Styrelsemöte: Nytt år, nya möjligheter

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 11/1-2017.


 • Styrelsen har beslutat att NF Tranås årsmöte ska hållas den 19 mars kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Medlemmar är varmt välkomna. Förtäring kommer att bjudas på och anmälan (samt specialkost) skickas till marta.svard@outlook.com.

 • Programgruppen arbetar med programmet för 2017 och siktar på att släppa det i mitten av februari. Samarbeten med kretsarna Kinda-Ydre och Mjölby-Boxholm har även förekommit gällande aktiviteterna.

 • Planärendegruppen har tagit del av planer gällande Strömsholmen, samt har med styrelsens stöd yttrat sig i frågan om Östanåparken. De anser bland annat att det är konstigt att åtgärder redan skett, även fast samrådstiden inte är slut, samt att man bör vara varsam med naturen i området.

 • Arbetsgruppen Värna Sommen planerar att den 14 mars arrangera en öppen föreläsning med Trafikverket om höghastighetsbanan, samt bjuda in Sommenbygdens politiska partier. Som förberedelse inför detta kommer även samtliga partier att frågas ut angående sina kunskaper om banan och den planerade dragningen över sjön Sommen.

 • Valberedningen arbetar just nu med de val och omval till styrelsen som kommer att ske på årsmötet. Nomineringar till styrelsen tas gärna emot och kan ske fram till den 2 mars. Dessa skickas till kajake.trygg@gmail.com eller kew@telia.com.

 • Styrelsen har beslutat att publicera NF Tranås nya Facebook-sida, som kommer att användas som komplement till hemsidan. Respons eller förslag gällande sidan tas gärna emot. Styrelsen letar även efter fler redaktörer som kan tänka sig att hjälpa till med att skapa inlägg och hålla Facebook-sidan aktiv.

Mötet avslutas.

 

Kretskonferens för Jönköpings län

Länsförbundets styrelse, genom Henrik von Zweigbergk, meddelar:

Lördagen den 25 februari blir det kretskonferens för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län. Vi kommer att vara vid Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd. Förhoppningsvis kan så många som möjligt av er i kretsarna vara med!

Programmet är som följer:

 • 09.30-10.00 Fika
 • 10.00-12.00 Kretsinformation (10 minuter per krets för att berätta om sin verksamhet och ta upp eventuella dilemman som kan diskuteras)
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-15.00 Diskussion om föreningens framtida verksamhetsriktlinjer (nuvarande verksamhetsriktlinjer: VRL-2015-20181)
 • 15.00 Fika och avslutning

Själva kretskonferensen inklusive fika och mat är kostnadsfri. Ersättning för resor får respektive krets själv stå för. Observera att vi under förmiddagen ger varje krets 10 minuter att beskriva sin egen verksamhet och lyfta eventuella dilemman!

Sista anmälningsdag är fredagen den 17 februari. Anmäl även speciella matönskemål och allergier. Anmälan görs till Lisbeth Karlsson (lissen.carlsson@gmail.com).

Varmt välkomna!

 

Föreläsning av Stefan Edman, Sävjsö

Bild på NF Sävsjös ordförande Britt-Marie Andersson och Stefan Edman, efter föreläsningen.


Den 18 januari höll Sävsjö Naturskyddsförening, i samarbete med Sävsjö kommun, i en föreläsning av Stefan Edman. NF Tranås ordförande rapporterar från föreläsningen:

Kulturhusets aula i Sävsjö var helt fylld; till hälften av skolelever, resten av medlemmar i NF och övriga intresserade. Utöver Sävsjö var kretsarna från Tranås, Eksjö och Nässjö representerade. Sävsjös kommunalråd, utvecklingschefen samt miljö- och hållbarhetsstrategen medverkade. Stefan fängslade publiken, även de unga, med sina grundliga kunskaper och pedagogiska förmåga att beskriva både hot och möjligheter. Han beskrev klimathot, såsom växthuseffekter, mat, konsumtion och transporter, men beskrev även framgångar på klimatmötena i Paris 2015 och Marocko 2016. Positiva utvecklingar på många områden finns i utvecklingsländer.

