Artikel om CETA-avtalet

NF Tranås vill tipsa om en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet om det förestående CETA-avtalet, som kan ha stora konsekvenser för Sverige och inte minst gruvan i Norra Kärr! Klicka HÄR för att läsa artikeln.

Ingressen för artikeln lyder som följer: ” ’Kanadensiska gruvbolag kan stämma Sverige’ — EU-parlamentet godkände nyligen det kontroversiella Ceta-avtalet med Kanada. Avtalet kan ge kanadensiska gruvbolag möjlighet att stämma Sverige på miljardbelopp om vi skärper miljölagarna. Nu är det hög tid att Sverige ser över och skärper minerallagstiftningen – innan det är försent. Det skriver Europaparlamentariker Max Andersson (MP).”

Vår förhoppning är att du tar budskapet till dig och kommer att dela med dig till vänner och bekanta, samt kontaktar din riksdagsman och förklarar din oro. Detta är helt klart en ödesfråga för Sveriges natur och miljö.

 

Manifestation för Ekmarkspark


Foto: Cecilia Undfors, för Tranås Tidning.

Imorgon torsdag, den 13/4, mellan kl 10-12 står Tommy Wisén, initiativtagare till en samling för motstånd mot bebyggelse i Ekmarkspark, på torget i Tranås. Han vill gärna att fler kommer och deltar i manifestationen, för att samla in namnunderskrifter mot den planerade bebyggelsen. Detta kommer även att följas upp vid två ytterligare fredagar, på torgdagar, med samma tema.

Vid frågor, ring Tommy Wisén, tel: 0140-12038.

Naturskyddsföreningen i Tranås uppmanar alla engagerade i frågan att titta förbi, om inte annat bara för att skriva under namninsamlingen! Ekmarkspark bör bevaras grön. Förtätning kan med fördel ske på annan plats.

 

Årsmöte

NF Tranås årsmöte hölls den 19 mars vid Falla Spelt & Bagarbod och årsmötesprotokollet, samt valberedningens förslag, finns nu att läsa bland våra dokument. Ni kan även klicka på namnen här ovan för att direkt komma till respektive text.

Årsmötet beslutade att använda ett tidigare formulerat uttalande som uttalande från stämman, om att bevara och utveckla Ekmarkspark i Tranås. Detta följer nedan:

Bevara och utveckla Ekmarkspark

Bostäder behövs – speciellt enkla hyresrätter.
Grönområden behövs i stadens centrala del.
Ekmarkspark är den enda större parken i Tranås!

Detta område ska inte bebyggas!
Gör i stället parken ännu vackrare.
Och gör verklighet av den planerade entrén vid Tingshusbron.

Tranås bostadsbyggande får inte äventyra våra gröna, centrala stråk längs Svartån!

Antaget av styrelsemötet 2017-03-01
Naturskyddsföreningen i Tranås

 

Konstutställning av Peter Nilsson

NF Tranås vill tipsa om en konstutställning av naturmålaren Peter Nilsson, från Mellby, Öland, som Tranåsbygdens Konstförening arrangerar. Vernissagen hålls fredagen den 31 mars, kl 17-19, på Storgatan 48 i Tranås och utställningen finns sedan tillgänglig till och med den 16 april.

Läs mer om Peter Nilsson och se några av hans alster genom att klicka HÄR. Kombinera gärna ett besök till utställningen med ett besök till NF Tranås klädbytardag nu på Lördag den 1 april!

 

Klädbytardag i Tranås

Lördagen den 1 april håller Naturskyddsföreningen i Tranås i årets klädbytardag! Mellan kl 11:00 till 14:00 kan kläder bytas in vid Centerpartiets lokal på Storgatan 61, Tranås. Sprid gärna evenemanget för ökad synlighet!

Så här går det till på ett klädbyte:
Du tar med dig fina och fräscha plagg.
För varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt plagg.
Det är helt gratis.
Du kan börja lämna in kläder redan från kl 16:00 – 18:00 dagen innan klädbytardagen.
Plagg som ingen väljer skänks till en lokal second handbutik eller välgörenhet. Du får inte tillbaka kläderna

Titta gärna förbi och gör gott för både plånboken och miljön!

 

Styrelsemöte: Höghastighetståg och gruvliga besked

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 1/3-2017.


 • NF Tranås årsmöte kommer att hållas den 19 mars, kl 15:00 vid Falla Spelt & Bagarbod. Bland annat kommer föreningens verksamhetsberättelse för 2016 att presenteras här.

 • Planärendegruppen har skrivit ett uttalande om Ekmarkspark, som styrelsen beslutat att skicka till kommunstyrelsen och Tranås tidningar. Arbetsgruppen berättar även om Tranås Uniteds förtätningskarta, där man kan se Ekmarkspark och andra områden där man eventuellt vill bygga.

 • Arbetsgruppen Värna Vattnet berättar att Tasman AB fått ett nytt undersökningstillstånd för Norra Kärr godkänt i Sundsvalls kammarrätt. Företaget måste även under våren lämna in en kompletterad miljökonsekvensbeskrivning till Bergsstaten.

 • Värna Sommens studiecirkel har nått sitt slut och man planerar nu inför en utställning vid Naturum på Torpön, bland annat. Man förbereder även frågor att ställa vid föreläsningen med Trafikverket den 14 mars.

