Lyckad klimatmanifestation

Trots att vi inte fick stå utanför stadshuset, blev fredagen den 15 mars en lyckad dag med stor uppslutning! Både unga och gamla samlades tillsammans med oss för att vid fontänen nedanför Tranås torg visa sitt engagemang för klimatet. Många fina skyltar med viktiga budskap hölls högt och många personer ville diskutera både klimatfrågan och kommunens agerande. När vi från Parkhallen vandrade förbi stadshuset, stod till och med en ”vakt” i reflexväst på trappan. Manifestationen uppmärksammades både i Tranås Tidning, Tranås-Posten och av SVT Jönköping, så vi kan bara hoppas att budskapet ändå nått fram till våra politiker!

 

Kommunen avvisar klimatfika!

Tråkiga nyheter gällande vår klimatmanifestation imorgon, som en del av Fridays For Future! Tranås kommun tillåter oss inte att stå i närheten av stadshuset utan hänvisar oss istället till ”Ica fontänen”.

De tre alternativa platser invid stadshuset vi ansökte om att få stå på godkändes av polisen, men avstyrktes av kommunen (HR-chef, huvudskyddsombud och KS). Polisen har därför skickat oss ett nytt tillstånd där de hänvisar till kommunens förslag. Skälet som kommunen anger är att Stadshuset är en arbetsplats 07:30 -16:30 och att det kan anses störande för personal och obekvämt för besökare. Läs även SVT:s artikel om beslutet.

Märkligt att vårt ansökta alternativ 3 – trädäcket på motsatta sidan av Svartån vid stadshuset (vid skottkärran) – anses sämre än att stå uppe vid ICA-entrén. Där tycker vi det är mer olämpligt – vid den röriga Ågatan/Torggatan och parkeringsplatsen vid ICA. Det är dessutom en arbetsplats för ICA-personal och torghandlare. Besökare till butiker och torg kanske även dom kan uppleva det ”obekvämt”.

Att KS och tjänstemän i Tranås nekar oss att hålla aktiviteten utanför stadshuset eller i dess närhet är anmärkningsvärt. På över 100 platser i Sverige hålls denna aktivitet. Flertal utanför stads-/kommunhusen. På mer än 1000 platser i världen, till och med i Kina och Sovjetunionen, anordnas detta. I Greta Thunbergs anda och uppmaning, stöttar vi de ungas kamp för en framtid. Syftet är ju att få våra lokala politiker att ta situationen på allvar och vidta konkreta lokala klimatåtgärder snarast. Både kommunalrådet Wilander och oppositionsrådet Stenqvist har förhinder, men Stenqvist är positiv och Wilander hänvisar till klimatarbete som pågår.

Vi träffas alltså som planerat vid Parkhallens parkering kl 12:50 och vandrar därefter mot Ica. Vi är fast beslutna att visa att klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och hoppas att så många som möjligt kan delta!

 

Styrelsemöte: #FridaysForFuture

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 25/2-2019.


 • Programmet för 2019 är färdigt och har redan skickats ut till alla medlemmar. Många aktiviteter planeras, men medlemmar är varmt välkomna att komma med ytterligare idéer eller förslag på ärenden vi bör engagera oss i!

 • Studiebesöket till Kraftvärmeverket i Tranås den 19/2 var mycket lyckat, då ca 20 personer deltog och Tranås Energi gav en väldigt intressant och trevlig guidning.

 • Under #FridaysForFuture träffas vi den 15/3 kl 12:50 vid Parkhallen för att kl 13 sätta oss utanför Tranås stadshus och klimat-fika, för att demonstrera för klimatet. Läs mer om evenemanget genom att klicka här!

 • Den föreläsning om klimatet som först planerades hållas av Pär Holmgren och sedan Mikael Karlsson har stött på patrull. Då även Mikael fått förhinder finner vi oss återigen utan föreläsare. Då det i dagsläget inte finns tid till att boka in någon ny person kommer föreläsningen därför mest troligt ställas in. Vi hoppas dock kunna hålla i ett liknande evenemang senare i år!

 • NF Tranås styrelse har nu skickat in synpunkter på den nya detaljplanen för byggnationen i Ekmarkspark. Vi säger fortsatt nej till denna exploatering och skrivelsen finns att läsa här.

 • Styrelsen har även skickat in en insändare till Tranås Tidning, som svar på det flertal krönikor och insändare som kritiserat föreningen. Vi påpekar bland annat att vi företräder allmänna intressen rörande miljö, planärenden och kultur, och inte enbart särintressen, som en del påstår.

