Utställningen vandrar vidare till Boxholm och Österbymo

Trevliga nyheter! NF Tranås Sommen-utställning har nu vandrat vidare och kommer den 15/8 att sättas upp på Boxholms Bibliotek. Ni har här möjlighet att se utställningen fram till den 8/9, då den fortsätter söderut och den 11/9 sätts upp på Ydres Bibliotek, i Österbymo.

Ta chansen att se Gunnar Lundquists vackra bilder på sjön Sommen och lär er mer om de hot som finns mot just bygdens hjärta! För de intresserade kommer även mer information och material att finnas intill utställningen.

Glöm inte heller de föreläsningar NF Tranås arrangerar om bevarandet av sjön den 18/10, 24/10 och 31/10 i Boxholm, Österbymo respektive Tranås. Läs mer i vårt program eller i vår kalender.

Utställning på Naturum Sommen

 

NF Tranås utställning om hoten mot sjön Sommen finns nu att se på Naturum Sommen, vid Torpöns färjeläge. Utställningen är utformad av delar av arbetsgruppen Värna Sommen och utgörs av bilder tagna av medlem och fotograf Gunnar Lundquist, samt korta texter skrivna av styrelsen. Några smakprov visas ovan.

Utställningen kommer efterhand att vandra vidare till andra platser kring Sommen under det kommande året, för att ge så många som möjligt möjlighet att se den. Placeringen kommer kontinuerligt att rapporteras här på hemsidan.

Ta gärna en sommarutflykt förbi färjeläget och titta på bilderna, såväl som Naturums andra utställningar!

 

Styrelsemöte: Naturspaningar

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 7/6-2017.


 • NF Tranås har skickat in en överklagan mot Aneby kommuns beslut att etablera en vindkraftspark vid Bordsjö. Överklagandet, samt synpunkter på planerna, kan läsas i vårt arkiv.

 • Styrelsen arbetar just nu på en ny skrivelse om höghastighetsjärnvägen, med nya förslag på hur den bättre kan anpassas efter vår miljö och våra behov. Den kommer att skickas som en synpunkt på Trafikverkets senaste rapport, samt till andra berörda aktörer.

 • Även en skrivelse om CETA-avtalet har utformats, vilken kommer att publiceras som en debattartikel, samt skickas till relevanta politiker.

 • Den kretsövergripande arbetsgrupp som tidigare nämnts, med syfte att arbeta för att skydda Vättern och andra närliggande vatten, kommer den 17 juni att hålla sitt andra möte. Denna gång har, förutom kretsarna kring Vättern, även Skaraborg, Örebro och Östergötlands länsförbund inbjudits. Tanken är att vid mötet skapa undergrupper, som kommer att specialisera sig på enskilda hot mot sjön.

 • Styrelsen har beslutat att på dagordningen införa en punkt kallad ”Naturspaning”, då deltagarna vid möten får berätta och diskutera om arter eller indikatorer som de sett. Detta för att skapa mer utrymme för naturen, och inte bara planärenden och politisk påverkan, vid styrelsemötena.

 • Den utställning som arbetsgruppen Värna Sommen utformat, om hoten mot sjön, är nu klar och skickad till tryckeriet. Tanken är att utställningen ska vandra runt och visas på flera platser runt Sommen.

 • Styrelsen vill slutligen önska alla medlemmar en glad och grön sommar, med många egna naturspaningar!

Mötet avslutas.

 

Artiklar och dokument

En handfull nya dokument har nu laddats upp till hemsidans arkiv. Bland annat svaren från utfrågningen av Sommenbygdens politker gällande höghastighetsjärnvägen, för er som missade artikeln i Tranås-Posten den 26 april 2017; ett uttalande om CETA-avtalet, som är ett stort hot mot vår svenska lagstiftning och miljö; samt synpunkter gällande den planerade vindkraftsparken vid Bordsjö utanför Aneby. Även en debattartikel från NF Riks (på initiativ av NF Tranås) om Tasmans fortsatta framfart i Norra Kärr har laddats upp. Bergsstaten meddelade dessvärre den 22 maj 2017 att Tasman fått ett tredje anstånd för komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen, till den 2 januari 2018!