 • Inför föreläsningen med Trafikverket har en intervjurunda med Sommenbygdens politiska partier gällande höghastighetsbanan genomförts. Svaren kommer att publiceras så snart de godkänts och sammanställts. Många av politikerna har emellertid tyckt att vi vid dessa möten bidragit med ny och viktig information.

 • I Trafikverkets senaste rapport (se t.ex. s.110-111), publicerad för allmänheten den 1 mars, beskrivs ”omfattande negativa effekter för människors hälsa” som kommer att påverka Tranås befolkning om höghastighetsbanan dras genom tätorten. Det handlar bland annat om buller och vibrationer, men även om att man kommer tvingas riva bostäder och att banan kommer att försämra tillgängligheten i staden.

Mötet avslutas.

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag, med syfte att uppmärksamma bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. NF Tranås håller Söndagen den 21 maj i en naturutflykt till Romanäs naturreservat (se vårt program eller klicka på denna länk), men det finns även många andra aktiviteter runt om i Sverige att närvara vid. Klicka HÄR för att komma till Natursidan.se, läsa mer om dagen och redan nu planera in en utflykt i naturen nära dig!

Vi kommer självklart även att påminna om Biologiska mångfaldens dag 22 maj längre fram.

 

Årsstämma: Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Länsförbundets ordförande Henrik von Zweigbergk meddelar:

Inbjudan till årsstämma med Naturskyddsföreningen i Jönköpings län den 8 april 2017, kl. 09. 30 vid Stora Segerstad naturbrukscentrum utanför Reftele i Gislaveds kommun.

Gislavedkretsen står som arrangör. Stora Segerstad naturbrukscentrum ligger några kilometer sydväst om Reftele i Gislaveds kommun. Adressen är 330 21 Reftele.

Program
09.30 Incheckning, kaffe och fralla, samling i konferenslokal.
10.00 Välkomstanförande, information – Stämman öppnas, sedvanliga förhandlingar.
Cirka 12.30 Lunch.
13.30 Utflykt utomhus
Cirka 15.00 Avslutning med kaffe

För mer information om Stora Segerstad naturbrukscentrum, se: http://rjl.se/StoraSegerstadnaturbrukscentrum/

Vägbeskrivning till Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Välkomna till stämman vid Stora Segerstad önskar styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län!


Fem ombud från NF Tranås får närvara. Dessa kommer att utses på vårt årsmöte den 19 mars. Anmälan och eventuell specialkost skickas därefter in gemensamt.

För att se dagordningen för årsstämman, klicka här.

 

Program 2017

NF Tranås program för 2017 är nu publicerat och finns att läsa i vårt arkiv här på hemsidan! Klicka här för att läsa det direkt. Programmet har även tryckts och skickats via brev till våra medlemmar.

Vi kommer under 2017 att bland annat hålla i föreläsningar om höghastighetsbanan, arrangera en klädbytardag, göra en utflykt till Romanäs udde, besöka Zinkgruvans gruvmuseeum utanför Askersund och anordna en föreläsning med journalisten Arne Müller.

KORRIGERING: En uppdatering angående datum, tid och plats har emellertid gjorts för programaktiviteten ”Naturseminarium om hyggesfritt skogsbruk” i detta digitala program. Denna aktivitet kommer att äga rum vid Fällan Hallingstorp, utanför Tranås, den 8e maj, med samling och samlad åkning från Säby kyrka kl 18:00. Skriv gärna in detta i era fysiska program.

Titta igenom programmet och förbered er för flera trevliga och lärorika upplevelser i och om naturen!

 

Styrelsemöte: Hög hastighet i Tranås?

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 1/2-2017.


 • På grund av NF Tranås stora medlemsengagemang och framgång i flera frågor har NF Rikskansli tillfrågat styrelsen om vi kan hålla i ett seminarium, där vi berättar om föreningens arbete och om sjön Sommen, under rikskonferensen i Skövde, den 12-14 maj. Styrelsen är förstås väldigt glad för detta erbjudande!

 • Programmet för 2017 är klart och kommer att skickas ut snarast. Styrelsen vill även påminna om årsmötet den 19 mars och att man kan nominera medlemmar till styrelsen fram till den 2 mars.

 • Den 25 februari är det kretskonferens i Skillingaryd och flera ur styrelsen kommer att närvara. Nomineringar till länsförbundets styrelse kommer att ske under konferensen och gratis förtäring kommer att bjudas på. Medlemmar är varmt välkomna att följa med.

 • Värna Sommen har spikat föreläsningen med Trafikverket den 14 mars, kl 18:00 i Församlingshemmet i Tranås. Roger Sivert, projektledare, och Jeanette Svensson, miljöspecialist, kommer att informera om planerna för höghastighetsbanan och Sommenbygdens NF-kretsar och politiker är inbjudna.

 • Värna Vattnet har bland annat diskuterat samarbeten med Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna. Arbetsgruppen är även bekymrad över det förestående CETA-avtalet och har uppmanat NF Riks att granska det.

 • Facebook-sidan växer sakta men säkert. Styrelsen uppmanar dock medlemmar att fortsatt sprida den, då justeringar av aktiviteter och viktig information bland annat kommer att publiceras här.

 • Till detta möte bjöds även representanter från Aktion Rädda Vättern, som berättade om deras aktuella ärenden. Diskussioner hölls om skjutningarna och andra hot mot Vättern, samt om ett utökat samarbete mellan föreningarna.

Mötet avslutas.