 • Tasman har nyligen skickat in en komplettering till sin miljökonsekvensbeskrivning för gruvan i Norra Kärr, som länsstyrelsen tidigare underkände. Denna komplettering är fyra sidor lång och uttrycker att företaget redan anser sig ha redogjort för all naturpåverkan och att man därför inte behöver komplettera med fler uppgifter.

 • Till dagens möte bjöds Anette Bergqvist, som berättade om den planerade vindkraftparken i Lönnhult, utanför Aneby. Just nu inväntar ärendet prövning i Svea hovrätt, efter överklagan från företaget, och NF Tranås har redan skickat in ett yttrande.

 • NF Tranås årsmöte den 24 mars närmar sig och några ändringar kommer att göras i styrelsen. Ordförande för mötet kommer att vara Ann-Britt Trygg och valberedningen består av Kjell-Åke Trygg och Göran Swanström. Medlemmar är varmt välkomna att delta och fika kommer att bjudas!

Mötet avslutas.

 

Länsstyrelsen avstyrker ny bearbetningskoncession i Norra Kärr

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck delar med sig av goda nyheter:

”Glädjande besked! Länsstyrelsen avstyrker att bearbetningskoncession meddelas för Norra Kärr. Enligt 8 kap 1 § minerallagen ska bergmästaren, när det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Enligt 8 kap 2 § minerallagen ska bergmästaren hänskjuta frågan till regeringen om bergmästaren vid tillämpningen av 3 eller 4 kap miljöbalken finner skäl att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit. Får se vad Bergsstaten gör nu….”

 

Program 2019

NF Tranås program för 2019 är utskickat till alla medlemmar och finns nu även att läsa i digital form här på hemsidan! Många olika aktiviteter är planerade, såsom klimat-fika, flera guidade naturutflykter, en bussresa till Osaby säteri utanför Växjö och ett seminarium om sjön Sommen tillsammans med länsstyrelsen. Vi välkomnar varmt både medlemmar och andra intresserade att delta vid dessa! Om du eller någon du känner gärna skulle vilja ha ett pappersexemplar av programmet är det bara att kontakta oss så ordnar vi det.

Klicka här för att ladda hem eller läsa programmet på din dator.

 

Styrelsemöte: Nytt år och nya parkplaner

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 22/1-2019.


 • Programmet för 2019 håller på att utarbetas och flera naturutflykter och resor planeras. Detta kommer att skickas ut till alla medlemmar i slutet av februari.

 • NF Tranås har blivit inbjudna till ett av Sommens fiskevårdsområdes styrelsemöten och vi har förstås tackat ja. Vi kommer där diskutera och informera om höghastighetstågets och Tranås reningsverks påverkan på sjön, bland annat.

 • En ny detaljplan för Ekmarkspark i Tranås har framtagits och nytt samråd gäller fram till den 13 mars. I den nya planen är husen inte lika höga och upptar inte lika stor del av parken, men styrelsen har beslutat att motsätta sig all byggnation. Bland annat p.g.a. stadsparkers mycket större betydelse som oas när klimatförändringarna höjer temperaturen i framförallt städer.

 • NF Tranås klimatcirkel är i full gång och nästa aktivitet är studiebesöket till kraftvärmeverket i Tranås den 19 februari. Dessutom har beslut om ett blixtbidrag för cirkeln erhållits från riksföreningen.

 • Dessvärre kommer meteorologen Pär Holmgren mest troligt inte kunna komma och föreläsa som en del av studiecirkeln, bland annat på grund av att han kandiderar till EU-parlamentet. Styrelsen arbetar därför med att försöka boka in en annan föreläsare inom klimatområdet.

 • Klimatcirkelns besök till ETC:s solpark i Katrineholm är fastlagt till den 19 maj och en kostnad på 300kr per person för entré och lunch i parken tillkommer. Minibussar är bokade för resan.

 • Årets länsstämma för Jönköpings län kommer hållas i Tranås den 13 april ute på Seglarvik, men startar med en utflykt ut till Romanäs udde. Ombud från hela länet kommer närvara, men även medlemmar är välkomna. Anmälan krävs dock.

 • NF Tranås årsmöte har fastställts till den 24 mars kl 16:00 på Falla Spelt & Bagarbod. Även hit är alla medlemmar välkomna för att välja in den nya styrelsen. Efteråt kommer ett vanligt styrelsemöte hållas och fika serveras.

Mötet avslutas.