Ett särskilt fokus lades på påståendet att kor släpper ut massor av metangas, som är starkt förvrängt. Metangas utgör 5% av världens klimatpåverkan, men allt kommer inte från korna. Största delen gas från nötkreatur neutraliseras i naturens kretslopp och tas upp av växterna på nytt. Vill man vara klimatsmart ska man äta mindre kött, men gärna svenskt ekologiskt. Svensk mjölkproduktion har även 44% lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Minskade transporter är ett annat plus för svensk produktion.

 

NF Tranås på Facebook

NF Tranås styrelse beslutade vid styrelsemötet den 11/1-2017 att publicera föreningens nya Facebook-sida. Denna sida kommer att användas som ett komplement till hemsidan, för att på ett enklare sätt nå ut till både medlemmar och andra. Nyheter kommer att publiceras på båda sidorna, men dokument och filmer, samt utförligare information om föreningen, kommer framförallt att samlas här på hemsidan. Facebook-sidan kan nås genom att antingen söka efter Naturskyddsföreningen i Tranås på Facebook, klicka på Facebook-ikonen ovanför kalendern här på hemsidan eller följa följande länk.

Gå gärna in och gilla, samt dela, Facebook-sidan – för ökad synlighet.

 

Styrelsemöte: På räls mot framtiden

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 30/11-2016.


 • En grupp har utsetts som ska ta fram NF Tranås program för 2017. Aktiviteter som har föreslagits för det kommande året är bl.a. utflykter till Naturum Tåkern och Zinkgruvan i Askersund, samt anordning av en klädbytardag och en studiecirkel om kemikalier. Programmet kommer troligen att publiceras i slutet av januari.
 • Vid Försjön utanför Aneby planeras en vindkraftpark. Sjön är ett Natura 2000-område, med stora naturvärden, där även Storlom och Fiskgjuse i dagsläget häckar. NF Tranås styrelse har, på länsförbundets inrådan, valt att engagera sig i frågan och att bl.a. skriva ett yttrande till vindkraftsföretaget.
 • En ny arbetsgrupp med uppgift att övervaka naturpåverkande planärenden i Tranås med omnejd har tillsatts. I dagsläget kommer gruppen främst att arbeta med planerna för Östanåparken och Ekmarkspark i Tranås, men har även till uppgift att hålla uppsikt över framtida ärenden.
 • Arbetsgruppen Värna Sommen har nu startat en studiecirkel om bevarandet av sjön Sommen. Läs det tidigare publicerade inlägget för mer information. Värna Sommen har även beslutat att publicera sina mötesprotokoll på hemsidan, se våra dokument.
 • För att göra det enklare för medlemmar att hålla sig uppdaterade om NF Tranås förehavanden, samt för att locka fler ungdomar, har styrelsen beslutat att en Facebook-sida ska skapas för föreningens räkning. Förhoppningsvis kommer denna sida att finnas tillgänglig i början av 2017.
 • Styrelsen är fortsatt starkt engagerad i frågan om höghastighetsbanan, de olika dragningsalternativen och dessas påverkan på Sommen. Det har bl.a. beslutats att en tidningsartikel ska publiceras (se Tranås-Posten den 7/12-2016) och att en skrivelse ska skickas till Trafikverket och Tranås kommun.
 • Styrelsen vill också framhålla att styrelsemötena är öppna även för medlemmar. Anmälan till marta.svard@outlook.com krävs emellertid, för planering av fika och platser. Se kalendern för kommande möten.

Mötet avslutas.

 

Studiecirkel: Värna Sommen

Välkommen till en studiecirkel om Sommens framtid!

NF Tranås arbetsgrupp Värna Sommen har nu startat en studiecirkel med samma namn, med syfte att diskutera och informera om hot mot Sommen. Sjön har stora naturvärden och är mycket viktig för Sommenbygden, varför arbetsgruppen även arbetar för en Natura 2000-klassificering av området. Till studiecirkelns träffar är både medlemmar och andra intresserade välkomna. För att kunna planera fika med mera ombedes dock anmälan till marta.svard@outlook.com. Samtliga träffar (förutom den 7/2) äger rum kl 18:00 i lokalen bakom gamla Ydrekiosken, på Ydrevägen 5, Tranås.

Datum och teman för kommande träffar (under 2017) listas nedan, samt i vår kalender.

