Gammal granskog i Romanäs naturreservat akut avverkningshotad!

Ett skogsområde på 1,9 ha i reservatet skall inom kort slutavverkas enligt kommunens avverkningsplaner. NF Tranås är starkt kritiska till detta!

Gamla träd spelar en viktig roll för hela ekosystemet, och många arter är knutna till just gran. Att göra denna avverkning är inte att värna om den biologiska mångfalden, och man bryter också mot intentionerna med naturreservatet, citat: ”I detta naturreservat skyddas ett ålderdomligt odlingslandskap och gamla skogar”. Ytan kan tyckas liten, men faktum är att det inte finns så många ytor med gammal skog i reservatet och att mindre än 30% av reservatet är avsatt för någon form av naturvård. Just denna del är även en av dem som bäst lämpar sig för friluftsliv, bland annat då området utgörs av både gamla tallar (ca 150 år) och äldre granar, med luckor och vissa inslag av underväxt och blandskog.

Vi behöver överlag öka antalet skogsarealer som undantas från skogsproduktion. Våra naturreservat och stadsnära skogar skall inte ses som en inkomstkälla för kommunen. Andra värden måste prioriteras! Naturreservat är skyddad skogsmark och skall skötas varsamt, för naturens bästa.

Området ligger några hundra meter väster om bilvägen och reservatets parkering. Följ skylt: ”Gammal väg”. Runt själva skogsområdet har kommunen ställt upp informationsskyltar. Åk ut och titta! Vad tycker ni vi ska göra?

 

Läs även vår skrivelse till Bygg- och Miljönämnden och Teknik- och Griftegårdsnämnden i Tranås, för en mer utförlig argumentation för områdets bevarande, genom att klicka här. Eller läs de kompletteringar till skötselplanen av reservatet som biolog Tomas Fasth skrivit efter uppgifter om avverkning inkommit, genom att klicka här.

 

Kommentera

One thought on “Gammal granskog i Romanäs naturreservat akut avverkningshotad!

  1. Ifrån Röhälla Husägarförening, representerande drygt 40 fastigheter, varav de flesta sommarboendes, skickades 15 o 16 januari två protestskrivelser till kommunen. DELS en omfattande samling biologiska och sociala argument mot avverkningen, där jag fått nästan alla i området att ställa sig bakom, DELS från föreningens styrelse som var ungefär samma argument, i kortare form.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.