Ni kan komma till arkivet genom att klicka här, eller se dokumenten nedan:

Politikersvar om höghastighetsjärnväg, 2017-04-26

Debattartikel om beabetningskoncession i Norra Kärr, NF Riks, 2017-05-17

Svensk lagstiftning och miljö i fara genom CETA, 2017-06-07

Synpunkter på planerad vindpark vid Bordsjö, 2016-12-02
Överklagan till Förvaltningsrätten gällande vindpark vid Bordsjö, 2017-05-18

Årsmötesprotokoll, NF Jönköpings län, 2017-04-08

 

Utflykt till Romanäs naturreservat

 

Söndagen den 21 maj gjorde NF Tranås en utflykt till Romanäs naturreservat, strax utanför Tranås, för att välkomna våren och uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag (den 22 maj). Nästan tjugo personer i olika åldrar samlades för att under några timmar vandra i den vackra naturen och floran. Efterhand blev himlen klarblå och det kom att bli en trevlig vandring både på och utanför gångstråken.

Ett stort tack till biolog Tomas Fasth som guidade oss och svarade på alla frågor om de arter vi hittade!

 

Styrelsemöte: Politikersvar och luftiga beslut

Nedan följer ett sammandrag från NF Tranås styrelsemöte den 26/4-2017.


 • Planärendegruppen och delar av styrelsen har varit på samrådsmöte om Ekmarkspark och framförde vid tillfället ett inlägg om föreningens ståndpunkt i frågan. Utifrån detta har även en skrivelse och ett yttrande skrivits och skickats till Tranås kommun.

 • Värna Sommen har tidigare genomfört intervjuer med politiker kring Sommen gällande höghastighetsjärnvägen, och svaren från dessa publicerades i Tranås-Posten den 26/4-2017. Svaren kommer även publiceras på hemsidan inom kort. Generellt sett är det inte särskilt många politiker som uttalat säger nej till en dragning över sjön.

 • Nästa möte för arbetsgruppen Värna Sommen är den 23 maj, kl 18, på Ydrevägen 5.

 • Värna Vattnet har tillsammans med fyra andra kretsar kring Vättern initierat en ny kretsöverskridande arbetsgrupp med uppgift att skydda vattnen i Jönköpings län. Denna grupp kommer att träffas regelbundet och skriva yttranden, med mera.

 • Den 24 april höll kommunstyrelsen i Aneby ett möte om vindkraftsparken i Bordsjö, som NF Tranås tidigare yttrat sig om. Förslaget om parken godkändes tyvärr av styrelsen. NF Tranås kommer dock fortsatt att engagera sig i frågan.

 • Den 8 april var det årsmöte för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län och två medlemmar från NF Tranås valdes in i styrelsen. Anders Berthling valdes även till ny ordförande för länsförbundet.

 • Fyra representater för NF Tranås kommer att åka till Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde den 12-14 maj. De kommer där bland annat att ansvara för en monter, samt hålla i ett föredrag om Tranåskretsens arbete.

 • Styrelsen ber medlemmar som inte angivit sina epost-adresser vid tidigare medlemsregistrering att skicka dessa till kassör Bo Håkansson, för att kunna nå fler av föreningens medlemmar via mailutskick.

 • Nästa styrelsemöte blir den 7/6 kl 18:30. Plats meddelas senare.

Mötet avslutas.

 

Skrivelse om Ekmarkspark

Planerna på byggnation i Ekmarkspark fortskrider, men vi och många med oss fortsätter att kämpa för att bevara parken grön. Nedan följer en skrivelse antagen på NF Tranås styrelsemöte den 26/4-2017, som skickats till Tranås kommun och lokaltidningarna tillsammans med våra synpunkter på planprogrammet för Ekmarkspark. Läs gärna även dessa synpunkter för en mer utförlig argumentation om varför parken bör skyddas.