 • 10/1 – Tema: Strandnära bebyggelse
 • 24/1 – Tema: Fritidsbåtar
 • 7/2   – Tema: Avloppsanläggningar (i Mjölby, lokal meddelas senare)
 • 21/2 – Tema: Flygkorridoren

 

Framgång på Facebook

marta_fb

I Naturskyddsföreningens Riksförenings kampanj på Facebook, med syfte att att uppmärksamma naturskyddare, har NF Tranås ordförande Märta Svärd rönt stor framgång. Den bild som ovan visas, där domslutet om det underkända tillståndet för gruvan i Norra Kärr hålls högt, är en av dem som gillats flest gånger under kampanjen, vilket har uppmärksammats på flera håll. Detta är förstås väldigt kul! Kampen mot gruvan är emellertid inte över, även om betydelsefulla steg har tagits – se inlägget Styrelsemöte: Gruvan i Norra Kärr ligger inte på is.

Se även och gilla gärna det ursprungliga Facebook-inlägget.

 

Styrelsemöte: Gruvan i Norra Kärr ligger inte på is

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 12/10-2016.


 • Tor Ahlstrand och Britt-Marie Gyllensvaan, från Urbergsgruppen Grenna, bjöds till detta möte för att berätta om det aktuella juridiska läget för gruvan i Norra Kärr. De informerar bl. a. om att många verkar tro att gruvplanerna är nedlagda, men att ärendet i högsta grad fortfarande är aktivt då gruvföretaget valt att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens dom, samt då Bergsstaten menar att företaget enbart behöver komplettera miljökonsekvens-beskrivningen för att få fortsätta med etableringen. Det finns även vissa uppgifter om att man nu överväger att avleda vattnet från gruvan mot Sommen. Se Urbergsgruppen Grennas facebook-sida för mer information.

 • Arbetsgruppen Värna Vattnet föreslås att ha nästa möte tillsammans med Urbergsgruppen Grenna, för att diskutera och reda ut läget i Norra Kärr. Mötet planeras att hållas under januari, men om något betydande sker i frågan kan det komma att hållas tidigare.

 • Projektmedel har sökts som hjälp för att påverka till en Natura 2000-klassificering av Sommen. Alla NF-kretsar runt sjön är nu även engagerade i detta projekt.

 • En regional kretskonferens kommer att hållas i Jönköping den 11-12 November, där bl. a. Gunilla Högberg Björck medverkar. Flera medlemmar från NF Tranås har anmält sig. Ytterligare information finns i kalendern.

 • Den kemikaliecirkel som planerats har fått käppar i hjulen, då ledaren av denna inte längre verkar kunna delta. Andra alternativ har dock diskuterats och om detta problem går att lösa kommer förhoppningsvis studiecirkeln att starta i januari istället.

 • Styrelsen har diskuterat vilka aktiviteter som föreningen vill hålla i under kommande år. Förhoppningen är att många utav de aktiviteter som hölls under 2016, såsom Klädbytardagen och utfykten till Rubban, även ska kunna hållas under 2017. Förslag om att besöka Naturhuset i Uppgränna och Zinkgruvan i Askersund finns också.

Mötet avslutas.

 

Filmer från Grand Finale

NF Tranås är glada att meddela att filmerna som spelades in under seminariet Grand Finale, på Solviken den 2/4-2016 – som en del av projektet Värna Vattnet – mot gruva i Norra Kärr – nu finns att tillgå via vår kanal på Youtube och även direkt här på hemsidan (antingen ovan eller i vårt arkiv)! Lär om gruvor och jordartsmetaller av Olov Holmstrand, om juridik och det (då) aktuella rättsläget av Gunilla Högberg Björck och om gruvans påverkan på våra vatten av Stellan Hamrin.

Ett stort tack till de kunniga föreläsarna, samt till Bonnie Wall för videoproduktionen.

 

Viktig delseger för Norra Kärr!

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck meddelar:

Viktigt delseger!

Förvaltningsrätten i Falun ger oss rätt och upphäver Bergsstatens beslut att förlänga undersökningstillståndet (Norra Kärr 1) för Leading Edge Materials, f.d. Tasman. Domstolen delar min bedömning att det saknas sådana särskilda skäl att förlänga tillståndet som minerallagen förutsätter och går emot både bolaget och Bergsstaten.

Domen kan överklagas, men det behövs prövningstillstånd för att Kammarrätten ska ta upp målet…

Dom 4291-15

Se även företagets egna pressmeddelande: Leading Edge Materials Provides Update on Norra Karr Mining and Exploration Leases.