärd
Ordförande NF Tranås

 

Bli din egen elproducent!

NF Tranås vill tipsa om en föreläsning arrangerad av föreningen Tranås Idéutveckling (TRIUV) om att bli sin egen elproducent. Docent Göran Wall kommer bland annat att prata om solel, samt hållbar utveckling och vad du kan och bör göra.

Föreläsningen äger rum nu på Torsdag den 27 april, kl 19:00 i Tranås församlingshem. Med fri entré och kaffeservering. Eventuella frågor tas emot av TRIUV:s ordförande Bengt Thorén på tel: 0140-221 50.

Varmt välkomna till ett intressant samtal om idéer för framtiden!

 

Artikel om CETA-avtalet

NF Tranås vill tipsa om en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet om det förestående CETA-avtalet, som kan ha stora konsekvenser för Sverige och inte minst gruvan i Norra Kärr! Klicka HÄR för att läsa artikeln.

Ingressen för artikeln lyder som följer: ” ‘Kanadensiska gruvbolag kan stämma Sverige’ — EU-parlamentet godkände nyligen det kontroversiella Ceta-avtalet med Kanada. Avtalet kan ge kanadensiska gruvbolag möjlighet att stämma Sverige på miljardbelopp om vi skärper miljölagarna. Nu är det hög tid att Sverige ser över och skärper minerallagstiftningen – innan det är försent. Det skriver Europaparlamentariker Max Andersson (MP).”

Vår förhoppning är att du tar budskapet till dig och kommer att dela med dig till vänner och bekanta, samt kontaktar din riksdagsman och förklarar din oro. Detta är helt klart en ödesfråga för Sveriges natur och miljö.

 

Manifestation för Ekmarkspark


Foto: Cecilia Undfors, för Tranås Tidning.

Imorgon torsdag, den 13/4, mellan kl 10-12 står Tommy Wisén, initiativtagare till en samling för motstånd mot bebyggelse i Ekmarkspark, på torget i Tranås. Han vill gärna att fler kommer och deltar i manifestationen, för att samla in namnunderskrifter mot den planerade bebyggelsen. Detta kommer även att följas upp vid två ytterligare fredagar, på torgdagar, med samma tema.

Vid frågor, ring Tommy Wisén, tel: 0140-12038.

Naturskyddsföreningen i Tranås uppmanar alla engagerade i frågan att titta förbi, om inte annat bara för att skriva under namninsamlingen! Ekmarkspark bör bevaras grön. Förtätning kan med fördel ske på annan plats.

 

Årsmöte

NF Tranås årsmöte hölls den 19 mars vid Falla Spelt & Bagarbod och årsmötesprotokollet, samt valberedningens förslag, finns nu att läsa bland våra dokument. Ni kan även klicka på namnen här ovan för att direkt komma till respektive text.

Årsmötet beslutade att använda ett tidigare formulerat uttalande som uttalande från stämman, om att bevara och utveckla Ekmarkspark i Tranås. Detta följer nedan:

Bevara och utveckla Ekmarkspark

Bostäder behövs – speciellt enkla hyresrätter.
Grönområden behövs i stadens centrala del.
Ekmarkspark är den enda större parken i Tranås!

Detta område ska inte bebyggas!
Gör i stället parken ännu vackrare.
Och gör verklighet av den planerade entrén vid Tingshusbron.

Tranås bostadsbyggande får inte äventyra våra gröna, centrala stråk längs Svartån!

Antaget av styrelsemötet 2017-03-01
Naturskyddsföreningen i Tranås

 

Konstutställning av Peter Nilsson

NF Tranås vill tipsa om en konstutställning av naturmålaren Peter Nilsson, från Mellby, Öland, som Tranåsbygdens Konstförening arrangerar. Vernissagen hålls fredagen den 31 mars, kl 17-19, på Storgatan 48 i Tranås och utställningen finns sedan tillgänglig till och med den 16 april.

Läs mer om Peter Nilsson och se några av hans alster genom att klicka HÄR. Kombinera gärna ett besök till utställningen med ett besök till NF Tranås klädbytardag nu på Lördag den 1 april!

 

Klädbytardag i Tranås

Lördagen den 1 april håller Naturskyddsföreningen i Tranås i årets klädbytardag! Mellan kl 11:00 till 14:00 kan kläder bytas in vid Centerpartiets lokal på Storgatan 61, Tranås. Sprid gärna evenemanget för ökad synlighet!

Så här går det till på ett klädbyte:
Du tar med dig fina och fräscha plagg.
För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg.
Det är helt gratis.
Du kan börja lämna in kläder redan från kl 16:00 – 18:00 dagen innan klädbytardagen.
Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second handbutik eller välgörenhet. Du får inte tillbaka kläderna

Titta gärna förbi och gör gott för både plånboken och miljön!

 

Styrelsemöte: Höghastighetståg och gruvliga besked

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 1/3-2017.


  • NF Tranås årsmöte kommer att hållas den 19 mars, kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Bland annat kommer föreningens verksamhetsberättelse för 2016 att presenteras här.

  • Planärendegruppen har skrivit ett uttalande om Ekmarkspark, som styrelsen beslutat att skicka till kommunstyrelsen och Tranås tidningar. Arbetsgruppen berättar även om Tranås Uniteds förtätningskarta, där man kan se Ekmarkspark och andra områden där man eventuellt vill bygga.

  • Arbetsgruppen Värna Vattnet berättar att Tasman AB fått ett nytt undersökningstillstånd för Norra Kärr godkänt i Sundsvalls kammarrätt. Företaget måste även under våren lämna in en kompletterad miljökonsekvensbeskrivning till Bergsstaten.

  • Värna Sommens studiecirkel har nått sitt slut och man planerar nu inför en utställning vid Naturum på Torpön, bland annat. Man förbereder även frågor att ställa vid föreläsningen med Trafikverket den 14 mars.

  • Inför föreläsningen med Trafikverket har en intervjurunda med Sommenbygdens politiska partier gällande höghastighetsbanan genomförts. Svaren kommer att publiceras så snart de godkänts och sammanställts. Många av politikerna har emellertid tyckt att vi vid dessa möten bidragit med ny och viktig information.

  • I Trafikverkets senaste rapport (se t.ex. s.110-111), publicerad för allmänheten den 1 mars, beskrivs ”omfattande negativa effekter för människors hälsa” som kommer att påverka Tranås befolkning om höghastighetsbanan dras genom tätorten. Det handlar bland annat om buller och vibrationer, men även om att man kommer tvingas riva bostäder och att banan kommer att försämra tillgängligheten i staden.

Mötet avslutas.

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. NF Tranås håller Söndagen den 21 maj i en naturutflykt till Romanäs naturreservat (se vårt program eller klicka på denna länk), men det finns även många andra aktiviteter runt om i Sverige att närvara vid. Klicka HÄR för att komma till Natursidan.se, läsa mer om dagen och redan nu planera in en utflykt i naturen nära dig!

Vi kommer självklart även att påminna om Biologiska mångfaldens dag 22 maj längre fram.