Ekmarkspark är en liten park.
Samtidigt är det Tranås största parkområde! (Östanå är en skog).
In och ut ur en park ska det vara lätt att komma och det ska vara fri sikt åt
alla håll.
Nu kan man strosa längs stigarna, bland de fint anlagda och upphöjda
växtbäddarna, eller över gräsmattorna och njuta.
Man kan samtidigt:
Åt söder följa Svarståns slingrande väg mot Stadshuset och Östanåskogen.
Åt norr åns väg mot Ydrebron och det vackra Tingshuset.

Var rädd om detta – ostördheten och den fria sikten!
Hus längs Frejavägen handlar inte om 10% av parkytan. Det tar allt som
gör en park till en oas att njuta i. Allt av en lugn och tillgänglig park nära
stadskärnan!
Den fria sikten försvinner.
Liksom avskildheten – när 80 inglasade balkonger stirrar ner mot allt som
rör sig.

Tänk redan hårdgjord mark, tänk hyresrätter!
Bygg det som behövs och där det finns lämplig byggmark.

2017-04-26
Naturskyddsföreningen i Tranås

 

En viktig träff om skydd av Vättern och närliggande vattendrag och sjöar

Lördag eftermiddag den 29 april träffades fem kretsar härrörande runt södra och östra delarna av Vättern. Mötet tillkom på initiativ av Tranåskretsens medlem Torsten Svärd. Det var 13 NF- medlemmar närvarande från kretsarna Bankeryd, Jönköping, Huskvarna/Gränna, Tranås/Aneby, samt Ödeshög. Fler var inbjudna men hade förhinder.

De hot som togs upp mot våra vatten Vättern, Munksjön, Svartån och Sommen var i första hand Gruvan i Norra Kärr, men även försvarsmaktens skjutningar, mikroplaster, dioxiner, kemikalier, avlopp från reningsverk, latriner från båtar, plaster från konstgräs och bildäck på E4:an, plastpåsar som vittrar, desinfektionsmedel i sköljvatten, samt låga grund- och sjövattennivåer m.m. Även CETA-avtalets hot mot våra svenska lagar och olika miljöskydd diskuterades. Om avtalet godkänns i riksdagen kommer det att underlätta för exploatörer såsom exempelvis gruvbolag att etablera sig, men även att begära skadestånd om de inte får göra som de vill.

Tanken är att bland dessa kretsar skapa en gemensam arbetsgrupp med uppgift att arbeta för att bevara regionens olika vatten. Vi diskuterade namn på arbetsgruppen och ska besluta vad det blir utifrån flera förslag på nästa möte.

Nästa möte blir den 17 juni och då ska samtliga NF-kretsar runt Vättern bjudas in.

Märta Svärd
Ordförande NF Tranås

 

Bli din egen elproducent!

NF Tranås vill tipsa om en föreläsning arrangerad av föreningen Tranås Idéutveckling (TRIUV) om att bli sin egen elproducent. Docent Göran Wall kommer bland annat att prata om solel, samt hållbar utveckling och vad du kan och bör göra.

Föreläsningen äger rum nu på Torsdag den 27 april, kl 19:00 i Tranås församlingshem. Med fri entré och kaffeservering. Eventuella frågor tas emot av TRIUV:s ordförande Bengt Thorén på tel: 0140-221 50.

Varmt välkomna till ett intressant samtal om idéer för framtiden!

 

Artikel om CETA-avtalet

NF Tranås vill tipsa om en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet om det förestående CETA-avtalet, som kan ha stora konsekvenser för Sverige och inte minst gruvan i Norra Kärr! Klicka HÄR för att läsa artikeln.

Ingressen för artikeln lyder som följer: ” ‘Kanadensiska gruvbolag kan stämma Sverige’ — EU-parlamentet godkände nyligen det kontroversiella Ceta-avtalet med Kanada. Avtalet kan ge kanadensiska gruvbolag möjlighet att stämma Sverige på miljardbelopp om vi skärper miljölagarna. Nu är det hög tid att Sverige ser över och skärper minerallagstiftningen – innan det är försent. Det skriver Europaparlamentariker Max Andersson (MP).”

Vår förhoppning är att du tar budskapet till dig och kommer att dela med dig till vänner och bekanta, samt kontaktar din riksdagsman och förklarar din oro. Detta är helt klart en ödesfråga för Sveriges natur och miljö.