 

Klimatcirkel: Svåra fakta men lyckad tillställning

I tisdags hölls den första delen av NF Tranås Klimatcirkel med en föreläsning av Caroline Westblom, som är klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli. Det var en lyckad tillställning med ca 24 deltagare där just klimatet och Parisavtalet stod i centrum. Vi har redan passerat gränsen för en global temperaturhöjning på en grad och dessvärre har utsläppstakten börjat stiga igen efter en tids utplaning. En del tuffa lösningar diskuterades under kvällen och i detta har förstås organisationer som Naturskyddsföreningen en viktig roll, både som folkrörelse och genom politisk påverkan. Utsläppen måste ner till ”netto noll” och det tipsades om en bra hemsida där Sveriges ledande klimatkommuner samlat mycket information om detta. Klicka här för att komma till denna.

Vi tackar Caroline för en mycket bra föreläsning och hoppas att lika många deltagare kommer till nästa del av studiecirkeln, nämligen studiebesöket till kraftvärmeverket i Tranås den 19 februari! Om någon som inte anmält sig till cirkeln är intresserad av att delta vid någon specifik del kan det eventuellt finnas platser över. Kontakta Torsten och Märta Svärd på tel: 072-381 04 42 eller mail: totte1922@live.se för att se om plats finns.

 

Upphävd detaljplan för Bianäset i Ydre

Som många säkert vet engagerar sig NF Tranås i naturpåverkande planärenden i vårt lokalområde. Nu har just ett sådant ärende fått ett preliminärt avslut. Det gäller nämligen fastigheten Torpa 1:1, även kallad Bianäset, i Ydre kommun invid sjön Sommen. En detaljplan för byggnation av 22 villor nära stranden antogs av kommunfullmäktige den 25 juni 2018, men NF Tranås och länsförbunden i Jönköping och Östergötland, samt en granne till fastigheten, överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen i Växjö. Omprövandet godtogs och domen föll den 2 januari – att kommunens beslut att anta detaljplanen upphävs. Domstolen resonerar i linje med bland annat NF:s synpunkter att riksintresset Sommen bör skyddas, att fornminnes- och naturvärdena i området är stora och att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha genomförts innan planen antogs. Ydre kommun kan överklaga mark- och miljödomstolens beslut, men det kommer i så fall att ta tid.

Vi är förstås väldigt glada att området och sjön bevaras, och att domstolen visar att utpekade LIS-områden inte utan vidare går att få igenom för att upphäva strandskyddet. För de intresserade finns domslutet att läsa genom att klicka här.

 

Klimatcirkel 2019

Goda nyheter! NF Tranås studiecirkel om klimathotet som det viskats om i vinden har nu fått färg och form. Det blir en lite större kurs, med två studiebesök och två föreläsningar, med både lokal förankring och vidare utblick. Vi kommer bjuda in både metereologen Pär Holmgren och Naturskyddsföreningens klimatsakkunniga Caroline Westblom, samt besöka kraftvärmeverket i Tranås och ETC:s Solpark i Katrineholm. Läs mer nedan, eller ladda hem programmet här.

Anmälan ska ha inkommit senast den 14 januari, och görs genom att manuellt skriva in länken nedan eller genom att klicka här.

 

Styrelsemöte: Julstök och vårplanering

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 14/11-2018.


 • Den 7 november hölls aktiviteten ”En kväll med fokus på vatten”, där vi besökte både reningsverket och stadshuset. Kvällen var välbesökt och och intressant, men på en del områden visade sig vattenreningen i Tranås tyvärr vara sämre än genomsnittet i landet.

 • I Dagens Nyheter den 10 november publicerades en mycket bra artikel om gruvan i Norra Kärr med stort uppslag och flera personer med kopplingar till Naturskyddsföreningen har intervjuats. Vi hoppas förstås att fler artiklar om ämnet kommer publiceras i framtiden!

 • NF Tranås kommer att delta vid det Naturumråd för Sommen som kommer hållas den 21 november på Solviken. Inbjudna är bland annat kommunerna och länsstyrelserna runt sjön, samt flera företag och föreningar. Målet med denna träff är att diskutera olika samarbeten med koppling till sjön.

 • Planeringen av programmet för 2019 har som smått påbörjats och många olika aktiviteter finns på förslag. Om ni medlemmar har egna förslag eller vill förespråka någon utflykt lite extra, kan ni med fördel höra av er till Simon, som är programansvarig, via mailadressen soderstedt.s@gmail.com .

 • Nästa styrelsemöte hålls den 11 december, vilket blir det sista för året, och julgröt kommer serveras! Alla är varmt välkomna, men för att planera maten krävs anmälan senast den 10:e till Märta, via marta.svard@outlook.com .

Mötet avslutas.