Styrelsemöte: Ett öppet landskap, även inom föreningen?

NF Tranås styrelse beslutade vid mötet den 10/8-2016 att på vår uppdaterade hemsida fr.o.m. detta datum publicera sammanfattningar av styrelsens protokoll, för föreningens medlemmars räkning. För att skapa ett öppet landskap, med inblick för alla. Nedan följer ett sammandrag från detta möte.


  • NF Tranås hemsida är äntligen uppdaterad och i funktionsdugligt skick! Bilder och texter får gärna skickas till webbredaktör Simon, för publicering på sidan. Referenser hanteras enligt upphovsmannens önskemål. Styrelsen beslutar att använda både tragiska och romantiska naturbilder till hemsidans sidhuvud, som gärna följer årstiderna.
  • Förberedelserna inför Naturvandringen i Illern den 21/8 är i full gång. En affisch är tryckt, informationsmöte kommer att hållas på Västra Vux och transport med buss är löst.
  • Vårt deltagande på Riksstämman gick bra, med ett relativt välfyllt seminarium och med tre av fyra motioner antagna (bl.a. att bilda naturreservat i Norra Kärr). Att ge Vättern överordnat riksintresse avslogs, men ett förslag att ge alla yt- och dricksvattentäkter status som riksintresse bifölls. Styrelsemedlem Troels Hoffmanns uttalande om Vattenfalls brunkolsaffär togs upp av riksstyrelsen, vilka valde att publicera detta (som enda uttalande från stämman)!
  • Arbetsgruppen Sommen Natura 2000 har haft möte och bl.a. diskuterat att återigen bjuda in limnolog Stellan Hamrin. Ett föredrag om Sommen har även hållits på Boxholm II.
  • Ett nytt nyhetsbrev för nätverket Värna Vattnet kommer snart att skrivas, där bl.a. Tasmans sammanslagning behandlas, och arbetsgruppen har möte den 24/8. Nyheten om att staten beviljat ca 100 miljoner till bildandet av nya naturreservat skänker glädje och kan kanske tillämpas på Norra Kärr. Styrelsen beslutar att skriva till länsstyrelsen om detta, samt bifogar vår motion från riksstämman. Markägarna i området bör även kontaktas för att få deras medgivande.
  • En studiecirkel om kemikalier planeras att hållas till hösten och arbetet med de praktiska detaljerna fortskrider. Mer information kommer längre fram.
  • Adelövs marknad hålls snart, vilket är ett mycket bra evenemang för föreningen att närvara vid. Styrelsemedlemmarna finner emellertid att ingen har tid till att både förbereda och stå i ett eventuellt stånd under dagen. Troligen kommer vi därför inte att närvara, men möjligheten hålls öppen.

Mötet avslutas.

Välkommen till NF Tranås hemsida!

Här på hemsidan publicerar vi i NF Tranås information, material och löpande uppdateringar om vad vi gör inom föreningen. Nedan finns inlägg om våra senaste förehavanden, till höger hittas vår kalender med kommande aktiviteter (klicka på namnen för mer information) och längst upp finns menyer som leder vidare till andra delar av sidan. I vårt arkiv har vi exempelvis dokument och filmer. Frågor eller kommentarer skickas gärna till våra kontaktpersoner, som kan hittas längst ned.

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar, samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.