Studiecirkel: Värna Sommen

Välkommen till en studiecirkel om Sommens framtid!

NF Tranås arbetsgrupp Värna Sommen har nu startat en studiecirkel med samma namn, med syfte att diskutera och informera om hot mot Sommen. Sjön har stora naturvärden och är mycket viktig för Sommenbygden, varför arbetsgruppen även arbetar för en Natura 2000-klassificering av området. Till studiecirkelns träffar är både medlemmar och andra intresserade välkomna. För att kunna planera fika med mera ombedes dock anmälan till marta.svard@outlook.com. Samtliga träffar (förutom den 7/2) äger rum kl 18:00 i lokalen bakom gamla Ydrekiosken, på Ydrevägen 5, Tranås.

Datum och teman för kommande träffar (under 2017) listas nedan, samt i vår kalender.

 • 10/1 – Tema: Strandnära bebyggelse
 • 24/1 – Tema: Fritidsbåtar
 • 7/2   – Tema: Avloppsanläggningar (i Mjölby, lokal meddelas senare)
 • 21/2 – Tema: Flygkorridoren

 

Framgång på Facebook

marta_fb

I Naturskyddsföreningens Riksförenings kampanj på Facebook, med syfte att att uppmärksamma naturskyddare, har NF Tranås ordförande Märta Svärd rönt stor framgång. Den bild som ovan visas, där domslutet om det underkända tillståndet för gruvan i Norra Kärr hålls högt, är en av dem som gillats flest gånger under kampanjen, vilket har uppmärksammats på flera håll. Detta är förstås väldigt kul! Kampen mot gruvan är emellertid inte över, även om betydelsefulla steg har tagits – se inlägget Styrelsemöte: Gruvan i Norra Kärr ligger inte på is.

Se även och gilla gärna det ursprungliga Facebook-inlägget.

 

Styrelsemöte: Gruvan i Norra Kärr ligger inte på is

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 12/10-2016.


 • Tor Ahlstrand och Britt-Marie Gyllensvaan, från Urbergsgruppen Grenna, bjöds till detta möte för att berätta om det aktuella juridiska läget för gruvan i Norra Kärr. De informerar bl. a. om att många verkar tro att gruvplanerna är nedlagda, men att ärendet i högsta grad fortfarande är aktivt då gruvföretaget valt att överklaga Högsta förvaltningsdomstolens dom, samt då Bergsstaten menar att företaget enbart behöver komplettera miljökonsekvens-beskrivningen för att få fortsätta med etableringen. Det finns även vissa uppgifter om att man nu överväger att avleda vattnet från gruvan mot Sommen. Se Urbergsgruppen Grennas facebook-sida för mer information.

 • Arbetsgruppen Värna Vattnet föreslås att ha nästa möte tillsammans med Urbergsgruppen Grenna, för att diskutera och reda ut läget i Norra Kärr. Mötet planeras att hållas under januari, men om något betydande sker i frågan kan det komma att hållas tidigare.

 • Projektmedel har sökts som hjälp för att påverka till en Natura 2000-klassificering av Sommen. Alla NF-kretsar runt sjön är nu även engagerade i detta projekt.

 • En regional kretskonferens kommer att hållas i Jönköping den 11-12 November, där bl. a. Gunilla Högberg Björck medverkar. Flera medlemmar från NF Tranås har anmält sig. Ytterligare information finns i kalendern.

 • Den kemikaliecirkel som planerats har fått käppar i hjulen, då ledaren av denna inte längre verkar kunna delta. Andra alternativ har dock diskuterats och om detta problem går att lösa kommer förhoppningsvis studiecirkeln att starta i januari istället.

 • Styrelsen har diskuterat vilka aktiviteter som föreningen vill hålla i under kommande år. Förhoppningen är att många utav de aktiviteter som hölls under 2016, såsom Klädbytardagen och utfykten till Rubban, även ska kunna hållas under 2017. Förslag om att besöka Naturhuset i Uppgränna och Zinkgruvan i Askersund finns också.

Mötet avslutas.

 

Filmer från Grand Finale

NF Tranås är glada att meddela att filmerna som spelades in under seminariet Grand Finale, på Solviken den 2/4-2016 – som en del av projektet Värna Vattnet – mot gruva i Norra Kärr – nu finns att tillgå via vår kanal på Youtube och även direkt här på hemsidan (antingen ovan eller i vårt arkiv)! Lär om gruvor och jordartsmetaller av Olov Holmstrand, om juridik och det (då) aktuella rättsläget av Gunilla Högberg Björck och om gruvans påverkan på våra vatten av Stellan Hamrin.

Ett stort tack till de kunniga föreläsarna, samt till Bonnie Wall för videoproduktionen.

 

Viktig delseger för Norra Kärr!

Miljöjurist Gunilla Högberg Björck meddelar:

Viktigt delseger!

Förvaltningsrätten i Falun ger oss rätt och upphäver Bergsstatens beslut att förlänga undersökningstillståndet (Norra Kärr 1) för Leading Edge Materials, f.d. Tasman. Domstolen delar min bedömning att det saknas sådana särskilda skäl att förlänga tillståndet som minerallagen förutsätter och går emot både bolaget och Bergsstaten.

Domen kan överklagas, men det behövs prövningstillstånd för att Kammarrätten ska ta upp målet…

Dom 4291-15

Se även företagets egna pressmeddelande: Leading Edge Materials Provides Update on Norra Karr Mining and Exploration Leases.

 

Uppskattad vandring i Illernreservatet

IMGP3072

Söndagen den 21 Augusti gjorde Naturskyddsföreningen i Tranås en vandring i Illernreservatet tillsammans med nyanlända. Initiativet kom från Suzanne Schöblom och hon tog även kontakt med Katarina Hallefjord på Vux Tranås. Den 16 augusti var Märta Svärd och Ingegerd Sundberg inbjudna dit för att berätta om vandringen. Något som möttes av ett stort intresse.

Kl 11 på söndagen, i ett härligt väder, möttes 7 medlemmar från NF, Katarina och ca 20 inbjudna – familjer med barn och ensamma vuxna. Buss till Rås, information i Kåtan, vandring ner till badplatsen, matsäck och uppdelning i grupper efter intresse. Några vandrade en längre sträcka, några blockade bär (barnen var bäst) och andra valde att umgås uppe vid Rås Gård.

Det blev några härliga timmar tillsammans, uppskattade av alla! Kl 14 gick bussen tillbaka till stan.

Suzanne Schöblom och Ingegerd Sundberg
 

Naturvandring i Illernreservatet, Söndag 21 Augusti

cropped-walking-trail-1031654_1920-2.jpg

Se även i vår kalender.

Samling kl 11:00 vid Parkhallen, Tranås.

Tillsammans går vi på fina gångstigar i det vackra Illernområdet för att umgås och lära oss om naturen. Eventuellt även plocka bär och bada. Särskilt välkomna är nysvenskar.

Från Parkhallens parkering åker vi med minibuss till Rås Gård, varifrån vi börjar vandra. Tillbaka i Tranås cirka 14:30. Egen matsäck medtages, samt badkläder om man vill bada. Begränsat antal platser: 20 personer. Anmälan till Katarina Hallefjord eller Märta Svärd senast den 18 Augusti.

Varmt välkomna!

Ansvariga: Märta Svärd 072-381 04 42, Suzanne Schöblom 070-541 53 14, Ingegerd Sundberg 076-391 31 66

 

Styrelsemöte: Ett öppet landskap, även inom föreningen?

NF Tranås styrelse beslutade vid mötet den 10/8-2016 att på vår uppdaterade hemsida fr.o.m. detta datum publicera sammanfattningar av styrelsens protokoll, för föreningens medlemmars räkning. För att skapa ett öppet landskap, med inblick för alla. Nedan följer ett sammandrag från detta möte.


 • NF Tranås hemsida är äntligen uppdaterad och i funktionsdugligt skick! Bilder och texter får gärna skickas till webbredaktör Simon, för publicering på sidan. Referenser hanteras enligt upphovsmannens önskemål. Styrelsen beslutar att använda både tragiska och romantiska naturbilder till hemsidans sidhuvud, som gärna följer årstiderna.
 • Förberedelserna inför Naturvandringen i Illern den 21/8 är i full gång. En affisch är tryckt, informationsmöte kommer att hållas på Västra Vux och transport med buss är löst.
 • Vårt deltagande på Riksstämman gick bra, med ett relativt välfyllt seminarium och med tre av fyra motioner antagna (bl.a. att bilda naturreservat i Norra Kärr). Att ge Vättern överordnat riksintresse avslogs, men ett förslag att ge alla yt- och dricksvattentäkter status som riksintresse bifölls. Styrelsemedlem Troels Hoffmanns uttalande om Vattenfalls brunkolsaffär togs upp av riksstyrelsen, vilka valde att publicera detta (som enda uttalande från stämman)!
 • Arbetsgruppen Sommen Natura 2000 har haft möte och bl.a. diskuterat att återigen bjuda in limnolog Stellan Hamrin. Ett föredrag om Sommen har även hållits på Boxholm II.
 • Ett nytt nyhetsbrev för nätverket Värna Vattnet kommer snart att skrivas, där bl.a. Tasmans sammanslagning behandlas, och arbetsgruppen har möte den 24/8. Nyheten om att staten beviljat ca 100 miljoner till bildandet av nya naturreservat skänker glädje och kan kanske tillämpas på Norra Kärr. Styrelsen beslutar att skriva till länsstyrelsen om detta, samt bifogar vår motion från riksstämman. Markägarna i området bör även kontaktas för att få deras medgivande.
 • En studiecirkel om kemikalier planeras att hållas till hösten och arbetet med de praktiska detaljerna fortskrider. Mer information kommer längre fram.
 • Adelövs marknad hålls snart, vilket är ett mycket bra evenemang för föreningen att närvara vid. Styrelsemedlemmarna finner emellertid att ingen har tid till att både förbereda och stå i ett eventuellt stånd under dagen. Troligen kommer vi därför inte att närvara, men möjligheten hålls öppen.

Mötet avslutas.